Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lallukka, Niina (2018)
  Pohjavesien pilaantuminen on merkittävä ympäristöongelma. Esimerkiksi jotkut haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), kuten metyyli-tert-butyylieetteri (MTBE) sekä trikloorietyleeni (TCE), ovat saastuttaneet laajojakin pohjavesialueita. Pohjavesien kunnostuksessa ongelmana on, että nykyisillä menetelmillä pohjavettä on vaikeaa ja kallista puhdistaa. Perinteisessä pump & treat –menetelmässä vesi pumpataan maan päälle puhdistettavaksi, ilman että vuosienkaan jälkeen pitoisuudet välttämättä laskevat merkittävästi. Air sparging on edullisempi ja nopeampi menetelmä, mutta menetelmän soveltuvuus on tapauskohtaista. Myös kemiallinen hapetus on kohdespesifinen ja siksi toimivuudeltaan epävarma menetelmä. Näin ollen uusille puhdistustekniikoille on todellista tarvetta. Yksi mahdollinen vaihtoehto voisi olla uusi vetyperoksidin kuplitus -menetelmä, joka perustuu vetyperoksidin (H2O2) hajoamisreaktioiden kykyyn mobilisoida ja haihduttaa pohjavedessä sijaitsevia VOC-aineita. Pohjavesikerrokseen korkeana pitoisuutena syötetty H2O2 leviää ja luonnostaan esiintyvä rauta katalysoi sen hajoamista. Hajoamisreaktioiden käynnistyessä vapautuvan kaasun oletetaan johtavan ilmastuksen ja strippauksen kaltaisiin vaikutuksiin, johtaen VOC-yhdisteiden haihtumiseen. Etuna ilmastukseen verrattuna olisi se, että vaikutussäde olisi nestettä lisäämällä mahdollista saada suuremmaksi kuin ilmaa syöttämällä. Vaikka käytetyt reagenssit ovat samoja kuin kemiallisessa hapetuksessa, toimintaperiaatteen takia menetelmän ei uskota olevan yhtä kohderiippuvainen. Tässä pro gradu –tutkielmassa selvitettiin vetyperoksidin kuplitus –menetelmän soveltuvuutta VOC-yhdisteiden poistamiseen pohjavedestä. Tutkielma koostui laboratorio-, lysimetri- ja kenttäkokeista. Laboratoriokokeissa selvitettiin menetelmän soveltuvuutta ominaisuuksiltaan erilaisille VOC-yhdisteille. Lisäksi selvitettiin, miten eri muuttujat (H2O2- ja rautakonsentraatio sekä kelaattilisäys) vaikuttavat H2O2:n hajoamisreaktioaikaan sekä MTBE:n poistumaan. Pilot-mittakaavan lysimetrikokeissa testattiin MTBE:n poistamista sekä pelkästä vesifaasista että hiekkamaasta. Kokeissa käytettiin bensiini- ja TCE-saastunutta vettä sekä keinotekoista MTBE-vettä, jonka pitoisuus oli 750 mg/l. Menetelmän toimivuutta täydessä mittakaavassa testattiin entisellä polttoaineiden jakeluasemalla yhdessä Nordic Envicon oy:n kanssa. Laboratoriokokeissa sekä pilot-kokeen vesikokeessa saavutettiin lähes 100 %:n puhdistumistulos. Pilot-vaiheen hiekkakokeessa MTBE:n poistuma oli noin 94 % ja toistetulla käsittelyllä lähes 97 %, mutta seisotuksen myötä pitoisuudet nousivat, jolloin poistuma jäi 85 ja 66 prosenttiin. Kenttäkokeessa vetyperoksidin havaittiin levinneen koko koealueelle, mutta epätasaisesti. Puhdistumista tapahtui alueella, jonne vetyperoksidia oli levinnyt eniten, ja jossa pitoisuuden oletettiin olleen riittävä tutkitun vaikutuksen aikaansaamiseksi. BTEX- ja bensiinijakeiden pitoisuudet laskivat muutamassa kuukaudessa jopa 88–97 %. Vaikka pitoisuuksien laskun kannalta kokeet olivat onnistuneita, ei vetyperoksidin kuplitus -menetelmää pystytty hypoteesien vastaisesti erottamaan kemiallisesta hapetuksesta. Sen sijaan hapettumista sekä haihtumista tapahtuu tulosten perusteella samanaikaisesti. Täyden mittakaavan sovellutuksia varten menetelmää onkin tarpeen vielä tutkia ja optimoida esimerkiksi massatasapainokokeiden avulla.
 • Stuart, Elliot (2013)
  The primary characteristic of urbanisation is the addition of hard surfaces to catchments, which affects water and habitat quality in urban streams and alters natural hydrological processes by reducing infiltration, evapotranpiration and efficiently conveying storm runoff to streams, gathering a variety of urban polluants along the way. This is typical of the 'urban stream syndrome'. Catchment imperviousness (especially Effective Impervious Area or percent connectivity) can be used as one of the primary indicators of the severity of this phenomenon. This research was initiated through a collaboration between the City of Helsinki and the University of Helsinki to determine the baseline water quality of Hakuninmaanoja, a small urban stream in Helsinki, Finland, and the imperviousness of its catchment, where a pilot ecological housing development 'Kuninkaantammi' (KUNTA) will be built beginning in 2013. The purpose of the project is to assess the current characteristics of the catchment prior to the development in the headwaters of the stream. An automatic water quality monitoring station was built on the lower part of the stream approximately 200m upstream of its junction with Mätäjoki, the second largest river of Helsinki. Water Sensitive Urban Design can be used as part of a holistic stormwater treatment train to limit newly created imperviousness, and minimise the connectivity of the necessary remainder, allowing stormwater runoff to be reused, infiltrated and treated through soil media, or slowed down enough to attenuate the urban hydrograph. Some of these features such as raingardens, green roofs and detention ponds will be included in the KUNTA development for this purpose. A detailed calculation of catchment imperviousness was completed via field survey and land use categorization methods. Total Impervious Area (TIA) was determined to be 22%, Effective Impervious Area 15% and catchment wide runoff coefficient given by land use categorisation method to be 0.32. TIA is expected to increase to 30% following development of KUNTA, however EIA is not expected to increase in proportion with TIA due to planned Water Sensitive Urban Design features. Yearly runoff volumes based on each method of calculating imperviousness were estimated, as well as for the future following KUNTA development. Water quality in the stream currently is quite satisfactory in relation to other streams in Helsinki, however the urban stream syndrome is already evident with particular concern regarding temperature, sediment and peak flow fluctuations. Effective Impervious Area should be used in urban planning of new and existing developments rather than TIA because it will give much greater accuracy of runoff volumes and infiltration rates by taking into account unconnected impervious surfaces. Strengthening local solutions to reduce connectivity should be a municipal priority. Water quality monitoring will continue at the site until after KUNTA has been built, and further research should focus on determining the technical performance of stormwater Best Management Practices (BMPs) at the site.
