Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by discipline "Hjärt- och thoraxkirurgi"

Sort by: Order: Results:

  • Laaksonen, Sanna (2015)
    Maligni pleuraalinen mesoteliooma on voimakkaasti asbestialtistukseen liittyvä hyvin huonoennusteinen valta osin keuhkopussissa esiintyvä syöpä. Suomessa sen ilmaantuvuus on noin 100 uutta tapausta/v. Aineistona käytettiin Suomen Syöpärekisterin tietoja vuosina 2000–2012 diagnosoiduista keuhkopussin mesotelioomapotilaista ja kuolin tietoja täydennettiin Tilastokeskuksesta. Kyseessä oli epidemiologinen tutkimus ja tavoitteena oli selvittää, minkälaisia mesotelioomapotilaat Suomessa ovat. Erityisesti olimme kiinnostuneita keuhkopussin mesoteliooman ilmaantuvuuden ja ennusteen kehityssuunnasta, ja potilaiden saamasta hoidosta. Vastaavanlaista tutkimusta ei ole Suomessa aikaisemmin tehty. Aineiston käsittelyyn on käytetty IBM SPSSStatistics 22.0- ja Excel-ohjelmaa. Maligin pleuraalisen mesoteliooman ilmaantuvuus ei ole vielä kääntynyt Suomessa laskuun ja elossa oloaika ei ole parantunut vuosina 2000–2012. Keskimääräinen sairastumisikä oli 68.99 vuotta ja valta osa sairastuneista oli miehiä. Ennusteeseen vaikuttavia tekijöitä näyttäisivät olevan morfologia, taudin levinneisyys ja tehdyn kirurgisen toimenpiteen tyyppi. Vain hieman alle 2/3 potilaista oli saanut hoitoa. Noin 6 %:lla potilaista mesoteliooma diagnosoitiin vasta ruumiinavauksessa kuoleman jälkeen. Tutkimus osoitti, että taudin diagnostiikassa ja hoidossa on edelleen kehitystarvetta.
  • Pälli, Otto (2017)
    Robottiavusteiset leikkaukset ovat yleistyneet useilla kirurgian erikoisaloilla – myös thoraxkirurgiassa. Leikkausrobotin käyttöä ei-pienisoluisen keuhkosyövän vuoksi tehtävässä keuhkolohkon poistossa on tutkittu 2000-luvun alusta lähtien, mutta sen asema keuhkosyövän hoidossa on yhä avoin ja vakiintumaton. Tämän tutkielman tavoitteena on luoda katsaus robottiavusteisista keuhkolohkon poistoista julkaistuihin tutkimuksiin sekä verrata Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä vuosina 2006-2016 paikallisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän vuoksi tehtyjen robottiavusteisten (n=50) ja torakoskooppisten (n=328) keuhkolohkon poistojen hoitotuloksia. Tiedot leikkauksista kerättiin retrospektiivisesti. Leikkausmuotojen välillä ei havaittu merkittävää eroa kuolleisuudessa, konversioasteessa, sairaalahoidon pituudessa tai komplikaatioiden määrässä. Sen sijaan robottileikkauksen leikkausaika oli merkittövästi pidempi. Leikkausmuotojen välillä ei myöskään havaittu merkittävää eroa eloonjäämisasteessa tai syövän uusiutumisasteessa yhden ja kolmen vuoden kuluttua leikkauksesta. Havainnot vastaavat aikaisempien tutkimusten tuloksia. Paikallisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa robottiavusteisen ja torakoskooppisen keuhkolohkon poiston hoitotuloksia on pidettävä yhtä hyvinä. Aikaisemmissa tutkimuksissa robottiavusteisen keuhkolohkon poiston kustannukset ovat kuitenkin olleet korkeita.
  • Sandström, Roberta (2018)
    Background: Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) has become an established treatment option for selected patients with severe symptomatic aortic valve stenosis. Aims of the current study: To evaluate the performance of the new-generation, repositionable Lotus Valve in patients who were treated with the device at Helsinki University Hospital between December 2013 and November 2015 Methods and results: Data of 68 consequent patients was retrospectively collected and analyzed. The mean age was 80 years, 51.5% were female and 94.1% had symptoms of NYHA functional class III-IV at baseline. Lotus implantation was successful in 100% of cases and valve repositioning was successfully performed in 17 cases. The operative and 3-month mortality rate was 2.9%. Eighteen patients (29.0%) received a new permanent pacemaker within 30 days of the procedure. At 3 months, 88.3% were of NYHA class I-II, the average peak gradient decreased from 74 ± 20 mmHg to 18 ± 7 mmHg and the average mean gradient from 46 ± 12 mmHg to 11 ± 4 mmHg, compared to baseline. No moderate or severe paravalvular leak (PVL) occurred at 3 months. The 1-year mortality rate was 8.8% and 85.4% had symptoms of NYHA class I-II. The average peak and mean aortic gradients remained at the same level as at 3 months. No moderate or severe PVL occurred at 1 year. Conclusions: This study demonstrates a high device success rate and good outcomes for patients treated with the Lotus valve. The early performance of the valve was favorable and the valve function remained good during the 1 year follow-up. The main problem after Lotus implantation in this study was the high rate of pacemaker implantations.