Suomeksi |  På svenska |  In English

Väitöstietolomake ja E-thesis: ohjeita väittelijälle

Väitöstietolomake

Kaikkien Helsingin yliopistossa väittelevien tulee täyttää E-thesiksen sivuilta löytyvä väitöstietolomake viimeistään kolme viikkoa ennen väitöstilaisuutta. Lomakkeessa kysytään väitöstilaisuutta ja väitöskirjaa koskevia tietoja, jotka välitetään samalla kertaa sekä yliopiston viestintäosaston että E-thesis-palvelun käyttöön. Tiedot päätyvät tätä kautta myös yliopiston tapahtumakalenteriin.

Lomakkeella tallennetaan samalla kertaa väitöskirjan tiivistelmät, jotka julkaistaan E-thesis -palvelun verkkosivuilla. Tiivistelmiä on kaksi: suomen- tai ruotsinkielinen yleistajuinen tiivistelmä ja englanninkielinen tieteellinen tiivistelmä. Tieteellisen tiivistelmän suositeltu enimmäispituus on 1-2 sivua, yleistajuisen 1 sivu (2400 merkkiä). Jos tiivistelmän teksti ei mahdu lomakkeeseen, sen voi lähettää sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen e-thesis@helsinki.fi. Suosittelemme, että tiedosto lähetetään tekstitiedostona (Microsoft Word). Tässä tapauksessa lomakkeeseen tulee kirjoittaa tiivistelmäkenttään maininta "Tiivistelmä lähetetään erikseen" tmv. Väittelijä voi halutessaan toimittaa lisäksi myös muunkielisiä tiivistelmiä, ja nekin voi lähettää erikseen sähköpostilla osoitteeseen e-thesis@helsinki.fi.

Väitöskirjojen tiedot ovat E-thesis-palvelun lisäksi näkyvillä eurooppalaisessa DART-portaalissa. Lääketieteen alan väitöskirjojen tiivistelmät välitetään myös Meilahden kampuskirjasto Terkon ylläpitämään Medic-tietokantaan.

Väitöskirjan julkaiseminen verkossa ja väitöskirjojen painattaminen

Helsingin yliopiston väitöskirjat julkaistaan Helsingin yliopiston digitaalisessa arkistossa Heldassa..

Artikkeliväitöskirjoista Heldassa on pääsääntöisesti vain väitöskirjan yhteenveto-osa. Väitöskirjaan kuuluvat artikkelit löytyvät kussakin väitöskirjassa listatuista julkaisuista. Yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijat ja henkilökunta voivat etsiä artikkeleita oppilaitoksen tarjoamista e-aineistoista.

Digitaalisen väitöskirjan lisäksi väittelijä luovuttaa yliopistolle 20 kappaletta painettuja väitöskirjoja. Ohje painettujen väitöskirjojen jakelusta on E-thesiksen sivulla. Painettujen väitöskirjojen jakelussa on tiedekuntakohtaisi käytäntöjä. Tarkistathan siis myös oman tiedekuntasi ohjeen jakelusta.

Yliopisto korvaa väittelijälle väitöskirjojen painamisen kustannuksia maksamalla painatustukea. Painatustuen saaminen edellyttää väitöskirjan julkaisemista E-thesis-palvelussa sekä väitöskirjan painamista yliopiston määrittämässä painotalossa (1.1.2016 alkaen Unigrafia). Tiedekunta voi perustellusta syystä myöntää väittelijälle poikkeusluvan olla julkaisematta väitöskirjaa avoimessa digitaalisessa arkistossa.

Digitaalisen väitöskirjan julkaisemista varten E-thesis-palveluun tarvitaan

  • Helsingin yliopiston väitöstietolomake (täytetään viimeistään kolme viikkoa ennen väitöstä)
  • Väitöskirja PDF-muodossa. Kun väitöskirja painatetaan Unigrafiassa, Unigrafia huolehtii myös tiedoston toimittamisesta kirjastoon. Tarvittaessa voit itse lähettää tiedoston osoitteeseen e-thesis@helsinki.fi. Huom! Jos tiedoston koko on yli 20 megatavua, ota yhteyttä ennen tiedoston lähettämistä.
  • Tekijän täyttämä ja allekirjoittama julkaisusopimuslomake, jossa hän antaa luvan teoksensa julkistamiseen verkossa. Yksi kappale sopimuslomakkeita riittää, mutta jos tekijä haluaa paluupostissa takaisin allekirjoitetun kappaleen, lomakkeita lähetetään kaksi. Julkaisusopimus lähetetään osoitteeseen Helsingin yliopiston kirjasto, Pääkirjasto, E-thesis, PL 53 (Fabianinkatu 30), 00014 Helsingin yliopisto. Julkaisusopimuksen voi lähettää myös skannattuna osoitteeseen e-thesis@helsinki.fi.  

Lisäksi on syytä huomata, että teoksen kaikki versiot tarvitsevat kukin oman ISBN-numeronsa. Verkkoversion ISBN-numeron saa tarvittaessa pyydettyä Suomen ISBN-keskuksesta.

Lisätietoja verkkoväitöskirjan julkaisemisesta saa sähköpostilla osoitteesta e-thesis@helsinki.fi

Linkkejä väitöskirjan julkaisemiseen liittyville sivuille