 • Silvennoinen, Emmi (2015)
  Infiltration rates in urban areas are low due to a high proportion of impervious structures. Impermeability results in increased rates of urban runoff, which often leads to degradation in receiving waters. Stormwater retention in urban areas can be increased, for instance, with green, vegetated roofs. While impervious, normal roofs produce the runoff immediately, studies with green roofs have shown that they cause delays in peak runoff and reduce the runoff rate and volume by water retention and attenuation. The water retaining capacity of green roofs vary due to local weather conditions and roof characteristics. Several studies and experiments considering stormwater management and other ecosystem services that green roofs provide have been performed worldwide, mainly in temperate regions, while more studies are needed in cold climates especially to quantify the performance of green roofs in winter. The purpose of this thesis was to evaluate the effects of various types of precipitation events on runoff rates, timing and water retention in locally built new green roofs from late summer to early winter in southern Finland. Data on precipitation and green roof runoff as well as soil temperature and humidity were monitored automatically. Green roofs included a) precultivated readymade vegetation mats and b) built on site novel substrate mixture with plug plants and seedlings. My principal aim was to study the capability of green roofs in retaining and attenuating water in relation to the intensity and duration of precipitation, the length of the antecedent dry weather period as well as to temperature and moisture of the green roof substrate. I hypothesised that green roofs retain low intensity events better than high intensity events and more effectively in dry and warm than in wet and cold weather, being negligible at temperatures below 0 °C. Furthermore, I studied whether retention capacity can be improved by the amendment of biochar. Finally, readymade green roofs with dense vegetation was hypothesised to have better retention capacity than the newly created roofs with very sparse vegetation but only in summer due to evaporation. Based on cumulative runoff, green roofs retained 52 % of rainfall, which is close to the retention capability found in previous studies. Retention was generally higher at warm temperatures and for biochar-amended roofs, in agreement with my hypothesis. Against expectations, roofs with readymade vegetation mats had lower retention than those built on site. In summer and autumn, before freezing temperatures occurred, results were generally according to the hypotheses and previous research: retention rates decreased as rain depth or rain peak intensity increased. When the amount of rain preceding the measurement event was low, and the substrate moisture content was low, retention was better. During wintertime, results were contrary to my hypotheses: Total retention rates increased with the amount of rain and rain intensity, or when substrate moisture content increased. However, a long antecedent dry weather period resulted in better retention, especially during winter. Mean peak flow attenuation for rain events in this study was 64 % and results are in accordance with my hypothesis and previous research. Furthermore, delay times from when the rain event started to when runoff started and from rain peak to runoff peak were detected in this study, mean values of more than 1 h being comparable to what has been reported in the literature. Results from my thesis can be used to improve hydrological models for local stormwater management purposes. Furthermore, results can be compared with those of other ecological stormwater treatment methods. Possible future research topics include the functioning of green roofs during different seasons and especially during freezing and melting periods with assumedly complex hydrological interactions.
 • Nuorivaara, Essi (2021)
  In recent years, the role of economic models in guiding government policy has provoked discussion as human wellbeing and the state of the environment are threatened by multiple sustainability challenges, most notably by the ecological sustainability crisis. The mainstream economic approach has received criticism since it has not been able to solve these challenges and thus, several alternative approaches in pursuit for a just and sustainable future have gained popularity both nationally and internationally. In this thesis I focus on the wellbeing economy concept in the Finnish welfare state in the early 2020s. Wellbeing economy was introduced in Finland by the Finnish Federation for Social Affairs and Wealth (SOSTE) in 2012 to highlight the interdependency of human wellbeing and economy. The concept has since been developed and realized by different actors of the society, but it is not yet that well-known among the public. To find out the potential role of this new economic approach in the transition towards sustainable welfare society, it is important to get a clear picture of how the concept is interpreted by its advocates. Therefore, in my case study, I examined the expert narratives of wellbeing economy. My main research question is: What does the concept of wellbeing economy mean in Finland in the early 2020s? This question is complemented by two sub-questions: 1) What are the shared contents and practices associated with wellbeing economy? and 2) What are the key differences between different conceptions of wellbeing economy? The underlying disagreements in theory and in practice of wellbeing economy might impact the integrity of the concept even if the concept formulation of wellbeing economy seems consistent. I conducted seven (7) semi-structured expert interviews from five (5) different organizations during the spring 2021. The interviews were thematically analysed with a focus on the memes of neoliberal narratives and the memes of alternative narratives as well as the conflicting memes in alternative narratives. In this study, a meme is defined as the structural component of a narrative. Finally, I identified similarities and differences in these building blocks of wellbeing economy narratives between different experts. I found that there were more shared memes than differences in the experts’ conceptions of wellbeing economy. Most of the interviewees mentioned memes of neoliberal narrative. All the interviewees mentioned the alternative narrative memes connected networks, sustainability, cooperation with others, and human dignity, prosperity, and wellbeing. Most of them also considered the Covid-19 pandemic as an opportunity in crisis. However, the meme a new economic system created the greatest division in the interpretations of wellbeing economy. In conclusion, some interviewees supported the neoliberalism more clearly while others opposed this narrative, and the rest were not clearly for or against the growth-agenda. The ambiguity of the concept especially in terms of economic growth should be further discussed in addition to specifying, for instance, what is meant by sustainability and wellbeing in wellbeing economy. Further research is also needed to find out how the discussion about wellbeing economy concept will develop in Finland and internationally.
 • Serra Dominguez, Lluis (2021)
  Beta diversity (total dissimilarity) can be partitioned into two components: dissimilarity attributed to turnover and nestedness-resultant dissimilarity. Turnover refers to the variation in species identities among sites and implies the replacement of some species by others. In contrast, nestedness occurs when species-poor sites have a subset of the biota present in species-richer sites. Although disentangling the relative contribution of these two antithetic components from beta diversity can characterize species assemblages, the dissimilarity indices do not provide information on the processes generating the patterns. Conversely, Hierarchical Modelling of Species Communities (HMSC), which unifies many of the recent advantages of Joint Species Distribution Models, has proved to be the one of the best performing frameworks for unravelling the underlying mechanisms structuring ecological communities. The aim of this research is to explore the relationship between the outputs of the HMSC model and the dissimilarity indices in different communities with a wide range of parameterizations. As the observed patterns measured by the beta-diversity indices result from the underlying processes which HMSC attempts to capture, I hypothesized that both frameworks are at least partially linked to each other. To achieve this aim, I simulated the community data by following the structure of the HMSC model. For simplicity, only one environmental covariate was considered, which was scaled to 0 mean. The intercept of the HMSC model accounted for the baseline occurrence probability of the species, while the slope modeled the species responses to the environmental covariate. The HMSC-intercept and the HMSC-slope, which represent the species multivariate niches, were summarized in terms of center and spread. Simultaneously, the beta diversity indices (total, turnover and nestedness dissimilarity) were calculated from the community data. Finally, the outputs of both frameworks were related in terms of linear modelling and variation partitioning. As hypothesized, the results of this study suggest that outputs of the HMSC model are able to explain most of the variation in the beta-diversity indices, indicating that both frameworks are strongly related. By plotting the species niches (intercept and slope coefficients of the HMSC model) it is possible to determine the main axes of niche variation producing the nestedness and turnover patterns. While nestedness is generated by a shared response of the species to the environmental covariate(s), turnover is produced by variation in the species responses. Finally, the total dissimilarity index is driven by species rarity. In conclusion, the most comprehensive evaluation of the structure of ecological communities and the processes determining the diversity patterns can be achieved by combining the outputs of beta-diversity indices and the HMSC model.
