Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Rayleigh-testi periodisuudesta : muinaisegyptiläinen ennustuskalenteri sarjana aikapisteitä

Show full item record

Title: Rayleigh-testi periodisuudesta : muinaisegyptiläinen ennustuskalenteri sarjana aikapisteitä
Author(s): Porceddu, Sebastian
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Astronomy
Language: Finnish
Acceptance year: 2007
Abstract:
This study presents an analysis of the calendars of lucky and unlucky days by the application of the Rayleigh Test. In these ancient Egyptian texts each day of the year is assigned a so-called prognosis, which can be 'good' or 'bad' for each part of the day. The purpose of the analysis is to find out, whether the lucky and unlucky days were randomly or periodically distributed within the year. The period of 29.5 days found in the prognoses with a considerably high significance, represents the effect of the synodic month to the calendars. The found periods of 7.5 and 30 days suggest that the ancient Egyptian civil calendar also had influence on determining the prognoses. Other significant periods are also found in the time series, possibly based on a numerological meaning. The period of 2.85 is possibly a sign of an ancient Egyptian observation of the star Algol, which is one of the best known eclipsing variable stars. If this were the case, it could be the oldest known determination of the period of a variable star in history.
Työssä perehdytään 'päivienvalikoimistekstien' analysointiin Rayleigh'n testillä. Näissä muinaisegyptiläisissä teksteissä päiville on annettu nk. prognoosi, joka on jokaisen päivän kolmelle osalle joko 'hyvä' tai 'huono'. Analyysin tavoitteena on selvittää, olivatko hyvät ja huonot päivät jakautuneet satunnaisesti vai periodisesti vuoden aikana. Prognooseista löytyvä 29.5 päivän periodi, jolle saadaan huomattavan korkea merkitsevyys, viittaa Kuun synodisen jakson läsnäoloon kalenterissa. Löytyvistä periodeista 7.5 ja 30 ilmenee myös muinaisegyptiläisen siviilikalenterin vaikutus ennustuksiin. Aikasarjoista löydetään myös merkitseviä periodeja, joilla on mahdollisesti numerologinen merkitys. Periodi 2.85 viittaa mahdollisesti muinaisegyptiläiseen havaintoon Algol-tähdestä, joka on yksi tähtitieteen tunnetuimmista pimennysmuuttujista. Kyseessä voi siis olla historian vanhin tunnettu muuttuvan tähden periodin määritys.


Files in this item

Files Size Format View
rayleigh.pdf 675.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record