Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Kaistinen, Anu"

Sort by: Order: Results:

  • Kaistinen, Anu; Kobylin, Sanna (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 1998)
    Tutkimuksessa keskityttiin medetomidiinin toisen optisen isomeerin, levomedetomidiinin kliinisten vaikutusten tutkimiseen koiralla. Kokeessa käytettiin kuutta tarkoitukseen kasvatettua täysikasvuista beaglea. Jokaiselle koiralle tehtiin kolme koetta. Tutkittavat lääkeaineet ja annokset olivat levomedetomidiini 10 µg/kg ja 80 µg/kg sekä fysiologinen suolaliuos plasebona. Tutkittava lääkeaine annettiin ensin boluksena laskimoon, jonka jälkeen lääkkeen annostelua jatkettiin koko kokeen ajan infuusiona laskimoon. Kaikki koirat saivat kokeen aikana myös dexmedetomidiiniboluksen 10 µg/kg levomedetomidiini-infuusion kestettyä 60 minuuttia. Kokeen aikana koiraa tarkkailtiin seuraamalla tutkittavan aineen sedatiivista ja analgeettista vaikutusta, samalla mitattiin koirien sydän- ja hengitysfrekvenssiä ja ruumiinlämpötilaa, seurattiin EKG:tä sekä suoraa verenpainetta, verikaasuja ja seerumin katekoliamiinipitoisuuksia. Tutkimuksessa todettiin, että levomedetomidiinilla ei ole merkittäviä sedatiivisia eikä analgeettisia vaikutuksia koirilla. Suuri levomedetomidiiniannos heikensi dexmedetomidiinin sedatiivista ja analgeettista tehoa ja voimisti sen aiheuttamaa bradykardiaa. Kirjallisuuskatsauksessa keskitytään dexmedetomidiinin ja levomedetomidiinin ominaisuuksiin ja vaikutuksiin eri eläimillä.