Suomeksi |  På svenska |  In English

Information om tjänsten – Material och informationssökning i E-thesis

Materialet i E-thesis

E-thesis publicerar och lagrar examensarbeten som skrivs vid Helsingfors universitet i digital form. De examensarbeten som publiceras på nätet är fritt tillgängliga och det är möjligt att skriva ut dem för eget bruk.

Tjänsten E-thesis lanserades 1999. Äldre examensarbeten finns inte i E-thesis och förutom några undantag är de inte tillgängliga.

Det är frivilligt att publicera sin doktorsavhandling på nätet.publicerar För tillfället publiceras 80 procent av universitetets avhandlingar i en webbversion i E-thesis. Tillgängligheten till avhandlingarna på nätet varierar dock från fakultet till fakultet. Sammanlagt innehåller E-thesis cirka 4 500 doktorsavhandlingar.

När det kommer till sammanläggningsavhandlingar sparas av upphovsrättsskäl i regel bara kappan i E-thesis. Artiklarna som ingår i avhandlingen hittas i de tidskrifter som listas i den aktuella doktorsavhandlingen. Studenter och anställda vid universitet och högskolor kan söka artiklar i de e-resurser som respektive läroinrättning tillhandahåller. Man kan söka i Helsingfors universitets biblioteks e-resurser t.ex. med sökfunktionen på bibliotekets webbplats.

Sammandragen av alla doktorsavhandlingar samlas i E-thesis. Också sammandragen från de doktorsavhandlingar som inte finns tillgängliga i fulltextversion på nätet har samlats in.

Publicering av pro gradu-avhandlingar i E-thesis var länge frivilligt. Under senare år har policyn ändrats och vid många fakulteter är det obligatoriskt att ladda upp sin pro gradu-avhandling i E-thesis. En stor del av dem som laddar upp sin pro gradu-avhandling tillåter också öppen publicering. Sammanlagt finns det 3 500 fritt tillgängliga pro gradu-avhandlingar på nätet. Pro gradu-avhandlingar som inte är fritt tillgängliga kan läsas på Helsingfors universitets bibliotek.

Publicering av ett examensarbete i E-thesis förbättrar dess synlighet och sökbarhet. Examensarbeten som publiceras på nätet får en permanent adress och de kan hittas med sökmotorer. Fritt tillgängliga examensarbeten i E-thesis laddas årligen ner sammanlagt över en miljon gånger.

På E-thesis webbplats finns anvisningar för hur man laddar upp och publicerar ett examensarbete.

Sökning och bläddring

Öppet tillgängliga examensarbeten i E-thesis har lagrats i Helsingfors universitets digitala arkiv.

Materialet i E-thesis har kategoriserats så att doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar, pro gradu-avhandlingar, avhandlingssammandrag och andra sammandrag av examensarbeten bildar samlingar för sig. Samlingarna är också indelade enligt fakultet.

Du kan använda sökfunktionen på E-thesis webbplats för att söka en publikation. Du kan också bläddra i E-thesis-samlingen enligt arbetets titel, författare eller utgivare.

Ytterligare information om Helsingfors universitets examensarbeten

Information om själva disputationerna finns i disputationskalendern som administreras av universitetets kommunikationsenhet.

Databasen Helka, som är Helsingfors universitets biblioteks samkatalog, är en bra källa när man vill hitta pro gradu-avhandlingar och äldre doktorsavhandlingar. Samtliga doktorsavhandlingar finns också i Finlands nationalbibliografi Fennica. Det är också möjligt att söka sammandrag av äldre doktorsavhandlingar i universitetets gamla databas över sammandrag.