Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by discipline "Lääketiede"

Sort by: Order: Results:

 • Kjäldman, Magnus Eliel (2015)
  Accurate pre-operative identification and grading of soft tissue sarcomas is required for their correct treatment. While core needle biopsy has been recognized accurate for identifying and grading soft tissue sarcomas, data is still lacking on diagnostic errors, their underlying reasons and the effects any errors may have on patient treatment. We retrospectively analysed data on all 313 patients treated for soft tissue sarcomas of the trunk and extremities whose core needle biopsies were analysed between 2000 and 2012 at Helsinki University Central Hospital. The final analysis included 297 patients with a primary soft tissue sarcoma who had their surgical specimen evaluated at Helsinki University Central Hospital. We found 48 diagnostic errors with the ability to affect subsequent treatment: 19 nonsarcomatous, 25 incorrect low-grade and five pre-operative diagnoses with errors in subtype. Core needle biopsies of myxoid soft tissue sarcomas appeared challenging to interpret. Twenty-five treatment inaccuracies were found in 18 patients, twelve of these were related to inadequate surgery and one had not received chemotherapy. On re-examination of the core needle biopsy, we reached the correct diagnosis in 20 patients. In addition six patients got a more correct diagnosis. Core needle biopsy is reliable for identifying mesenchymal malignancy and guiding treatment planning at our institution. We recommend it for diagnosis of all soft tissue sarcoma suspicious tumours with interpretation done by an experienced soft tissue sarcoma pathologist. Special caution must be taken when evaluating myxoid tumours.
 • Kirves, Saara (2014)
  Respiratory distress syndrome is a major cause of neonatal morbidity and mortality in premature infants caused by immaturity of the lungs. In recent years lamellar body count (LBC) has replaced phospholipid tests as the primary fetal lung maturity assessment method. Our aim was to develop new reference values for LBC and compare the performance of LBC and phospholipids. We also wanted to estimate the impact of new references on the costs and accuracy of the fetal lung maturity determination. Data was collected on all mothers who had LBC testing at Women's Hospital (Helsinki University Central Hospital) during 2009-2011 (n=299) and their fetuses. As in other recent studies, LBC was found to perform slightly better than phospholipids. Specificity and sensitivity values for LBC were calculated with ROC analysis and the results led to the recommendation of a single cutoff value for LBC and the discontinuation of phospholipid testing in non-diabetic mothers.
 • Hintsala, Emilia (2010)
  TAUSTA: Syöpään liittyvää angiogeneesiä eli verisuonten uudismuodostusta on tutkittu hyvin paljon mm. mahdollisena syöpähoitojen kohteena. Kiinteissä kasvaimissa ja leukemioissa on havaittu esimerkiksi angiogeneesiä säätelevien molekyylien tuotannon ja syöpäkudoksen ympäristön hiussuonitiheyden lisääntymistä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kahden angiogeneesiä säätelevän molekyylin, VEGF:n ja Angiopoietiini-2:n, pitoisuuksia lapsisyöpäpotilailla. METODIT: Määritimme VEGF- ja Angiopoietiini-2-pitoisuudet 49 kiinteäkasvainpotilaan plasmanäytteistä ja 35 leukemiapotilaan plasma- ja luuydinnäytteistä diagnoosivaiheessa ja hoidon aloittamisen jälkeen. TULOKSET: Kiinteäkasvainryhmässä mitattiin korkeampia VEGF-pitoisuuksia kuin leukemiaryhmässä ja pitoisuudet laskivat hoidon aloittamisen seurauksena. Leukemiaryhmässä mitattiin kiinteitä kasvaimia korkeampia Angiopoietiini-2-pitoisuuksia ja pitoisuudet laskivat hoidon aikana. Leukemiapotilailla hoidon aloittamisen jälkeen todettu korkea luuytimen VEGF-pitoisuus liittyi matalampaan elossaolo-osuuteen. VEGF- ja Angiopoietiini-2-pitoisuudet korreloivat plasma- ja luuydinnäytteiden välillä. Diagnoosivaiheessa lymfoomapotilailla oli korkeampia ja aivokasvainpotilailla matalampia Angiopoietiini-2-pitoisuuksia kuin muilla kiinteäkasvainpotilailla ja AML-potilailla korkeampia VEGF-pitoisuuksia kuin ALL-potilailla. PÄÄTELMÄT: Tutkimus antaa uutta tietoa lapsisyöpäpotilaiden angiogeneettisistä tekijöistä. VEGF- ja Angiopoietiini-2-pitoisuuksissa havaittiin eroja eri syöpätyyppien välillä ja muutoksia hoidon aloittamisen seurauksena. VEGF-pitoisuudella oli myös ennusteellista merkitystä.