 • Carlson, Helmi (2021)
  Tiivistelmä Referat – Abstract One of the major fundamental ecological questions is the composition of a species diet. The diet of a species is crucially linked to finding out its environmental requirements, and information about the possible changes in the diet is needed when studying the impact of environmental changes such as climate change on species. Siberian flying squirrel (Pteromys volans), classified as endangered in Finland, is a species living in coniferous and mixed forests. More precise information about the dietary habits of the species is needed to support conservation. The aim of my thesis was to investigate the diet composition and diet diversity of adult flying squirrels using DNA barcoding of their excrement pellets, a technique that provides highly accurate information quickly and effectively. The main research questions were whether the diet varies between sexes and seasons, whether diet has an influence on body condition and breeding success of the females, and whether diet diversity is related to the amount of suitable forest habitat near the nests. We collected faecal samples from 51 different flying squirrel individuals from two different study areas near the cities of Vaasa and Pietarsaari in June of 2020. Another set of samples from 8 individuals was collected in November 2020 in Vaasa. The collected samples were sent to a laboratory in Turku, where the DNA barcoding was conducted. I then made further statistical analyses from the laboratory results using general linear models to test my study questions. Although the sample size was too small to obtain statistically significant results for all the research questions, my results indicated that the diet of the Siberian flying squirrel differs between males and females just like its other living habits. Male flying squirrels have more diverse diet than female flying squirrels which have more specific and narrow diet, as they also have smaller home ranges during the breeding season and are more linked to their nesting forest patch compared to males. The aspect that female flying squirrels are more specialists during breeding time is crucial for the species conservation planning. DNA barcoding studies with bigger sample sizes should be done to further investigate the relationship between diet diversity and individual’s body condition and to ascertain the statistical significance to the results of this study.
 • Rautjärvi, Sini (2022)
  Urbanization is a growing trend, with most people living in cities nowadays. Understanding the relationships between people and nature is crucial, as ecological conditions are heavily influenced by human-environment interactions. According to prior research, socioeconomy and biodiversity are generally related. Low biodiversity typically correlates with poorer socioeconomic status, and vice versa. In this study, I aimed to determine whether there is a correlation between Lahti's socioeconomy (income) and biodiversity (bird and plant species richness and the urban ecosystem integrity index, UEII). Lahti is a medium sized city with an urban continuum of 54 km2. I used existing biodiversity data collected in the summer of 2021 and combined it with the most up-to-date socioeconomic data at the time, retrieved from the publicly available city of Lahti statistical database TILDA. The results of the study were contradictory to previous research, i.e., there was no relationship between biodiversity and socioeconomy. This gives us novel information about the luxury effect and its presence and opens doors for further research on the topic.
 • Niskanen, Ville-Pekka (2021)
  This Master’s thesis is two-part. The first part is the Methodological Introduction, which introduces the background of this research, the research process, methods and ethical considerations. The second part is a manuscript of a scientific article, sent for review in the scientific journal Sage Open, with the title Wicked problems in Africa – A systematic literature review. The article is a systematic literature review of the usage of Horst W. J. Rittel and Melvin M. Webber’s wicked problems concept in peer-reviewed scientific literature focusing on Africa. The reviewed 45 scientific articles were chosen using a systematic methdolology, basing on a set of inclusion criteria. Based on the reviewed literature, three research questions were answered by utilizing the tabulation of key information from the articles, and with content analysis. The research questions are: 1) What are the main themes and concrete manifestations of issues descri-bed as wicked in the African context? 2) What are the geographic foci of articles that use the concept of wicked problems in the African context? 3) Is the concept of wicked problems utilized and therefore seen as applicable by authors affiliated with African cultures? Based on the reviewed articles, a typology is formed. According to this typology, wicked problems in the African context can be interlinked, exacerbated, or contextual. Especially important is the contextuality, which the concept of dual wickedness reminds us of. In addition, the research states that the lack of usage of the wicked problems concept in scientific literature on Africa may be because of the English-language or Western background of the concept. Based on the results, we suggest, that future characterizations of the wicked problems concept should include context-sensitivity.
 • Lakso, Mea (2022)
  Knowledge co-production has become increasingly popular and even ‘buzzed’ notion in sustainability sciences. It is being applied in various contexts and for myriad of purposes under different, even partially contradicting rationales, yet it is often expected to contribute better to the sustainable transformation of society than normal science. One of the uniting elements in different understandings and applications of ‘knowledge co-production’ is the involvement of the extra-scientific actors in the research process. This implies changes in the conventional roles and relationship between science and society, that raise new questions about the autonomy and accountability of science. This master’s thesis studies knowledge co-production in higher education context and, more specifically, in the case of the HELSUS Co-Creation lab 2019-2020, and critically explores the notion of co-production in sustainability sciences. The dynamics, relationship, and roles between the scientific and extra-scientific actors within the Co-Creation lab are the specific interest in this qualitative case study that is primarily based on 12 semi-structured interviews of the lab participants analyzed by qualitative content analysis. The study shows how the dynamics between the master’s level students and the partners from the private and public sectors had features that resembled to some extent commissioned research type of roles, task coordination and interdependencies, however, it also contained significant characteristics that distinguished it from pure commission type of dynamics, as the autonomy of the student was greater, the control of the partner over the knowledge production process was lesser and the accountability of the students to the partners was more indirect and softer. The similarities between the application of knowledge co-production in the HELSUS Co-Creation lab and the co-production by the logic of accountability are highlighted and critical questions concerning instrumental forms of co-production, logic of accountability, usefulness of knowledge and scientific autonomy are discussed. More critically reflective approaches towards co-production are called for.
