Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by discipline "Analytical Chemistry"

Sort by: Order: Results:

 • Multia, Evgen (2017)
  The literature part of this thesis reviewed the process of obtaining affinity information with quartz crystal microbalance (QCM) and surface plasmon resonance (SPR) biosensors. Basic principles of these biosensors were also evaluated, along with the principles of data acquisition and finally the data processing. The raw data produced by QCM or SPR can be used to study biomolecular interactions qualitatively and quantitatively. These techniques are also powerful in obtaining kinetic and thermodynamic information of the biomolecular interactions. SPR and QCM can produce data easily, but data interpretation can be sometimes problematic. This is partly due to misconceptions on how the sensograms should be interpreted. Many of the interpretational problems can and should be avoided long before the modeling of the data takes place to obtain reliable affinity data. The literature part of this thesis also presents tools for developing good experimental design. Well-designed experimental set-up is the most important element for producing good biosensor data. One should also estimate from the sensogram shapes what kind of analysis is needed. This was explained in detail in the literature part, pointing out the key elements how sensograms with certain shape should be interpreted and further analyzed to obtain affinity constants. Data analysis part of the literature review provides also information how to use appropriate models (e.g. fitting equilibrium, kinetic or complex data) with extensive examples. Surface site distribution model will be also covered as the tool to analyze complex biomolecular interactions by QCM and SPR. In the experimental part, affinity of anti-human apoB-100 monoclonal antibody (anti-apoB-100 Mab) towards different lipoproteins was studied with partially filling affinity capillary (PF-ACE) electrophoresis and QCM. PF-ACE with adsorption energy distribution (AED) calculations provided information on the heterogeneity of the interactions. For the first time, a modified surface site distribution model called Interaction map was utilized to model QCM data of lipoprotein interactions with anti-apoB-100 Mab. With the Interaction maps, it was possible to distinguish different kinetics of low-density lipoprotein (LDL) and anti-apoB-100 Mab interactions. Affinity constants obtained were used to evaluate thermodynamics of these interactions. Both methods were also used to evaluate interactions with other apoB-100 containing lipoproteins: intermediate-density lipoprotein (IDL) and very lowdensity lipoprotein (VLDL). It was found that the Interaction maps could distinguish two different kinetics from the mixture of IDL-VLDL with distinct affinity constants. Both methods agreed well with the affinity constants. It was found that the anti-apoB-100 Mab used in this study, had a high affinity towards apoB-100 containing lipoproteins. In the second part of the experimental, a convective interaction media (CIM) based LDL isolation platform was developed. In these studies, anti-apoB-100 Mab was immobilized on the CIM-disk and was used to isolate LDL from human plasma and serum samples. It was found that apolipoprotein based separation of LDL from plasma was possible, although not without difficulties, since apoB-100 is not only present in LDL, but also in VLDL and IDL. To circumvent this problem different antibodies (anti-apoE and anti-apoAI) were utilized to capture VLDL and IDL from the plasma before the interaction of LDL with the anti-apoB-100 CIM-disk. LDL was successfully isolated with this approach in a significantly reduced time compared to conventional ultracentrifugation method used for LDL isolation.
