Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Visualisointitekniikat käyttäjän vertailutilanteen apuna

Show simple item record

dc.date.accessioned 2010-11-25T12:20:19Z und
dc.date.accessioned 2017-11-06T12:20:36Z
dc.date.available 2010-11-25T12:20:19Z und
dc.date.available 2017-11-06T12:20:36Z
dc.date.issued 2005-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/21442
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Visualisointitekniikat käyttäjän vertailutilanteen apuna fi
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/225405e8-3362-4197-a7fd-6e7b79e52d14
ethesis.department Institutionen för datavetenskap sv
ethesis.department Department of Computer Science en
ethesis.department Tietojenkäsittelytieteen laitos fi
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Tanninen, Mika
dct.issued 2005
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Visualisointitekniikoita on tutkittu paljon, mutta yleensä tutkimuksissa keskitytään vain tekniikoiden teknisiin ominaisuuksiin. Tämän työn tavoitteena on tarkastella, kuinka eri visualisointitekniikat tukevat käyttäjää hänen konkreettisessa valintatilanteessaan. Vertailutyökaluna käytetään realistista autonvalintatilannetta, jonka ratkaisemisessa hyödynnetään visualisointeja. Käytettävyystestien avulla selvitetään, mitä hyötyjä ja ongelmia tutkittavien visualisointitekniikoiden käytössä ilmenee ja onko tehtävien suorittaminen jollakin tekniikalla helpompaa tai vaikeampaa kuin toisella. Lisäksi tutkitaan, millaisia käytettävyysongelmia tekniikoissa on, ja onko esille tulleet ongelmat mahdollisesti onnistuttu kiertämään jossain toisessa tutkittavassa tekniikassa. Testien perusteella yksikään tutkittu visualisointitekniikka ei tukenut käyttäjän valintatilannetta ongelmattomasti. Testitulosten pohjalta laaditulla merkkipohjaisen taulukkomuodon ja pylväsdiagrammien yhdistelmällä visualisointitekniikoita vaivanneet ongelmat olisivat kuitenkin mahdollisesti ratkaistavissa. fi
dct.subject visualisointitekniikat fi
dct.subject käyttöliittymät fi
dct.subject käytettävyystestaus fi
dct.subject hajontakuviomatriisi fi
dct.subject rinnakkaiskoordinaatit fi
dct.subject tähtikoordinaatit fi
dct.subject moniviivagraafi fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe20051466
dc.type.dcmitype Text
dct.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dct.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dct.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi

Files in this item

Files Size Format View
visualis.pdf 4.066Mb PDF
aineisto.xls 489Kb Microsoft Excel

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record