 • Saarinen, Ilona (2012)
  The aim of this retrospective case-control study was to investigate association between post-term pregnancy and ABO blood groups and Rhesus factor. The original data was derived from the Helsinki University Central Hospital over a 4-year period (n=58,036 deliveries). The data on ABO blood groups and Rhesus factors were collected from Weblab-database and combined with the original data. There were 378 cases (post-term) and 8,626 controls (gestational age 37+0 – 41+6) after data linkage. Statistical comparisons were performed using Chi-Square and Mann-Whitney U-tests. The association between blood groups and the length of the pregnancy was analyzed by binary unconditional logistic regression. The AB blood group, and especially AB+ blood group, was associated with 1.5- and 1.6-fold higher risk of post term pregnancy, respectively. The Rhesus factor was not associated with higher or lower risk. Thus, gravidas without anti-A, anti-B and anti-D antibodies seem to have the highest risk for postterm pregnancy.
 • Kyllönen, Kaisa (2014)
  Congenital chylothorax is a rare disorder which may end up in stillbirth or neonatal death. Due to its rarity, no clear standards for optimal treatment have been established. Reports of long-term outcomes are scarce. This is a retrospective study of all cases of congenital chylothorax treated in Helsinki University Central Hospital 1999-9/2013. Information on the pregnancies and antenatal management, neonatal management an long term outcomes has been retreived from the patient records of Helsinki University Central Hospital. There were altogether 17 cases, no in-utero deaths and seven deaths in the neonatal period. 71 per cent of the patients underwent intrauterine thoracocentesis and there was one attempt of placing a thoraco-amnionic shunt. Factors such as fetal hydrops, early onset of congenital chylothorax, chromosomal and structural anomalies and prematurity seemed connected to higher mortality, as they have in earlier studies. In follow-up, three of seven patients have been diagnosed with asthma.
 • Pyöriä, Lari (2014)
  In our research we studied if the overexpression of VEGF-A would save the impaired tumor growth in PROX1 silenced colorectal cancer xenografts. We conducted both small hairpin PROX1 and VEGF-A gene transfers to SW1222 colorectal cancer cells using lentiviral vectors. SW1222 cell lines were then injected to Nod scid gamma mice and grown for 14 days for analysis. We also established 3D cocultures of genetically modified SW1222 cell line together with lymphatic endothelial cells or blood endothelial cells to analyze lymphangiogenesis and angiogenesis in vitro. We found out that overexpression of VEGF-A rescues the growth of PROX1 silenced tumors. Large necrotic areas in the central of the PROX1 silenced tumors remain even though VEGF-A overexpression induces greater vascularity in these xenografts. In 3D cocultures silencing of PROX1 did not affect in vitro lymphangiogenesis or angiogenesis.
 • Jalkanen, Aapo (2014)
  Haimassa esiintyy monentyyppisiä kasvaimia, joiden ennuste ja hoito eroaa suuresti toisistaan. Tästä johtuen tarkat diagnostiset tutkimukset ovat välttämättömiä kunnollisen hoidon suunnittelun kannalta. Käytössä on useita erilaisia kuvantamismenetelmiä, joista tietokonetomografia on käytetyin. Endoskooppinen ultraääni (EUÄ) on vakiinnuttanut asemansa täydentävänä tutkimuksena haimakasvainten diagnostiikassa. Sen etuina ovat tarkan ultraäänikuvan saaminen läheltä kohdetta ja mahdollisuus näytteiden ottoon. Haittoina taas ovat lähinnä rajoitettu saatavuus ja mahdollisuus komplikaatioihin. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, kuinka hyvin EUÄ-löydös vastasi leikkauksen jälkeistä diagnoosia Helsingissä vuosina 2009-2013 haimamuutoksen vuoksi leikatuilla potilailla. Tutkimuksessa todettiin, että EUÄ:n sensitiivisyys ja spesifisyys pahanlaatuisten muutosten diagnostiikassa oli kohtalainen. IPMN ja neuroendokriinisten kasvainten osalta sensitiivisyys oli heikompi. Tutkimus tuo uutta tietoa Helsingissä tehtävien EUÄ-tutkimusten luotettavuudesta.