 • Siurala, Samppa (2013)
  Tämän pro gradu –tutkielman tarkoituksena on perehtyä ionisten nesteiden (IL) käyttöön ja niiden vaikutukseen yleisimmissä analyyttisen kemian erotusmenetelmissä kuten kaasukromatografiassa (GC), nestekromatografiassa (LC) ja kapillaarielektroforeesissa (CE). Lisäksi ionisten nesteiden käyttöä ohutkerroskromatografiassa (TLC) käsitellään. Ioniset nesteet ovat sulia suoloja, jotka on yleisesti määritelty ioneista koostuviksi nestemäisiksi elektrolyyteiksi. Ionisissa nesteissä anionien ja kationien välillä merkittävä vuorovaikutusvoima ovat vetysidokset. Ioniset nesteet ovat kokonaisvaraukseltaan neutraaleja, mutta sisältävät positiivisen ja negatiivisen osittaisvarauksen. Ionisten nesteiden käytön monipuolisuutta lisäävät niiden olematon höyrynpaine, mekaaniset ja elektrokemialliset ominaisuudet sekä hyvä lämmönkestävyys, viskositeettien muokattavuus sekä niiden kyky uuttaa monia orgaanisia yhdisteitä sekä metalli-ioneja. Tässä tutkielmassa perehdytään ionisten nesteiden käyttöön liikkuvaan faasiin lisättävinä modifioijina (LC, CE) sekä kapillaarin tai kolonnin stationäärifaasin pintaan (LC, CE, GC, sekä kiinteään matriisiin TLC:ssä) lisättävänä tai kapillaarin/kolonnin pintaan valmiiksi sidottuina kiinteinä faaseina. Näiden ionisilla nesteillä muokattujen erotusmenetelmien vaikutusta erilaisten analyyttien erotukseen tutkitaan kirjallisuudesta löytyvin esimerkein. Kirjallisuusosassa tarkastellaan ionisten nesteiden tarkempia vaikutusmekanismeja erotukseen liikkuvassa ja kiinteässä faasissa sekä mahdollisista yhteisvaikutuksista em. faaseissa. Näitä analyyttien ja ionisilla nesteillä muokattujen erotusfaasien välisistä vuorovaikutuksista on havaittu mm. vetysidokset, van der Waals –voimat, heikot ja vahvat ioniset vetovoimat, n-Ï€- jaπ-Ï€–vuorovaikutukset, elektrostaattiset ja hydrofobiset/hydrofiiliset vuorovaikutukset sekä esim. retention kasvaminen ionisen nesteen alkyyliketjun pituuden kasvaessa. Ionisia nesteitä on käytetty laajasti esim. sitomaan kasvihuonekaasuja, katalyytteinä, rakettimoottoreiden polttoaineena, biomateriaalien liuottimina ja voiteluaineina sekä monella teknologian alalla kuten metallurgiassa, ydinteknologiassa, sähkökemiassa sekä elektrolyytteinä vaihtoehtoisen energian sovelluksista. Ionisten nesteiden ihmisille ja ympäristölle yleensä varsin vaarattomien ja haitattomien ominaisuuksiensa vuoksi ionisten nesteiden käyttösovellukset tulevat todennäköisesti tulevaisuudessa kasvamaan ja korvamaan perinteisiä liuottimia sekä toisaalta olemaan potentiaalisia työkaluja kehitettäessä jatkossa ympäristön ja kestävän kehityksen kannalta olennaista 'vihreää kemiaa'. Kokeellisessa osassa tutkittiin CE-analyyseissa fosfaattipuskuriajoliuokseen lisättyjen IL:en (P14444OAc- ja P14444Cl-) vaikutusta erotukseen. Näiden ionisten nesteiden todettiin parantavan tutkittujen yhdisteiden (19 kpl) erottumista kapillaarissa. Bentsoaattien homologiselle sarjalle (6 kpl) saatiin selkeä erottuminen kaikille yhdisteille ja lähellä toisiaan migroituvat o-, p- ja m-ksyleenit saatiin erottumaan. Kokeellisen osan havainnot tukevat hyvin kirjallisuudessa esiintyviä tuloksia ionisten nesteiden ominaisuuksista kapillaarin ja mahdollisesti ajoliuoksen muokkaajina, sillä tässä työssä suoritettujen analyysien tulokset osoittavat ionisten nesteiden selvästi parantavan tutkittujen analyyttien erotusta CE:lla.
