Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Visualisointitekniikat käyttäjän vertailutilanteen apuna

Show full item record

Title: Visualisointitekniikat käyttäjän vertailutilanteen apuna
Author(s): Tanninen, Mika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Computer Science
Language: Finnish
Acceptance year: 2005
Abstract:
Visualisointitekniikoita on tutkittu paljon, mutta yleensä tutkimuksissa keskitytään vain tekniikoiden teknisiin ominaisuuksiin. Tämän työn tavoitteena on tarkastella, kuinka eri visualisointitekniikat tukevat käyttäjää hänen konkreettisessa valintatilanteessaan. Vertailutyökaluna käytetään realistista autonvalintatilannetta, jonka ratkaisemisessa hyödynnetään visualisointeja. Käytettävyystestien avulla selvitetään, mitä hyötyjä ja ongelmia tutkittavien visualisointitekniikoiden käytössä ilmenee ja onko tehtävien suorittaminen jollakin tekniikalla helpompaa tai vaikeampaa kuin toisella. Lisäksi tutkitaan, millaisia käytettävyysongelmia tekniikoissa on, ja onko esille tulleet ongelmat mahdollisesti onnistuttu kiertämään jossain toisessa tutkittavassa tekniikassa. Testien perusteella yksikään tutkittu visualisointitekniikka ei tukenut käyttäjän valintatilannetta ongelmattomasti. Testitulosten pohjalta laaditulla merkkipohjaisen taulukkomuodon ja pylväsdiagrammien yhdistelmällä visualisointitekniikoita vaivanneet ongelmat olisivat kuitenkin mahdollisesti ratkaistavissa.
Keyword(s): visualisointitekniikat käyttöliittymät käytettävyystestaus hajontakuviomatriisi rinnakkaiskoordinaatit tähtikoordinaatit moniviivagraafi


Files in this item

Files Size Format View
visualis.pdf 4.066Mb PDF
aineisto.xls 489Kb Microsoft Excel

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record