Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Neutrinos and Thermal Leptogenesis

Show simple item record

dc.date.accessioned 2010-11-25T11:55:48Z und
dc.date.accessioned 2017-11-06T12:20:00Z
dc.date.available 2010-11-25T11:55:48Z und
dc.date.available 2017-11-06T12:20:00Z
dc.date.issued 2008-02-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/21014
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.title Neutrinos and Thermal Leptogenesis en
ethesis.discipline Theoretical Physics en
ethesis.discipline Teoreettinen fysiikka fi
ethesis.discipline Teoretisk fysik sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/C29de80f-21cd-424a-b706-b564d642b058
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/96bedd5d-c69f-4a49-bba7-44112e51da59
ethesis.department Institutionen för fysikaliska vetenskaper sv
ethesis.department Department of Physical Sciences en
ethesis.department Fysikaalisten tieteiden laitos fi
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Taanila, Olli
dct.issued 2008
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract One of the unanswered questions of modern cosmology is the issue of baryogenesis. Why does the universe contain a huge amount of baryons but no antibaryons? What kind of a mechanism can produce this kind of an asymmetry? One theory to explain this problem is leptogenesis. In the theory right-handed neutrinos with heavy Majorana masses are added to the standard model. This addition introduces explicit lepton number violation to the theory. Instead of producing the baryon asymmetry directly, these heavy neutrinos decay in the early universe. If these decays are CP-violating, then they produce lepton number. This lepton number is then partially converted to baryon number by the electroweak sphaleron process. In this work we start by reviewing the current observational data on the amount of baryons in the universe. We also introduce Sakharov's conditions, which are the necessary criteria for any theory of baryogenesis. We review the current data on neutrino oscillation, and explain why this requires the existence of neutrino mass. We introduce the different kinds of mass terms which can be added for neutrinos, and explain how the see-saw mechanism naturally explains the observed mass scales for neutrinos motivating the addition of the Majorana mass term. After introducing leptogenesis qualitatively, we derive the Boltzmann equations governing leptogenesis, and give analytical approximations for them. Finally we review the numerical solutions for these equations, demonstrating the capability of leptogenesis to explain the observed baryon asymmetry. In the appendix simple Feynman rules are given for theories with interactions between both Dirac- and Majorana-fermions and these are applied at the tree level to calculate the parameters relevant for the theory. en
dct.abstract Eräs modernin kosmologian ongelmista on baryogenesis. Miksi universumissa on valtava määrä baryoneja mutta ei lainkaan antibaryoneja? Minkälainen mekanismi voi tuottaa tällaisen asymmetrian? Eräs baryogenesiksen teoria on leptogenesis. Tässä mallissa standardimalliin lisätään raskaat oikeakätiset neutriinot, joilla on Majorana-massatermi. Jos näitten raskaitten neutriinoiden hajoaminen rikkoo CP-symmetrian, tuottaa hajoaminen eri määrän leptoneja ja antileptoneja. Sähköheikko sphaleroni muuttaa näin tuotetun leptoniluvun baryoniluvuksi. Opinnäytetyön aluksi esitellään nykyiset havainnot universumin baryonitiheydestä. Tämän jälkeen käydään läpi baryogenesiksen teoriaa yleisesti. Erityisesti esitellään nk. Sakharovin ehdot, jotka ovat välttämättömät ehdot jokaiselle baryogenesiksen teorialle. Käymme läpi neutriino-oskillatioista saadut rajat neutriinojen massoille, jonka jälkeen tarkastellaan erilaisia massatermejä joita voidaan lisätä oikeakätisille neutriinoille. Kiikkumekanismi selittää luonnollisesti neutriinojen havaitun massaskaalan ja motivoi Majorana-massatermin lisäämisen. Leptogenesiksen perusidea esitellään kvalitatiivisesti, jonka jälkeen teorian Boltzmannin yhtälöt johdetaan. Niitä approksimoidaan analyyttisesti sekä esitellään niitten numeerisia ratkaisuja. Nämä ratkaisut osoittavat että leptogenesis kykenee selittämään havaitun baryoniasymmetrian. Liitteessä johdetaan Feynmanin säännöt teorialle jossa on sekä Dirac- että Majorana-fermioneja sekä niiden välisiä vuorovaikutuksia. Näitä sääntöjä soveltaen teorialle relevantteja parametrejä johdetaan puutasolla. fi
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Enqvist, Kari
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe200802191097
dc.type.dcmitype Text
dct.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dct.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dct.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi

Files in this item

Files Size Format View
neutrino.pdf 459.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record