Gå till innehållet
Suomeksi |  På svenska |  In English

Disputationsblankett och publicering av doktorsavhandlingen på webben: anvisningar för dig som disputerar

Disputationsblanketten

Alla som disputerar vid Helsingfors universitet ska fylla i en disputationsblankett senast tre veckor före disputationen. I blanketten fyller du i information om disputationen och doktorsavhandlingen och uppgifterna förmedlas samtidigt till både universitetets kommunikationsenhet och biblioteket. På detta sätt införs informationen också i universitetets evenemangskalender.

Om disputationsdatumet förändras, vänligen kontakta biblioteket (e-thesis@helsinki.fi) innan du fyller i blanketten på nytt.

Samtidigt med blanketten lagras sammandrag av doktorsavhandlingen som publiceras i Helsingfors universitets digitala publikationsarkiv Helda. Du ska skriva två olika sammandrag: ett svensk- eller finskspråkigt populärvetenskapligt referat och ett vetenskapligt på engelska. Det vetenskapliga referatets maximal längd är 1-2 sidor, det populärvetenskapligas 1 sida (cirka 2400 tecken). Om referatet är längre, bör det sändas separat som textbilaga (Microsoft Word rekommennederas) till e-thesis@helsinki.fi. I detta fall bör man skriva i blanketten "Referatet sänds separat" e.d. Om du önskar kan du dessutom sända in referat på andra språk, men det ska göras separat per e-post till adressen e-thesis@helsinki.fi.

Sammandrag av doktorsavhandlingar i medicin förmedlas också till databasen Medic som förvaltas av Campusbiblioteket Terkko i Mejlans. Doktorsavhandlingar som publicerats elektroniskt finns också tillgängliga via den europeiska portalen DART.

Publicering av doktorsavhandlingen på webben

Vid Helsingfors universitet publiceras en doktorsavhandling på två sätt: som en e-publikation på nätet och på traditionellt vis i tryck. Också när doktorsavhandlingen publiceras i Helda ska, beroende av fakultet, 20 exemplar av avhandlingen tryckas (eller färdigställas i pappersversion). Du kan antingen göra nätversionen själv eller anlita Unigrafia eller någon annan leverantör. Det är möjligt att ansöka om understöd för tryckning av doktorsavhandlingen.

Det är avgiftsfritt att publicera doktorsavhandlingen i Helda. För att avhandlingen ska kunna publiceras måste den konverteras till lämpligt elektroniskt format, i första hand till pdf-filer.

I fråga om sammanläggningsavhandlingar räcker det med att den sammanfattande kappan publiceras i Helda. Artiklarna kan dock inkluderas i filen, om du har kontrollerat att förläggaren tillåter detta.

För publicering av den elektroniska doktorsavhandlingen behövs följande dokument:

  • Helsingfors universitets disputationsblankett (ifylls senast tre veckor före disputationen)
  • Doktorsavhandlingen i pdf-format
  • En undertecknad publiceringsavtalsblankett, där du ger tillstånd till att avhandlingen publiceras på Internet (Blanketten skickas till Helsingfors universitets biblioteks webbtjänst. Ett exemplar är tillräckligt. Om du önskar få ett undertecknat exemplar tillbakasänt, ska två blanketter skickas in)

Om nätversionen av doktorsavhandlingen har beställts från Unigrafia, sköter Unigrafia om att pdf-filen levereras till biblioteket. Också i det här fallet ska du fylla i disputationsblanketten och ingå avtalet om publicering direkt med Helsingfors universitets bibliotek.

Observera dessutom att alla versioner av avhandlingen behöver ett eget ISBN- nummer. För nätversionen kan man anhålla om ett ISBN-nummer hos Finlands ISBN-central.

Filerna skickas antingen som bilagor per e-post till adressen e-thesis@helsinki.fi eller tillsammans med publiceringsavtalet med vanlig post till adressen Helsingfors universitets huvudbibliotek, E-thesis, PB 53 (Fabiansgatan 30), 00014 Helsingfors universitet. Doktorsavhandlingen publiceras i Helda samtidigt som spikningstiden inleds. Den elektroniska versionen måste därför skickas tre dagar innan. Ytterligare upplysningar om e-publicering av doktorsavhandlingar ges i e-thesis@helsinki.fi

OBS! Om filen är över 20 MB, vänligen kontakta biblioteket innan du skickar filen.

Länkar