 • Järvelä, Merit (2010)
  Taustaa: Yksikammioinen sydän on vaikea synnynnäinen sydänvika, jonka leikkausohjelmaan kuuluu useita leikkauksia. Leikkaussarjan yhteydessä oikean eteisen ja proteesiputken välille voidaan jättää varaventtiiliksi aukko eli fenestraatio, joka turvaa sydämen minuuttitilavuutta. Tämä parantaa potilaiden ennustetta välittömästi leikkauksen jälkeen, mutta altistaa potilaita myöhemmin komplikaatioille. Siksi fenestraatio pyritään myöhemmin sulkemaan katetrointitekniikalla. Siinä potilaille tehdään testisulku, jossa mitataan verenkierrollisten tekijöiden muutoksia sulun aikana. Potilaat ja menetelmät: Tutkimukseen otettiin ne lapset, joille tehtiin sydämen katetrointitutkimus ja fenestraation testisulku vuosina 1999-2008. Tutkimuksessa potilasryhmää, jolta fenestraatio suljettiin, verrattiin ryhmään, jonka fenestraatio jouduttiin jättämään auki. Tiedot sydänvian laadusta ja katetrointitutkimuksen tulokset kerättiin tietojenkeruukaavakkeelle. Arvot syötettiin tilastointiohjelmaan. Tulokset: Fenestraation testisulun läpäisi 26 lasta ja heiltä fenestraatio suljettiin. 26 lapsella testisulun aikana tapahtui liiallinen minuuttitilavuuden lasku ja heidän fenestraationsa jätettiin auki. Kun verrattiin näitä ryhmiä, voitiin todeta, että oikeatyyppinen kammio, kirurgiset toimenpiteet aortan kaaressa ja keuhkovaltimossa heikentävät mahdollisuutta sulkea fenestraatio testisulun yhteydessä. Testisulku on välttämätön tehdä ennen kuin fenestraatio suljetaan pysyvästi.
 • Laitinen, Venla (2014)
  Fenyyliketonuria, LCHAD-puutos, MCAD-puutos, propionihappovirtsaisuus, perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi sekä 21-hydroksylaasin puute ovat kaikki harvinaisia perinnöllisiä aineenvaihduntasairauksia, jotka ilmenevät vastasyntyneisyyskaudella tai varhaislapsuudessa ja jotka hoitamattomina voivat olla seurauksiltaan kohtalokkaita. Tutkimuksessa määritettiin näiden sairauksien taustalla olevien geenien (PAH, HADHA, ACADM, PCCA ja PCCB, ALDOB sekä CYP21A2) kaikkien yhden emäksen mutaatioiden kantajatiheys suomalaisissa. Laajuudeltaan vastaavanlaista määritystä ei ole aiemmin tehty. Aineistona oli 64:lle näiden sairauksien suhteen terveelle potilaalle ajettu eksomianalyysi, jonka kaikki yhden emäksen mutaatiot oli alustavasti analysoitu ja koottu Excel-taulukoihin. Kaikki tutkittavien geenien mutaatiot koottiin erillisiin taulukoihin ja analysoitiin manuaalisesti vertaamalla NCBI:n geenipankin tietoihin. Kantajatiheyksiksi saatiin fenyyliketonurialle alle 1 : 64, LCHAD-puutokselle 1 : 64, MCAD-puutokselle 1 : 64, propionihappovirtsaisuudelle 1 : 64, fruktoosi-intoleranssille yhteensä 1 : 32 sekä 21-hydroksylaasin puutteelle 1 : 64. Tuloksia voidaan jatkossa käyttää apuna määritettäessä tarvetta laajentaa vastasyntyneiden seulontaa.