 • Rinne, Oula Aleksi Johannes (2022)
  Climate change and biodiversity loss are among the two most serious environmental issues humanity is currently facing. One way of mitigating climate change is to build more wind energy. In Finland, upcoming wind farms are going to increase the national wind energy capacity by almost tenfold. As more wind farms are built, helping in climate change mitigation, the negative biodiversity impacts caused by wind turbines are also increasing. Negative biodiversity effects caused by wind energy include habitat loss, avian mortalities, habitat fragmentation and avoidance behaviour in wildlife. This conflict where two desirable environmental goals have negative counter-effect on each other can be called green-green dilemma. This thesis looks at the biodiversity impacts on habitats caused by wind farms in Finland, and what would be the scale of a habitat tax paid for displacing natural habitat, that would help solve the green-green dilemma. This thesis utilizes geographical information system data of upcoming and in production wind farms and habitats to figure out which habitats are displaced by wind farms in Finland. Also, a wind farm level cost-benefit analysis was done for wind farms in production determine a scale of taxes, which would make 10 % or 25 % of wind farms with lowest net present value compared to habitat impact non-profitable. Two kinds of taxes were considered. Tax based on the quantity of habitat displaced, and a tax based on the quality of habitat displaced. For the determination of the quality of habitat, European red list of habitats was utilized in creation of a prioritization system for different habitats based on their endangerment category. With the prioritization system, each wind farm was given habitat points based on the habitats it was displacing. According to the results of the thesis, wind farms in Finland are mostly displacing woodland habitats. The second most common habitat displaced was marine habitats and the third most common were mires, bogs and fens. According to the prioritization system created for this thesis, most habitats displaced by wind farms are not considered threatened. Still, there should be some consideration about the habitats displaced by wind farms, as minority of habitats were considered threatened according to the prioritization system. Also, we cannot draw too many conclusions about the status of the habitats displaced as the prioritization system has flaws. The two different taxes looked in this thesis both ended up making mostly the same wind farms non-profitable, meaning there were outlier wind farms with low benefits with relatively high habitat impacts. Quantity of habitats-based tax which made 10 % of the wind farms non-profitable was 1.6 million euros per hectare of displaced habitat, and the higher tax rate making 25 % of the wind farms non-profitable was 2.5 million euros per hectare. The habitat quality-based tax was 510,000 € per habitat point for lower rate, and 750,000 € per habitat point for the higher rate. On average, quality tax in Finnish wind farms would be 1.75 million euros with the lower rate per hectare of habitat displaced, and 2.3 million euros per hectare with the higher rate according to the calculations in this thesis. Habitat tax can be one solution for solving the green-green dilemma. Taxes presented in this thesis are considerable higher than habitat restoration costs estimated for Finland, which are approximately between 8000 € and 15000 € per hectare, depending on the habitat restored. Still, a habitat tax needs to be high enough to have an impact on the economic decision making of wind farm developers. If a tax habitat tax would be implemented, it would be best to think about the desired effect of the tax, which will affect the scale of the tax. Also, all kinds of activities displacing natural habitat should be included in the tax, not just displacement caused by wind farms for the tax to be more comprehensive.
 • Tolvanen, Kristiina (2020)
  Ecophysiology and ecology in plants are strongly affected by the conditions surrounding them. Adaptation aids plants to survive and to succeed in the prevailing conditions. Winter is a challenge to plants, particularly in northern latitudes and higher altitudes, because it exposes plants to cold and drought, for example. Plants survive from winter on species level with the help of genetic adaptations and as individuals also with the help of acclimation. Woodland strawberry (Fragaria vesca) has been observed to grow separate winter leaves. This allows it to continue photosynthesis in mild conditions during winter, thus improving its energy balance, and to start growing earlier than other species in the spring, which is beneficial in interspecific competition. Fragaria vesca is a species that has wide distribution in the northern hemisphere, and its genotypes are found from very different locations and conditions. However, adaptive traits such as producing a new set of leaves for winter can turn out to be a disadvantage if environmental conditions change rapidly. Climate change brings about changes that are difficult to predict, and these changes are advancing at a fast pace when compared to the developmental history of plants. The aim of this thesis was to study the effect of temperature on summer and winter leaf development, stolon formation and summer and winter leaf chlorophyll, flavonol and anthocyanin content in different Fragaria vesca genotypes. Leaf chlorophyll and secondary compound content give information about leaf development and stress reactions in plants. Plants are known to produce anthocyanins in order to protect the photosynthetic apparatus during chlorophyll recovery in leaf senescence. Anthocyanins are also produced as a response to low temperatures. Research increases knowledge of the ecophysiological and winter ecology-related processes in Fragaria vesca and in the commercially valuable Rosacea-family as well as provides information about the possible responses of these organisms to climate change. Material for the study consisted of twelve European Fragaria vesca genotypes, which had originally been collected from five countries: Norway, Finland, Germany, Italy and Spain. The genotypes had been collected from different latitudes, and they also expressed altitudinal differences. In this study, these genotypes were kept in two temperature treatments, warm (+16°C) and cold (+11°C/six weeks, after which +6°C/four weeks) at a greenhouse. Leaf development was studied by measuring summer and winter leaf middle leaflet width and length, and petiole length. Stolons from each plant individual were counted on a weekly basis and observations about stolon production in relation to the timing of summer leaf senescence and winter leaf development were made at the same time. Leaf chlorophyll and secondary compound content was measured with a Dualex-meter, which provided values for chlorophyll, flavonol and anthocyanin content. The underlying assumption was that cold temperature would induce winter leaf development and summer leaf senescence. The results show that there were differences in summer leaf size between genotypes. Winter leaves had differences between genotypes, but also within genotypes at different temperature treatments. Stolon count was lower and stolon production ceased slightly earlier in the cold treatment. Moreover, summer leaf chlorophyll content decreased in both treatments, but the summer leaves senesced earlier in the warm room. Summer leaf flavonol and anthocyanin values were generally higher in the cooler temperature treatment. Anthocyanins were also produced by winter leaves in the cooler temperature treatment. Based on the results, Fragaria vesca genotypes had differences related to their origin, but temperature also had an effect on winter leaf development, stolon production and the production of secondary compounds. The effect of cold temperature on the size of developing winter leaves was clear. In the cooler temperature treatment, the winter leaves were smaller than in the warmer treatment. The anthocyanin content of summer leaves was higher than in the winter leaves, and the summer leaf anthocyanin content was higher in the colder temperature treatment, where the stress related to the photosynthetic apparatus and low temperatures was combined. Nevertheless, lower temperature did not explain all the responses observed in the genotypes of the study, and thus it is likely that acclimation and winter leaf development in Fragaria vesca are affected by some other factor in addition to temperature, e.g. light regime. A possible continuation for this work would be to study the effect of light conditions or milder winters on winter leaf development in Fragaria vesca genotypes and on the physiology of the species.