 • Tear, Jing Ying Crystal (2017)
  Extracellular vesicles (EVs) are bilayer nanoparticles ranging from 40 nm to 5 μm in size and are mainly categorized as exosomes, microparticles, and apoptotic bodies. Recent studies reveal their involvement in various metabolic mechanisms in the human body. In particular, certain types of platelet-derived EVs found in plasma and serum are related to blood coagulation diseases and strokes. Merely, the diversity and heterogeneity of EVs in cellular systems and the lack of their isolation and detection methods are known about EVs. The fact is that a wide range of nomenclatures and basic questions regarding their morphology, size, and phenotype has remained debatable. As a result, there is a need to discover and standardize a simple and robust protocol for the isolation and detection of EVs. The literature part of the thesis covers an overview of what is defined as EVs and their functions undertaken, followed by a summary of the conventional methods for isolation and detection of EVs. The literature part finally concludes with an insight into upcoming and novel isolation and detection methods. Ultracentrifugation is the “golden” method used in the isolation of EVs. The long extraction times and varying reproducibility makes ultracentrifugation less viable, resulting in the exploration of other methods including size exclusion chromatography and immunoaffinity methods. Currently, none of these techniques are able to effectively distinguish between subtypes of EVs and matrix contaminants such as proteins remaining in the isolates. Each isolation method has its own edging advantages and disadvantages. Nevertheless, immunoaffinity methods showed greater potential in EVs extraction due to their high specificity and selectivity to process purified EVs samples. Detection methods are hindered by the minute sizes of EVs and the presence of contaminants in the isolates. Most detection methods involve the use of antibodies to detect or microscopic imaging to verify their presence based on their morphology. The trend is, however, skewing towards more reliable detection methods such as the use of mass spectrometry and microfluidic devices. The aim of the experimental portion is the ability to isolate purified platelet-derived EVs from complex human plasma samples and enable fast isolation of EVs. The use of immunoaffinity chromatography using antibody immobilized carbonyldiimidazole (CDI) monolithic disk was explored. Studies using specific platelet EV biomarker, anti-human CD61 antibody had successfully isolated platelet-derived EVs from plasma samples. In these studies, diluted plasma in phosphate buffer saline (PBS) solution (1:20 v/v) was injected through the housing setup containing the anti-human CD61 antibody immobilized monolithic disk. The eluate was obtained by injection of carbonate-bicarbonate solution and neutralized with hydrochloric acid. Detection analyses were then performed with nanoparticle tracking analysis (NTA), protein assays, Western blot and transmission electron microscopy (TEM). The average particle counts obtained in plasma isolates were found to achieve 10,000 particles more than isolates obtained after ultra-centrifugation reported in the literature. Positive presence of cytosolic protein TSG101 and transmembrane protein CD9 in Western blots, and transmission electron microscopic images of circular bilayer particles confirmed the isolation of platelet-derived EVs. Optimization studies also showed the inverse relationship between the flow rate in isolation step and the yield of platelet-derived EVs obtained. Affinity chromatography using antibody immobilized monolithic disk proved its success in the quick isolation (≤45 minutes) of platelet-derived EVs from plasma samples. The fast, miniaturized, compact setup, and simple methodology make the method viable for automation such as high throughput screening and suitable for applications of microfluidic microchips and censoring techniques on-line coupled for non-invasive and portable diagnostics.
 • Sirén, Meri (2013)
