Gå till innehållet
Suomeksi |  På svenska |  In English

Information om tjänsten – Material och informationssökning i E-thesis

Tjänster för digitala examensarbeten vid Helsingfors universitet

På denna sida hittar du information om examensarbeten vid Helsingfors universitet och anvisningar om inlämning av examensarbeten för officiell granskning samt om bedömningsprocessen och publiceringen av examensarbeten.

Universitetets samling av examensarbeten

Examensarbeten vid Helsingfors universitet kan sökas i universitetsbiblioteks katalog Helka. I Helka kan du söka både tryckta och digitala examensarbeten.

Digitala examensarbeten finns också i Helsingfors universitets öppna digitala arkiv Helda som administreras av biblioteket. Om författaren inte har gett tillstånd att publicera examensarbetet finns endast avhandlingens metadata i Helda. Då kan hela avhandlingen i många fall läsas i sin helhet via en kioskdator på Helsingfors universitets bibliotek.

I bibliotekets samlingar finns avhandlingar i digital form sedan slutet av 1990-talet, och den digitala versionen av de flesta avhandlingar som publicerats på 2000-talet finns tillgängliga. Av sammanläggningsavhandlingar finns oftast sammanfattningen tillgänglig i digital form. Artiklar som ingår i en doktorsavhandling kan sökas bland annat via Helkas artikelsökning.

Efter mitten av 2010-talet har antalet öppet tillgängliga avhandlingar för högre högskoleexamen i digital form ökat kraftigt. Samlingens omfattning varierar mellan fakulteterna, men i regel finns de avhandlingar som gjorts under de senaste åren tillgängliga digitalt, antingen öppet i Helda eller via bibliotekskioskerna i Helsingfors universitets biblioteks lokaler.

Samlingarna av digitala examensarbeten ökar med flera tusen varje år.

Publicering av doktorsavhandlingar

Doktorsavhandlingarna vid Helsingfors universitet publiceras i universitetets digitala arkiv Helda.

Helsingfors universitets bibliotek tar hand om publiceringen samt insamlingen av uppgifter om disputationen och doktorsavhandlingen för universitetets kommunikationsavdelnings behov.

Detaljerade anvisningar för publicering av doktorsavhandlingen och ifyllning av disputationsblanketten hittar du i anvisningarna för disputander.

Inlämning av examensarbeten för högre högskoleexamen för granskning, bedömning och publicering

Examensarbeten för högre högskoleexamen lämnas in för bedömning och sparas digitalt i i E-thesis. Systemet, som administreras av Undervisnings- och studentservicen och Helsingfors universitets bibliotek, sörjer för framskridandet av bedömningsprocessen.

När examensarbetet har bedömts och godkänts har studenten möjlighet att ge tillstånd att publicera sin avhandling. Universitetet rekommenderar öppen publicering av examensarbeten: det ger studenten möjlighet att presentera sitt eget arbete, och avhandlingen får den synlighet den förtjänar.

Om avhandlingens författare ger sitt tillstånd till publicering finns examensarbetet tillgängligt i det öppna publikationsarkivet Helda. Sammandrag av examensarbeten för högre högskoleexamen och övriga metadata visas alltid i Helda.

Om tillstånd till publicering inte har getts kan examensarbetet läsas endast via bibliotekskioskerna i Helsingfors universitets biblioteks lokaler.

Utlåtanden om bedömning av examensarbeten förvaras som bilaga till protokollet för det möte där beslutet om bedömningen har fattats. När bedömning är klar tas utlåtandena bort från E-thesis.

Inlämning av kandidatavhandlingar för granskning

Kandidatavhandlingar lämnas vid vissa fakulteter in för granskning digitalt i systemet E-thesis. När avhandlingen har bedömts överförs den i förvar i E-thesis arkiv.

De avhandlingar som finns i arkivet kan läsas endast via bibliotekskioskerna i Helsingfors universitets biblioteks lokaler. Kandidatavhandlingar eller avhandlingarnas sammandrag och övriga metadata publiceras inte i det öppna digitala arkivet Helda.

Bedömningsutlåtanden förvaras vid fakulteternas lokala tjänster och tas bort ur E-thesis efter att bedömningen blivit klar.

Publicering av licentiatavhandlingar

Också licentiatavhandlingar publiceras digitalt. När du vill publicera en licentiatavhandling, kontakta serviceadressen för Helsingfors universitets bibliotek (e-thesis@helsinki.fi).

Bedömning av examensarbeten

Största delen av avhandlingarna för högre högskoleexamen och en del av kandidatavhandlingarna bedöms i E-thesis. Både personalen vid Helsingfors universitet och externa bedömare kan använda systemet för att bedöma examensarbeten.

Närmare anvisningar om att bedöma examensarbeten finns i Instruktioner för att granska avhandlingar.