 • Sillantie, Lauri (2012)
  Almost one third of the electrical power manufactured in Finland is made with nuclear power. Running nuclear power plant generates always some radioactive emissions that should be monitored in the vicinities of power plants. This Master's Thesis' aims were to compare Finnish nuclear power plants', Loviisa and Olkiluoto, radiation surveillance programmes with other European programmes and find suggests considering the collected species, frequencies and sample network. Species and sample frequencies in current sampling programmes were evaluated also by the surveillance programmes data collected and analysed between years 2005 and 2010. In this Thesis was also reported could current surveillance programmes species be used as sample species with the new nuclear power plant nuclear monitoring at Pyhäjoki. Also community and ecosystem radiation protection were considered. Swiss, Swedish, German and French radiation surveillance programmes were examined for this work. New sample species were searched from these programmes and also from other sources. The suitability of the suggested species were considered mainly by literature. Species composition at Pyhäjoki was examined from literature. Finnish surveillance programmes are extensive and diverse comparing to programmes in the other countries. Improvement proposals to the sample species and frequencies were nonetheless found. Adequate new species would be at least earthworms, flounder and groundwater. Improvements to the sample frequencies were also suggested and at least mushroom and sediment sampling should be more frequent. Species composition at Pyhäjoki diverse slightly from the species found at Loviisa and Olkiluoto. Based on the literature at least bladder wrack and possibly Common mussel and Baltic tellin are absent from Pyhäjoki. Southern Finland surveillance programmes can still be used as a base for the Pyhäjoki surveillance program and species that are absence just has to be replaced with some similar abundant species. Using the best available knowledge and data collected between years 2005 and 2010 the local population is not exposed to significant amount of nuclear power plant origin radiation. Suggested changes to sample species and sample frequencies would make radiation surveillance programmes even more adequate for monitoring discharges from nuclear power plants. This Master's Thesis will give basic knowledge of the new sample species that would suite to Finnish nuclear power plant radiation surveillance programmes. New species selected from literature should be analysed for radionuclide concentrations before species are added to the sampling programmes. Species composition and quantities at Pyhäjoki should be examined before the final sampling programme is made.
 • Pankkonen, Pietu (2015)
  Heterotrophic bacteria are essential for carbon cycling in water ecosystems as they bind dissolved organic carbon (DOC) to the biomass and return it to the classical food chain through microbial loop. The treated wastewater from Viikinmäki wastewater treatment plant is discharged to the Gulf of Finland where it increases the quantity of dissolved organic matter (DOM) in the water and furthermore can be an extra energy source for heterotrophic bacteria. There are not yet further studies how the heterotrophic bacteria exploit DOM in the treated wastewater or a monitoring programme for DOC concentrations in the wastewater treatment plants. DOC is the limiting factor for heterotrophic bacteria growth in the Gulf of Finland in the summer. As the bacteria exploit DOC, they consume oxygen and release carbon dioxide. DOM compounds may also diminish light penetration in water which can inhibit the growth and photosynthesis of phytoplankton and macrophytes. The aim of this thesis was to find out 1) the DOC concentrations in the treated wastewater and DOC load in the treated wastewater discharged to the the Gulf of Finland from Viikinmäki wastewater treatment plant, 2) the biodegradability of DOC and DOP in the treated wastewater and 3) how the disc filter about to be used in Viikinmäki wastewater treatment plant affects the quantity and quality of DOC and DOP in the treated wastewater. The DOC load entering the Gulf of Finland with the treated wastewater was quantified by measuring the DOC concentrations in the treated wastewater during the spring and summer 2014. The DOC concentrations correlated positively with chemical oxygen demand (COD) which is regularly measured in wastewater treatment plants. By dividing the COD with 3,66, the DOC concentrations were successfully estimated for a longer period. In order to evaluate the biological degradability of DOC and DOP in the wastewater effluent, treated wastewater was incubated (+15 °C) for two months with surface water heterotrophic bacteria from the Gulf of Finland and changes in DOC concentrations, the biological oxygen demand and nitrogen and phosphorus concentrations were measured. Furthermore the heterotrophic bacteria were incubated for one month in disc filtered wastewater effluent and also in regularly treated wastewater to find out the effect of the new filter on DOM quantity and quality. The yearly DOC load from Viikinmäki wastewater treatment plant to the Gulf of Finland was estimated to be about 1460 tons which is approximately one fifth of the annual DOC load from River Vantaanjoki. The ratio between DOC and COD concentrations calculated here can only be used to quantify the amount of DOC load from Viikinmäki wastewater treatment plant and similar ratio must be calculated individually for every point source. The biodegradability of DOC in the treated wastewater was equally low to the biodegradability of DOC in River Vantaanjoki. The quantity of DOC bound to the bacterial biomass was rather low and the amount of DOC lost via respiration was relatively high. Accordingly the DOC in Viikinmäki wastewater effluent does not become efficiently available to higher trophic levels. The disc filter has the potential to remove DOC and DOP from treated wastewater which would decrease the DOC and DOP load significantly in the Gulf of Finland. The disc filter decreased DOC concentrations 14 % in comparison to regularly treated wastewater. The disc filter didn't affect the quality of DOC, i.e. there was no difference in the biological degradability of DOC between the two wastewater treatment processes. However the disc filter was possibly able to remove the biologically available part of DOP from treated wastewater but the issue still needs further investigation.
 • Koskela, Lotta (2004)
  This research examines the environmental attitudes of the employees in the City of Tampere. This research is one of the goals in the city’s environmental strategy in 2003 and it is made for the environmental protection department of City of Tampere. The purpose of this study was to find out the environmental attitudes of the employees in the City of Tampere, the behaviour related to the attitudes and the relationship between the attitudes and the behaviour. The results will be utilized when planning the environmental work of the city. The theoretical frame structure in this study is based on the Theory of Planned Behaviour and it is applied to fit for the research. The Theory of Planned Behaviour is used a lot in the attitude-behaviour studies. There is a one-component model of the attitudes in the background of this theory. In this study the examination of the environmental attitudes is based on the one-component model. In the examination of the relationship between attitudes and behaviour the whole Theory of Planned Behaviour is used instead. A term ‘free rider behaviour’ is also included in the theoretical frame structure although it will not be studied with any special questions. Quantitative methods were used in this research. The research was conducted through a mail survey study to 1000 employees in the beginning of June 2003. 462 people out of 1000 returned the questionnaire. The results showed that the employees consider concern about the environment in Tampere well-founded. Trashing and littering in a public place or in the nature worries the employees by far the most. The second most worrying thing is the pollution of the air and water. They are also worried about the destruction of the constructed environment for example culturally valuable buildings and places. Concern is clearly higher among women than among men. The employees in the City of Tampere believe in their own possibilities to influence the state of the environment. Environmentally friendly behaviour is seen important although other people would not behave at the same way. Majority of the employees support the intervention of the society with limitations and by far more than half of the employees support different kinds of payments and taxes that advance the sale of environmentally friendly products. These results also show some kind of readiness to lower the standard of living. The employees think that conservation of the environment is important and its position in the society’s decision-making should be strengthened. Despite of the employees’ environmentally friendly opinions, even two out of three employees admit that they are able to behave more environmentally friendly than they do now if they just want to. The employees for example sort and recycle their waste well, but the behaviour in regard to consumption and commuting has a lot to improve.