 • Björkstrand, Julia Maria (2014)
  Målet för avhandlingen är att undersöka sambandet mellan graviditetsdiabetes (GDM) och sekundär infertilitet, samt levnadsvanor som kan öka risken för sekundär infertilitet. Undersökningen gjordes på ett material som insamlats för The Finnish Gestational Diabetes Prevention Study (RADIEL), som är ett randomiserat livsstilsinterventionsprojekt som riktar in sig på kvinnor som befinner sig i riskgruppen för gestationsdiabetes. Informationen insamlades i huvudsak via frågeformulär, blodprov och kostdagböcker. Studien påvisade att GDM ökar risken för sekundär infertilitet. Av de undersökta faktorerna var det TNF-α, rökning, alkoholkonsumtion, förhöjt fasteglukos, lågt adiponektin och förhöjt LDL samt icke-optimala motionsvanor som inverkade mest på den sekundära infertiliteten. Undersökningen tyder alltså på att det finns ett samband mellan tidigare GDM, inflammation och sekundär infertilitet, och bekräftar alltså att det är viktigt att uppmuntra kvinnor som försöker bli gravida att hålla sig till hälsosamma levnadsvanor, i synnerhet om de befinner sig i riskgruppen för GDM.
 • Oksanen, Anni (2013)
  MELAS-syndrooma (mitochondrial encephalopathy with lactic acidosis and stroke-like episodes) johtuu useimmiten mt.3243A>G mutaatiosta mitokondriaalisessa DNA:ssa (mtDNA). Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, voitaisiinko iPS-soluista (induced pluripotent stem cells) tuottaa tautimalliksi sopivia MELAS-potilaan kudoksia. Tätä selvitettiin MELAS-potilaan soluista iPS-teknologian avulla tuotettuja teratoomia tutkimalla. Tutkimuksen toisena päätavoitteena oli tutkia mitokondriaalisen hengitysketjun toimintaa kyseisissä teratoomissa. Yksittäisistä mtDNA:n mutaatioista johtuville taudeille ei ole pystytty vielä tuottamaan eläinmalleja, joten iPS-soluista luotujen teratoomien käyttö tautimallina avaisi monia uusia ovia MELAS-tutkimukseen. Teratoomista tehtyjä leikkeitä värjättiin sekä perushistologiaa että mitokondrioiden hengitysketjun proteiineja kuvaavilla värjäyksillä, ja värjättyjä leikkeitä tarkasteltiin valomikroskoopin avulla. Teratoomat sisälsivät sekä endo-, meso- että ektodermiperäisiä kudoksia ja kuten MELAS-potilaiden kudoksille on tyypillistä, solukkojen hengitysketjun kompleksi I:n määrä oli selvästi vähentynyt verrattuna kontrollinäytteisiin. Tämän tuloksen pohjalta iPS-soluista luotuja teratoomia voi pitää uutena tautimallina MELAS-syndroomalle.
 • Lindén, Nina (2017)
  Sosiaalinen media on tuonut lähes jokaisen kansalaisen ulottuville rajattoman määrän tietoa, jonka oikeellisuudesta ja ajankohtaisuudesta ei ole takeita. Ihmiset ovat myös entistä kiinnostuneempia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Internetistä ja sosiaalisesta mediasta haetaan tietoa, tukea sekä yhteisöllisyyttä. Tulevaisuudessa, teknologia kehittyy entisestään, tulee potilas-lääkärisuhde muuttumaan entisestään. Tutkielman tarkoituksena on esittää systemaattinen kirjallisuuskatsaus sosiaalisen median vaikutuksesta potilas-lääkärisuhteeseen ja potilaan hoitoon. Lisäksi pohditaan, miten sosiaalista mediaa voisi hyödyntää tulevaisuudessa potilastyössä. Tutkimusaineisto kerättiin tekemällä systemaattiset kirjallisuushaut Web of Science ja PubMed tietokannoista. Haku tehtiin käyttäen hakusanoja "patient-physician relationship" AND " social media" AND communication. Tietokantojen hakutuloksista otettiin mukaan 19 tutkimusta abstraktien perusteella. Lisäksi käytettiin käsihakua, joka laajensi aineistoa 7 tutkimuksella. Tulosten mukaan suurimmaksi ongelmaksi sosiaalisen median suhteen koettiin potilasturvallisuuden yksityisyydensuojan vaarantuminen ja siitä aiheutuvat juridiset ja eettiset ongelmat. Sosiaalisesta mediasta tarjoaa uusia työkaluja lääkärille potilastyöhön. Suurin potentiaali hukkuu vielä epävarmuuteen ja kokemattomuuteen. Sosiaalisen median tuomat edut tiedostetaan, mutta niitä ei vielä osata hyödyntää.
