Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Funktionaaliset kielet tietokonepelien ohjelmointikielinä

Show full item record

Title: Funktionaaliset kielet tietokonepelien ohjelmointikielinä
Author(s): Pitkänen, Kaarlo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Computer Science
Discipline: Computer science
Language: Finnish
Acceptance year: 2014
Abstract:
Tietokonepelit on jo pitkään luotu käyttäen lähes yksinomaan imperatiivisia ohjelmointikieliä, kuten C++- ja C#-kieltä. Toisaalta tiedetään, että funktionaalisessa ohjelmoinnissa esimerkiksi rinnakkaisuuden hallinta sekä ohjelmien testaus on usein helpompaa kuin imperatiivisessa ohjelmoinnissa. Tämä on yksi syy, miksi funktionaalisen ohjelmoinnin soveltaminen peliohjelmointiin on herättänyt mielenkiintoa. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan funktionaalisen ohjelmoinnin soveltamista peliohjelmointiin. Sen jälkeen, kun on selostettu tutkielmassa käytettäviä ohjelmointitekniikoita, esitellään kaksi funktionaalista ohjelmointia hyväksi käyttävää ohjelmointikieltä Yampa ja Casanova. Näillä ohjelmointikielillä toteutetaan esimerkkipelit, joita verrataan imperatiivisella ohjelmointikielellä toteutettuun esimerkkipeliin. Vertailusta voidaan huomata, että funktionaalisia ohjelmointitekniikoita hyväksi käyttävät esimerkkipelit ovat sekä pelaajan että ohjelmoijan näkökulmasta laadullisesti vertailukelpoisia perinteisellä imperatiivisella ohjelmointikielellä toteutetun peliratkaisun kanssa.
Keyword(s): Yampa Casanova FRP Haskell F# C# MonoGame funktionaalinen ohjelmointi peliohjelmointi


Files in this item

Files Size Format View
kaarlo_pitkanen.pdf 755.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record