  Pro gradu-tutkielmassa tarkastellaan kapillaarielektroforeesissa käytettäviä kapillaarin kovalenttisia päällystysmenetelmiä. Kapillaarin sisäseinämän päällystämisellä halutaan vähentää analyyttien adsorptiota kapillaarin seinämälle. Kapillaarin päällystyksellä voidaan myös kontrolloida elektro-osmoottista virtausta tai vaimentaa se kokonaan. Kovalenttisista polymeeripäällystyksistä on useimmiten käytetty polyakryyliamidia. Kovalenttisia sidoksia on muodostettu silyloimalla kapillaari. Päällystetty kapillaari mahdollistaa useiden sellaisten yhdisteiden kapillaarielektroforeettisen erottamisen, joka ei ole mahdollista päällystämättömällä kapillaarilla. Kovalenttiset sidokset lisäävät päällystetyn kapillaarin stabiilisuutta. Valitettavasti päällystyksessä tarvitaan usein monia vaiheita, mikä pidentää itse päällystysprosessin kokonaisaikaa verrattaessa dynaamiseen päällystämiseen, jossa kapillaaria huuhdellaan taustapuskuriliuokseen lisätyllä päällystysreagenssilla. Dynaaminen päällystys ei ole kuitenkaan yhtä pysyvä kuin kovalenttinen päällystys. Työn kokeellisessa osiossa tutkittiin ionisten nesteiden soveltuvuutta kapillaarielektroforeesissa. Ionisia nesteitä käytettiin sekä kapillaarin päällystyksessä sekä pseudostationaarifaasina elektrokineettisessä kapillaarikromatografiassa. Käytetyt ioniset nesteet olivat tributyylidekyylifosfoniumkloridi, tetrabutyylifosfoniumibromidi ja tri-isobutyylimetyylifosfoniumtosylaatti, joista keskimmäistä on käytetty aiemminkin pinta-aktiivisena aineena kapillaarielektroforeesissa. Sen sijaan kahta muuta ionista nestettä ei ole käytetty samassa tarkoituksessa. Kapillaareja päällystettiin kokeellisessa osiossa myös kovalenttisesti trioktyyli- ja tributyylifosfiinilla. Joissakin kapillaarin päällystyskokeiluissa trietyyliamiinia käytettiin katalyyttinä. Päällystys onnistui hyvin muutamalle päällystetyistä kapillaareista. Kuitenkin usein kapillaarin päällystys epäonnistui, koska kapillaarit menivät tukkoon ja/ tai päällystys lähti pois. Kapillaarin päällystyksen toistettavuus oli myös huono. Elektrokineettisessa kapillaarikromatografiassa erotettiin neutraaleja yhdisteitä. Näyte koostui tolueenista, bentseenistä, dinitrofenolista ja fenolista. Menetelmällä tetrabutyylifosfoniumbromidia käyttämällä neutraalit yhdisteet eivät erottuneet ja tulivat positiivisella jännitteellä. Tri-isobutyylimetyylifosfoniumtosylaattia käyttämällä yhdisteet tulivat positiivisella jännitteellä ja erottuivat osittain. Neutraalit yhdisteet eivät siis tulleet elektro-osmoottisen virtauksen mukana, vaan erillisenä vyöhykkeenä, yhdisteet eivät tosin erottuneet toisistaan. Tributyylidekyylifosfoniumkloridin tapauksessa neutraalit yhdisteet tulivat negatiivisella jännitteellä ja erottuivat hyvin toisistaan. Ajon toistettavuus oli hyvä. Kapillaarien kovalenttinen päällystys on siis pysyvä silikakapillaarien modifiointitapa. Päällystys kestää yleensä monia ajoja. Kovalenttinen päällystys voidaan toteuttaa monenlaisilla yhdisteillä. Kapillaarin sovelluksen mukaan valitaan yhdiste, jolla päällystetään kapillaari.
 • Hyrsky, Lydia (2018)
  Tutkielman kirjallisessa osiossa perehdytään kevyiden hiilivetyjen kaasukromatografisen analyysin osa-alueisiin, joita ovat näytteenkäsittely- ja näytteensyöttömenetelmät, kolonnit, detektorit sekä kalibrointi. Kirjallisuuskatsauksen perusteella yleisimmin käytettyjä kolonneja ovat huokoisen seinämän avoputkikolonnit. Detektoreista eniten käytetty on liekki-ionisaatiodetektori. Näytteenkäsittelyssä korostetaan analyyttien haihtumista estävien menetelmien käytön tärkeyttä. Yleisimmin näyte syötetään kaasukromatografiin nestemäisen näytteen kaasufaasista. Kalibroinnissa puolestaan suositaan kaasukalibroinnin käyttöä. Tärkeitä sovellusalueita kevyille hiilivedyille ovat esimerkiksi vesistöjen saastumisen seuranta, ilmanlaadun tarkkailu sekä muuntajien vikadiagnostiikka. Pro gradu –työn kokeellisessa osassa kehitettiin kvantitatiivinen kaasukromatografinen vertailumenetelmä Vaisala Oyj:n OPT100-mittalaitteelle muuntaöljyyn liuenneiden kevyiden hiilivetyjen analysointia varten. Vertailumenetelmän tärkeimpiä kehityskohteita olivat näytteenkäsittely ja –syöttö, sillä haihtuvilla analyyteilla ne ovat todennäköisimpiä syitä analyysituloksien vaihteluihin. Tässä työssä kehitetty näytteenvalmistusmenetelmä saavutti tavoitteeksi asetetun alle 2 % (k=2) hajonnan. Näytteenvalmistuksen ja –syötön kehittämisen lisäksi kokeellisessa työssä tehtiin menetelmän validointi. Menetelmän validointi sisälsi epävarmuusanalyysin lisäksi toteamis- ja määritysrajan, spesifisyyden ja selektiivisyyden sekä lineaarisuuden ja mittausalueen määrittämisen.