 • Heiska, Ensi (2016)
  Tutkimuksen tavoitteena on immunohistokemian menetelmien avulla selvittää kloridinkuljetusproteiini KCC2:n ilmentymistä monoamiinisoluissa keskushermostossa. Työ pohjautuu aiemmin julkaistuun havaintoon, jonka mukaan KCC2 puuttuu hiiren mustatumakkeen dopaminergisistä soluista, vaikka KCC2 molekyylin muuten oletetaan ilmentyvän lähes kaikissa keskushermoston neuroneissa. Värjäykset suoritetaan kaksoisvärjäysmenetelmällä ja aineistona käytetään aikuisten villityypin hiirten aivoja. Saamiemme tulosten mukaan erityyppiset monoamiinisolut eivät käyttäydy yhtenevästi KCC2-ekspression suhteen. Tutkimamme serotoniinisolut (dorsal- ja obscurus raphe – tumakkeissa) näyttäisivät ilmentävän KCC2 molekyyliä kuten myös osa ydinjatkoksen noradrenaliini ja adrenaliinisoluista. Sinitumakkeen noradrenaliinisoluissa ja ventraalisen tegmentaalisen alueen ja hajukäämin dopamiinisoluissa emme nähneet selkeää KKCC2:n ilmentymistä, joten tulostemme perusteella KCC2 saattaisi puuttua näistä mnoamiinisoluista. KCC2 vaikuttaa moniin neuronien toimintoihin, erityisesti GABA- välitteiseen inhibitioon ja on siten mahdollinen terapeuttinen kohde lääketieteessä.
 • Oja, Anni (2012)
  Hypoglykemia on hyvin tunnettu ongelma etenkin diabeetikoilla. Hypoglykemiassa veren glukoosipitoisuus laskee alle 2.7-3.0 mmol/l aiheuttaen potilaalle oireita. Yleensä oireet ovat ohimeneviä, mutta aiemman tutkimuksen perusteella on havaittu, että jatkuvana tai toistuvana hypoglykemia voi aiheuttaa lapsille jopa pysyviä aivovaurioita. Tämä tutkimus on tehty selvittämään syitä suomalaislasten päivystyskäyntiin johtaneiden hypoglykemioiden takana. Tieto on kerätty potilasasiakirjoista vuosina 2003-2008 ko. syystä Lasten ja nuorten sairaalan päivystyksessä käyneistä alle 18-vuotiaista lapsista, joita kertyi yhteensä 31. Tutkimukseen ei ole sisällytetty vastasyntyneiden hypoglykemiaproblematiikkaa. Huomiota kiinnitettiin etenkin hormonaalisiin veren glukoosipitoisuuden säätelyn häiriöihin kuten hypokortisolismiin. Tulokset osoittavat että yleisin syy hypoglykemiaan on tässä aineistossa ns. hyvänlaatuinen ketoottinen hypoglykemiataipumus. Muita yleisiä syitä ovat diabetekseen ja sen hoitoon liittyvät ongelmat ja infektiot kuten gastroenteriitti. Kortisolinerityksen häiriöt eivät näytä olevan suuressa roolissa hypoglykemian aiheuttajana.
 • Huhtakangas, Justiina (2011)
  Objective There is high case-fatality rate and loss of productive life-years related to aneurysmal subarachnoid hemorrhage (aSAH) but little data on long-term survival of SAH patients. We aim to evaluate long-term excess mortality and related risk factors after aSAH. Methods One year survivors (n=3080) after aSAH from Department of Neurosurgery in Helsinki between 1980 and 2007 were reviewed for this retrospective follow-up study. Follow-up started one year after SAH and continued until death or the end of 2008 (36 960 patient-years). Mortality and relative survival ratio (RSR) were compared with matched general population. Results After 20 years, survivors of aSAH showed 18% excess mortality compared to general population. Risk factors included: old age; poor preoperative clinical condition; conservative aneurysm treatment; multiple aneurysms; and unfavourable clinical outcome at 3 months. Conclusion Even after initially favourable recovery, patients with aSAH experience excess mortality in the long run. Cardiovascular and cerebrovascular diseases are prominent in this population.