 • Huovelin, Suvi (2019)
  Citizen science is a research method in which data collection, analysis or other stages of research is distributed to a large number of volunteers. Citizen science enables collection of large-scale data. In addition, in few cases Citizen science has been integrated into formal school education. It has been found to attract students' interest in the subject and research and to teach students about scientific research. However, the real benefits of citizen science for schools have been just scarcely studied. This study explored the experiences of middle school and high school students on the Helsinki Urban Rat Project (Kaupunkirottatutkimus). The research questions were: (1) How do the middle school and high school students who participated in the Urban Rat Project experience citizen science as part of biology teaching? (2.) How do the students who participated in the Urban Rat Project feel about urban rats and how does the Project affect students’ perception of rats? The data was collected by group theme interviews from middle school and high school students who participated in the City Rat Project. The data consisted of nine recorded interviews with a total of 29 interviewees. The interviews were transcribed and analyzed by content analysis. The Urban Rat Project aroused situational interest towards urban rats and research project. Main factors for aroused interest were novelty and specialty of the project, the involvement created by hands-on activities and the meaningfulness created by contextualism of an authentic research. Learning experiences were categorized by Bloom’s revised taxonomy and the results revealed a number of knowledge types and cognitive process categories, suggesting that the project developed a diverse range of students' thinking. Students were able to develop deeper research skills, critically explore research and its outcomes, and learn about practical challenges and constraints of scientific research. Urban rats gave rise to both negative, positive and neutral feelings among students. The negative emotions were caused by a variety of causes, such as the appearance and behavior of rats, culture created attitudes and students own experiences. Positive feelings were caused by interest toward rats and good experiences with pets. The knowledge learned in the study about urban rats generally reduced negative feelings and in one case aroused them, but many interviewees also felt that the study had no effect on their attitude towards rats, because interaction with rats was not concrete enough during the project and the students were disappointed that they did not see rats or rat footprints. The authentic research context of citizen science such as Urban Rat Project can increase meaningfulness to studying biology, which is not necessarily achieved by other teaching methods and may teach the realities of scientific research better than traditional practical work. In addition, citizen science can provide knowledge and nature experiences that allow learners to reflect on their relationship with nature. In order to achieve nature-related learning goals of the school education, citizen science projects should pay particular attention to the concreteness of the interaction between learners and nature and to the students' experiences in nature during citizen science.
 • Haaspuro, Tiina (2018)
  Rakennuksilla ja asumisella on koko elinkaarensa ajan merkittäviä ympäristövaikutuksia, joista valtaosa syntyy rakennusten käyttövaiheessa. Asumisen kestävyyteen voidaan vaikuttaa monin tavoin ja vaikutusmahdollisuuksia on sekä asukkaalla, että kiinteistön omistajalla. Vuokrataloyhtiöt pyrkivät vähentämään hallinnoimiensa kiinteistöjen ympäristövaikutuksia erilaisin ympäristöhallinnan keinoin, mm. ympäristöjärjestelmillä. Ympäristöjärjestelmät ovat vapaaehtoisuuteen perustuvia ympäristöhallinnan ja -johtamisen työkaluja, joiden avulla pyritään hallitsemaan organisaation toimintojen ympäristövaikutuksia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida miten toimivia ja hyödyllisiä ympäristöjärjestelmät vuokrataloyhtiöissä ovat ja millaisia tekijöitä liittyy niiden siirrettävyyteen. Tutkimuksessa pyrittiin tunnistamaan millaisia hyötyjä ja vaikuttavuutta ympäristöjärjestelmillä on vuokrataloyhtiöissä sekä miten ja millä edellytyksillä järjestelmien käytössä hyödynnettävien käytäntöjen siirrettävyys voitaisiin toteuttaa. Tämän tapaustutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluiden avulla. Tutkimuskohteiksi valittiin suomalaisia ja ruotsalaisia eri kokoluokan vuokrataloyhtiöitä, joilla on käytössään ympäristöjärjestelmä. Tutkimuksen perustaksi luotiin kirjallisuuden pohjalta analyyttinen viitekehys, johon koottiin ympäristöjärjestelmien toimivuutta ja vaikuttavuutta ilmaisevia tekijöitä (koettuja hyötyjä), sekä parhaiden menetelmien käytön onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Ympäristöjärjestelmien hyötyjen ja vaikuttavuuden toteutumista vuokrataloyhtiöissä arvioitiin tutkimalla ovatko aineistossa esiintyvät koetut hyödyt samoja kuin analyyttiseen viitekehykseen kootut (muissa organisaatioissa toteutuneet) hyödyt. Käytäntöjen siirrettävyyttä tutkittaessa arvioitiin viitekehyksen avulla mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon hyödynnettäviä käytäntöjä siirrettäessä ja kopioitaessa ja otettiin ne huomioon tutkimusasetelmassa. Tältä pohjalta kerätyn aineiston perusteella luotiin siirtämistä varten suosituksia hyvistä käytännöistä, joiden avulla pyritään saamaan yrityksestä toiseen siirrettäessä käytännöistä myös samat koetut hyödyt. Tämän tutkimuksen perusteella vuokrataloyhtiöissä näyttäisivät toteutuvan samat hyödyt ja vaikuttavuus kuin muissakin organisaatioissa. Vuokrataloyhtiöt hyötyvät ympäristöjärjestelmästä varsinkin suorituskyvyn paranemisen, taloudellisesti mitattavien hyötyjen ja imagon nousun osalta. Järjestelmä koettiin hyödylliseksi erityisesti ympäristöasioiden hallinnoinnin työkaluna ja vasta toissijaisesti keinona ympäristövaikutusten vähentämiseen. Se tuo kuitenkin lisää tehokkuutta ympäristötyöhön ja ylipäänsä lisää ympäristötietoisuutta organisaatioissa. Ympäristöjärjestelmän käytössä hyödynnettävien käytäntöjen siirrossa olennaiseksi nousi erilaisten taustatekijöiden huomioonottaminen. Hyviin tuloksiin johtaneiden käytäntöjen onnistunut siirto edellyttää olosuhteiden samankaltaisuutta organisaatioissa ja toimenpiteiden ja hyötyjen välistä yhteyttä, mikä huomioitiin kartoittamalla myös ympäristöjärjestelmän käyttöön vaikuttavia taustatekijöitä ja pohjaamalla suositukset useissa yhtiöissä hyviksi todettuihin käytäntöihin, joiden avulla hyviin tuloksiin on päästy. Taustatekijöiden kartoittaminen toimi hyvänä pohjana käytäntöjen siirtoa varten luotuihin suosituksiin hyvistä käytännöistä. Ympäristöjärjestelmien vaikuttavuuden arviointi asumisen ympäristövaikutusten vähentämisessä on vaikeaa, sillä mittaamiseen ei ole olemassa selkeitä vertailukelpoisia menetelmiä. Ympäristöhallinnan välineenä ympäristöjärjestelmä näyttäisi kuitenkin toimivan hyvin, vaikka konkreettinen vaikutus ympäristöön ei välttämättä olisikaan kovin suuri.