 • Smeds, Eero Artur (2012)
  Aivojemme peilisolujärjestelmä aktivoituu paitsi itse suorittamamme liikkeen aikana, myös silloin, kun näemme jonkun muun suorittavan samanlaisen liikkeen. Samankaltaisia ominaisuuksia on liitetty myös tuntoaivokuoreen, joka aktivoituu paitsi itse kokemamme kosketuksen aikana, myös silloin, kun näemme kanssaihmisemme koskettavan jotakin. Myös muiden ihmisten liikkeiden näkemisen on havaittu aktivoivan tuntoaivokuorta. Tutkimuksessani pyrin osoittamaan, että kosketuksen ja liikkeen näkeminen todella synnyttää tuntoaivokuorella "peilautumista". Näköärsykkeinä käytin aiemmista tutkimuksista poiketen mahdollisimman luonnollisen kaltaista kosketusta ja liikettä – elokuvan muodossa. Lähestyin ilmiötä tutkimalla näköärsykkeen vaikutusta samanaikaisesti annettujen kosketusärsykkeiden aiheuttamien tuntoaivokuorivasteiden voimakkuuteen, sillä tiedetään, että voimistunut vaste liittyy usein lisääntyneeseen aivokuoriaktivaatioon vasteen lähdealueella. Havaitsin, että tietynlainen kosketuksen ja liikkeen yhdistelmä voimistaa todellakin katsojan kosketusvasteita primaarisella tuntoaivokuorella viitaten näköärsykkeen synnyttämään "peilautumiseen" tuntoaivokuorella.
 • Hietalahti, Jukka (2014)
  B-seroryhmän meningokokkia (MenB) vastaan ei pitkään ollut tehokasta eikä kattavaa rokotetta, sillä sen kapselipolysakkaridin on ajateltu olevan heikosti immunogeeninen ja pelätty rokotekomponenttina aiheuttavan autoimmuniteettia. Rokotekandidaatteja lähdettiin etsimään MenB:n genomista (käänteinen rokotetutkimus, reverse vaccinology). Osin tällä tavoin kuvattiin ulkokalvon pintaproteiini, jonka havaittiin sitovan komplementin oikotien estäjää, tekijä H:ta (fHbp, tekijä H:ta sitova proteiini). FHbp:ia hyödyntäen on tuotettu uusia, jotka ovat ensimmäisiä yleisesti kattaviksi tarkoitettuja rokotteita MenB:n aiheuttamaa meningokokkitautia vastaan. FHbp:n muuntelu eri bakteerikannoissa ajoi tutkimaan mahdollisuutta räätälöidä proteiinista kimeeri, johon olisi liitetty eri fHbp- muodoissa olevia epitooppeja mahdollisimman kattavasti. Tutkimustyön tuloksena kuvattiin rakenteellinen rokotetutkimus (structural vaccinology). Rokotetutkimuksen uudet toimintatavat mahdollistavat ajan ja kustannusten säästymisen ohella tilaisuuden kehittää tehokkaita rokotteita useita merkittäviä patogeeneja vastaan.
 • Arvela, Marianna (2015)
  Munuaiskomplikaatio on yksi yleisimmistä tyypin 1 diabetekseen liittyvistä komplikaatioista. Diabeettisen munuaiskomplikaation ensimmäisenä merkkinä havaitaan mikroalbuminuriaa, jolloin virtsaan erittyy normaalia enemmän albumiinia. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mikroalbuminurian esiintyvyys HYKS Lastenklinikan tyypin 1 diabetespotilailla ja etsiä tekijöitä, jotka vaikuttavat mikroalbuminurian kehittymiseen. Tutkimuksen aineistona käytettiin vuoden 2013 lopussa Lastenklinikan potilaina olleiden tyypin 1 diabeetikoiden potilastietoja. Tutkimuksessa havaittiin, että potilailla, joilla oli korkea virtsan albumiinipitoisuus, oli korkeampi glykohemoglobiini (kolmen vuoden keskiarvo) kuin verrokkiryhmällä. Nämä potilaat olivat myös sairastuneet diabetekseen vanhempana ja sairastaneet pidempään puberteetin alkamisen jälkeen. Sen sijaan potilaiden iällä ja kokonaissairausajalla ei ollut vaikutusta virtsan albumiinipitoisuuteen. Lisäksi havaittiin, että potilailla, joilla virtsan albumiinipitoisuus oli korkea, oli diabeteksen diagnoosivaiheessa esiintynyt enemmän ketoosia ja ketoasidoosia. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että hyvän hoitotasapainon ylläpitäminen erityisesti puberteetin alkamisen jälkeen on ensiarvoisen tärkeää pyrittäessä vähentämään diabetespotilaiden munuaiskomplikaatioiden riskiä.
 • Imeläinen, Rilla (2015)
  Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää ohitusleikkauksessa käytettyjen verisuonisiirteiden geneettisiä eroja. Käytettäessä valtimosiirteitä saadaan parempia pitkäaikaistuloksia ja joudutaan harvemmin uusintaleikkaukseen siirteen tukkeutumisen vuoksi, kuin käytettäessä laskimosiirteitä. Valtimosiirteistä sisempi rintavaltimo pysyy useammin auki kuin värttinävaltimo, ja halusimme selvittää mekanismeja tämän eroavaisuuden taustalla. Keräsimme Meilahden sairaalassa ohitusleikatuilta potilailta verisuoninäytteitä ja eristimme niistä RNA:ta mikrosiruanalyysiin. Mikrosiruanalyysista saaduille tuloksille suoritimme IPAanalyysin jonka avulla selvitimme muuttuneita signalointireittejä verisuonisiirteiden välillä. Tuloksemme osoittavat TNF-alfa ja HMGB1-välitteisen signaloinnin merkittävästi eroavan sisemmässä rintavaltimossa verrattuna värttinävaltimoon ja säärilaskimoon. Alustavien tulosten perusteella päättelemme että HMGB1 – ja TNF-alfa – välitteiset signalointireitit säätelevät verisuonen tulehdusvastetta ja kantasolujen erilaistumista suuntaan, joka suosii verisuonen sopeutumista siirteeksi. Tulokset auttavat kohdentamaan jatkotutkimuksia käytettävien ohitussiirteiden eroavaisuuksista, keskittyen niihin geeneihin joita tulevaisuudessa voidaan käyttää muokkaamaan geeni- ja soluteknologian avulla laskimosiirteistä paremmin valtimoverenkiertoon sopeutuvia ohitussiirteitä.
 • Puhakka, Jani (2012)
  Tutkimuksessa selvitettiin mini-invasiivisen ultraäänimenetelmän käytettävyyttä rustovaurioiden ja nivelrikkomuutosten diagnostiikassa olkanivelen niveltähystyksen yhteydessä. Aikaisemmin vastaavia ultraäänimittauksia on tehty laboratorio-olosuhteissa eläinten nivelnäytteistä ja ihmisen polvinivelen tähystystutkimuksissa. Olkapään tähystyksen aikana tehtiin nivelrustovaurioiden luokittelu International Cartilage Repair Societyn (ICRS) mukaan sekä ultraäänikuvantaminen määrätyistä mittauskohdista. Vastaavista kohdista selvitettiin magneettikuvan perusteella näkyvät rustovauriot. Ultraäänisignaalista laskettiin heijastuskerroin (R), integroitu heijastuskerroin taajuustasossa (IRC), pinnankarheus (URI) ja integroitu takaisinsirontakerroin (AIB). Tilastollisessa vertailussa havaittiin merkittävä negatiivinen korrelaatio ICRS–rustovaurioluokkien ja heijastuskertoimen (Spearman's correlation test, r = -0.444, p = 0.023) sekä integroidun heijastuskertoimen välillä (r = -0.426, p=0.03). Vaurioituneessa rustossa ultraääniparametri R oli pienempi kuin ehjässä kudoksessa (Mann-Whitney U-test, p = 0.033), samoin myös parametri IRC (p = 0.043). Ultraäänimenetelmä paljasti hyvin myös rustonalaisia rakenteita ja mahdollisti rustovauriosyvyyden määrittämisen. Ultraäänikuvantaminen tarjoaa menetelmän ruston ja ruston alaisen luun tarkkaan rakenteellisten muutosten selvittämiseen. Jatkossa menetelmää voidaan kehittää myös kliiniseen käyttöön, jolloin se voi parantaa rustovauriodiagnostiikkaa ja rustovaurion korjauskudoksen seurantaa.