 • Mähönen, Elina (2012)
  Suurin osa kulutuksen ympäristövaikutuksista tulee kolmelta osa-alueelta: asumisesta, liikkumisesta ja ruokailusta. Ruokailun merkitys suomalaisen kuluttajan ympäristövaikutuksissa on keskeinen, sillä reilu kolmasosa suomalaisen kuluttajan kaikista ympäristövaikutuksista aiheutuu ruuasta. Mahdollisuuksia pienentää ruokailun ympäristövaikutuksia pohdittiin ympäristöministeriön järjestämissä Suomen Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman uudistamisprosessiin liittyvissä asiantuntijatyöpajoissa. Tämän tutkimuksen taustalla on työpajoissa syntynyt ehdotus siitä, että ruokailun ympäristövaikutukset huomioitaisiin Valtion ravitsemusneuvottelukunnan lautasmallissa. Raaka-ainevalinnat ovat ratkaisevassa roolissa ruokailun ympäristövaikutusten muodostumisessa, sillä raaka-aineet ovat aterioiden tärkeimmät kuormituslähteet. Ravitsemussuosituksista tutun lautasmallin mukaisen aterian eri osien sisällä voidaan tehdä ympäristömyötäisiä ruokavalintoja ilman, että aterian ravintoarvo tai tasapaino kärsii. Tässä tutkimuksessa ympäristömyötäisiä ruokavalintoja tarkastellaan kuluttajan näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaisia käsityksiä kuluttajilla on ympäristömyötäisistä ruokavalinnoista ja miten kuluttajat suhtautuvat ympäristölautasmalleihin, jotka ottavat huomioon ravinnon terveysvaikutusten ohella myös ruuan ympäristövaikutukset. Tutkimuskysymysten avulla pyritään muodostamaan käsitys myös siitä, voisivatko ympäristölautasmallit edistää ympäristömyötäisten ruokavalintojen toteutumista tavallisen kuluttajan arkielämässä. Tutkimuksen on tarkoitus tuottaa Valtion ravitsemusneuvottelukunnalle suuntaa antavaa tietoa siitä, minkälaisia ennakkokäsityksiä kuluttajilla on ympäristömyötäiseen ruokavalioon liittyen ja, minkälaisia näkemyksiä ruokavalintojen ympäristövaikutusten huomioiminen lautasmalleissa herättää kuluttajissa. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tutkimus. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla kuluttajia kolmessa ryhmähaastattelussa. Aineiston analysoinnissa käytettiin apuna teemoittelua. Haastateltavat suhtautuivat ympäristömyötäisiin ruokavalintoihin ja ympäristölautasmalleihin varsin myönteisesti, mutta ympäristömyötäiset ruokavalinnat herättivät myös ristiriitaisuuden ja hämmennyksen tunteita. Vanhemmat ja nuoremmat kuluttajat myös hahmottivat ympäristömyötäiset ruokavalinnat jossain määrin eri tavoin. Haastateltavat kokivat kuluttajien ruokavalinnat merkityksellisiksi ruokailuun liittyvien ympäristövaikutusten pienentämisessä, mutta tunsivat erilaisten tekijöiden ohjaavan ja rajoittavan valintoja. Haastatteluaineiston perusteella voidaan muodostaa käsitys toimintaympäristöstä, jossa erilaiset rakenteet luovat puitteet kuluttajien käyttäytymiselle. Ympäristölautasmallit koettiin hyväksi keinoksi lisätä kuluttajien tietoisuutta ruokavalintojen merkityksestä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja muiden haitallisten ympäristövaikutusten vähentämisessä. Ympäristömyötäisten ruokavalintojen yleistymistä ei kuitenkaan voida jättää yksinomaan kuluttajien valintojen varaan, vaan yhteiskunnan eri tahojen muodostama tukiverkosto ympäristölautasmalleille koettiin esisijaisen tärkeäksi. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää ympäristölautasmallien suunnitteluprosessissa sekä muissa yhteyksissä, joissa kehitetään keinoja viestiä ruokavalintojen ympäristövaikutuksista kuluttajille.
 • Halminen, Maija (2003)
  Tutkimuksen lähtökohtana on tutkia hevosesimerkin avulla eri ulottuvuuksia ympäristönsuojelusta, kulttuurista, kotieläimistä ja luonnosta. Luonnontieteet eivät kotieläimiä kovinkaan arvosta, kotieläintiede sen sijaan usein katselee eläimiä puhtaasta hyötyajattelun näkökulmasta. Jos kotieläimet eivät kuulu enää luontoon, ovatko ne osa kulttuuriamme? Tähän kysymykseen tutkimus pyrkii hevosesimerkin kautta vastaamaan. Myös villi- ja kotieläinten välistä suhdetta ja statusta ympäristönsuojelussa tarkastellaan tässä tutkimuksessa. Tutkimuksen viitekehys on ympäristönsuojelutieteellinen analyysi, jonka avulla haetaan vastausta siihen, mitä eri rooleja hevosesta ympäristönsuojelun kentässä voidaan löytää. Hevoselle löytyi ainakin neljä eri roolia: hevonen voi toisaalta olla ympäristönsuojelun kohde, ympäristömuutosten kohde, ympäristömuutosten aiheuttaja ja ympäristöongelmien ratkaisija. Tutkimus ei osoittanut, että hevonen olisi merkittävä ympäristönsuojelullinen toimija, mutta merkittävää oli, että nämä "inhimilliset" roolit pystyy sille löytämään. Tärkein hevosen rooli on suojelukohteena oleminen: jotkut hevosmuodot ja käyttömuodot ovat uhattuina. Suojeltavia kohteita on ainakin hevosen työkäyttö sekä monet maatiaisrodut. Suojelukohteena olemisen tutkimiseen kehiteltiin tässä työssä käsite kulttuuris-ekologinen lokero. Sen avulla pyrittiin osoittamaan, että myös kotieläimet ansaitsevat suojeluarvon ympäristönsuojelussa, vaikkakin inhimillinen kulttuuri on vaikuttanut niihin vuosisatojen ja -tuhansien ajan. Suojelun argumentteina voidaan käyttää muitakin kuin puhtaasti ekologisia perusteluja. Esimerkkeinä käytetään mm. suomenhevosta ja Amerikan ja Australian villiintyneitä hevosmuotoja. Ihminen on aikanaan ensin metsästänyt hevosta, sitten kesyttänyt se. Ympäristömuutosten aiheuttaminen hevoselle jatkuu nykyäänkin esim. jalostuksen ja ympäristövaikutusten (esim. melun) kautta. Nykyään hevosia elää keskuudessamme pääosin vain domestikoituneessa muodossaan. Kotieläinten kesyttäminen yleensäkin on vaikuttanut vastavuoroisesti valtavasti myös ihmisen kulttuureihin. Hevonen voi aiheuttaa ihmisen kumppanina ympäristöongelmia esim. eroosion, maastovaurioiden ja ravinnekuormituksen muodossa. Hevonen voi olla myös ympäristöongelmien ratkaisija mm. vertailtaessa hevosvoimaa polttomoottorilla käyviin koneisiin.
 • Nisonen, Sampsa (2012)
  Tutkielman tavoitteena on arvioida ympäristöpolitiikan integraation tasoa suomalaisissa ruokaa ja ravitsemusta käsittelevissä poliittisissa asiakirjoissa. Lisäksi metodologisena tavoitteena on kehittää ympäristöpolitiikan integraation tason arvioinnin menetelmiä tarkemmiksi ja kattavammiksi. Tutkielman aineistona on 12 suomalaisen ruoka- ja ravitsemuspolitiikan kannalta keskeistä poliittista asiakirjaa sekä yksi samaa aihepiiriä käsittelevä tieteellinen selvitys, joka taustoittaa ruokapolitiikan kenttää ja tarjoaa poliittisille asiakirjoille vertailukohdan. Asiakirjat valittiin käyttäen kriteereinä sekä niiden vaikuttavuutta ja painoarvoa että niiden sisällön keskeisyyttä tutkielman aiheen näkökulmasta. Valitut asiakirjat on myös julkaistu viime vuosien aikana. Tutkielman teoreettisen pohjan muodostavat ympäristöpolitiikan integraatiolle kirjallisuudessa asetetut määritelmät ja kriteerit. Tutkielmassa nojataan määritelmään, jonka mukaan ympäristöpolitiikan integraatiolla tarkoitetaan ympäristötavoitteiden sisällyttämistä kaikille politiikan sektoreille siten, että ne saavat erityisen suuren painoarvon: ympäristötavoitteet ohjaavat politiikan suunnittelua ja toteutusta, ja pyrittäessä minimoimaan eri sektorien toimenpiteiden välisiä ristiriitoja niille annetaan periaatteellinen prioriteetti. Tässä tutkielmassakin sovelletaan siten hyvin ympäristöpainotteista näkökulmaa ympäristöpolitiikan integraatioon ruoka- ja ravitsemuspolitiikassa. Ympäristöpolitiikan integraation tasoa aineistossa tutkitaan tarkastelemalla, kuinka hyvin aineisto täyttää ympäristöpolitiikan integraatiolle annetut, kirjallisuuslähteitä soveltaen määritellyt neljä kriteeriä. Sisällyttämisellä tarkoitetaan sitä, missä määrin ympäristöasiat ovat esillä aineistossa. Koherenssilla viitataan siihen, kuinka hyvin synergiaetuja on onnistuttu maksimoimaan ja ristiriitahaittoja minimoimaan ympäristötavoitteiden ja muiden tavoitteiden välillä. Painotuksella kuvataan sitä, millainen painoarvo ympäristötavoitteille on annettu muihin tavoitteisiin verrattuna. Raportoinnilla taas arvioidaan, kuinka tehokkaita seuranta- ja raportointivelvoitteita ympäristötavoitteiden toteutumiselle on asetettu. Tutkielman laajan aineiston analyysin mahdollistaa koodaus Atlas.ti-tietokoneohjelmalla. Koodit ovat viittauslistoja, jotka kokoavat kuvaavien nimikkeiden alle asiakirjojen oleellisia kohtia, tiivistäen aineiston sisältöä. Koodeja voidaan käyttää suoraan sisällyttämisen ja raportoinnin tason arviointiin. Koherenssin arvioimiseksi tarkastellaan 10 keskeisen ympäristökoodin vuorovaikutuksia toistensa sekä 10 keskeisen talous- ja 10 keskeisen terveysaiheisen koodin kanssa. Mahdolliset vuorovaikutustyypit ovat synergia, ristiriita ja ei vuorovaikutusta. Vuorovaikutusten tyyppiä arvioidaan kahdella eri tavalla. Ensimmäinen arvio perustuu puhtaasti aineistoon kuuluvien poliittisten asiakirjojen tekstisisältöön, mutta toisessa asiaa tutkitaan tarkemmin käyttäen apuna lähdekirjallisuutta ja omaa tulkintaa sekä aineistoon kuuluvaa tieteellistä selvitystä. Näitä kahta arvioita vertaamalla selvitetään, missä määrin tutkittujen sektoreiden väliset ristiriidat ja synergiat on huomioitu ja ylipäätään tunnustettu suomalaisessa politiikassa. Vuorovaikutusten merkittävyyttä arvioidaan sitten numeerisesti sen perusteella, miten laajasti ne esiintyivät eri asiakirjoissa. Painotuksia arvioidaan ryhmittelemällä ensin kunkin asiakirjan koodit ympäristö-, talous- ja terveysryhmiin. Tämän jälkeen verrataan ryhmien kokoa ja niihin kuuluville koodeille asiakirjoissa annettua painoa keskenään. Tutkielmassa kehitetyn menetelmän etuna on, että sen avulla voidaan tehokkaasti tarkastella kokonaista asiakirjajoukkoa ja politiikkasektoria yksittäisen asiakirjan sijaan. Suoritettu analyysi osoittaa, että ympäristötavoitteiden ja -toimenpiteiden keskinäinen koherenssi on korkea, mutta kaikkia potentiaalisia synergioita ei vielä hyödynnetä. Ympäristö- ja taloussektoreidenkin väliltä löytyy synergioita, mutta ne on jo pitkälti tunnistettu tai jopa hyödynnetty. Ristiriitoja löytyy myös hyvin paljon, ja niitä ei ole asiakirjoissa edes tunnustettu. Ympäristö- ja terveyssektorien väliltä löytyy erittäin paljon synergiapotentiaalia, esimerkiksi kestävään kehitykseen ja terveellisyyteen perustuvat ravitsemussuositukset ovat pitkälti yhtenevät. Näitä synergioita on kuitenkin toistaiseksi hyödynnetty riittämättömästi. Etenkin terveyssektorin tuottamissa asiakirjoissa jätetään systemaattisesti huomiotta terveysajattelun ulkopuolelle jäävät näkökohdat. Sisällyttämis- ja painotuskriteerit täyttyvät ennen kaikkea kestävää kehitystä käsittelevissä asiakirjoissa. Yleisissä sekä ruokapoliittisissa asiakirjoissa kriteerin ehdot toteutuvat osittain ja terveyspainotteisissa asiakirjoissa ne jäävät yksiselitteisesti toteutumatta. Raportoinnista on yleisesti ottaen huolehdittu, mutta ympäristöasioiden ollessa sivuosassa jää tämä kriteeri yleensä täyttämättä. Tutkielma antaa lähtökohdat monentyyppisiin jatkotutkimuksiin. Ympäristöpolitiikan integraatiota on mahdollista kehittää paikkaamalla tutkielman havaitsemia puutteita ja ongelmakohtia. Tutkielman paljastamat ruoka- ja ravitsemuspolitiikan tavoitteiden ja toimenpiteiden väliset vuorovaikutukset kaipaavat myös tarkempaa ja syvällisempää tutkimusta. Tutkielmassa kehitettyä menetelmää on mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa uusissa vastaavantyyppisissä tutkimuksissa ympäristöpolitiikan integraation edistymisen arvioimiseksi. Menetelmää on myös mahdollista soveltaa aivan toisiin politiikan integraatiotyyppeihin.