 • Luukkainen, Jenni (2012)
  The interest, in using supercritical fluids as a replacement for conventional liquid solvents have increased because of the need to reduce the use of organic solvents. Supercritical fluid extraction has been studied as an alternative method for conventional extraction methods with organic solvents and carbon dioxide has been the choice for the fluid in most of the applications. The use of supercritical carbon dioxide has many advantages compared to organic solvents. The advantages are, for example that CO2 is environmentally friendly and non-toxic solvent. Modelling of supercritical fluid extraction processes is an important way to gain more valuable information of the extraction process. Using mathematical models, the extractions can be made more efficient and be better designed. In this thesis broken plus intact cells, and shrinking core models are being reviewed. Also combined broken and intact cells plus shrinking core model and some other kinetic models are reviewed. In the experimental part, the aim was to find out the best pre-treatment method for the microalgae Scenedesmus, to determine the total lipid content, and to tentatively estimate the ability to use this microalgae for biodiesel production . The extraction method used was supercritical carbon dioxide extraction. The best lipid yield achieved was 11.5 % of dry weight. This yield was achieved by using grinding in mortar combined with methanol as a pre-treatment technique. In the extraction methanol and water were used with CO2 as co-solvents. Based on this research, the microalgae Scenedesmus is not suitable for biodiesel production.
 • Pöhö, Päivi (2013)
  Lipidomics or global lipid profiling is a branch of metabolomics that aims to comprehensive analysis of lipids in a biological system. Lipidomics has become an important research field, since the increased awareness of lipid functions in cell and their role in many common diseases. Also the development of analytical methods, especially mass spectrometry has driven the progress of lipid profiling methods. Lipid profiling allows detection and quantitation of hundreds of intact lipid species in parallel. Challenges in lipidomics are the diversity of different lipid structures and varying lipid concentrations in biological samples. Despite of the development of lipidomics there is not yet a single analytical method to screen all lipids in a biological system. Therefore targeted lipidomics methods are needed in addition to global lipidomics. The literature part of this study presents different analytical methods used in lipidomics studies. The most popular lipid profiling methods are liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) and direct infusion mass spectrometry or so called shotgun analysis. LC-MS based methods usually utilize reversed phase columns including octadecylsilane stationary phases, but also normal phase chromatography has been applied. In shotgun lipidomics crude extracts are infused directly to mass spectrometer without prior separation. In lipidomics, both unit resolution mass spectrometers like triple quadrupole and ion trap as well as high mass accuracy mass spectrometers like Fourier transform ion cyclotron resonance, Orbitrap, and time of flight mass spectrometers have been used. Mass scanning methods have provided full scan acquisition with accurate mass as well as tandem mass spectrometry like precursor ion scan, neutral loss scan, and multiple reaction monitoring. From the atmospheric pressure ionization techniques, electrospray ionization has been the most applied ionization, but also other soft ionization techniques such as matrix-assisted laser desorption/ionization has been employed. Sample pretreatment in global lipid profiling relies on homogenization and extraction with chloroform-methanol. The most used extraction methods are Folch and Blight and Dyer extractions or modifications of these. In addition, other sample pretreatment methods like solid phase extraction, derivatization, and thin layer chromatography have been used, especially with targeted lipidomics methods. Lipidomics platforms have been applied to several studies of different diseases like diabetes, schizophrenia, and cancer. Many bioactive signaling lipids cannot be detected with lipid profiling methods, since they exist at low concentration and have polar structure. In the experimental part a targeted method was developed for analysis of signaling lipids by ultrahigh-performance liquid chromatography-mass spectrometry. Selected compounds were lysophosphatidic acid, sphingosine-1-phosphate, and phosphoinositides. Method development was mainly done with triple quadrupole mass spectrometer, but also Orbitrap was applied. Several different columns, eluent systems, and pretreatment methods were tested, as well as direct infusion. The best chromatographic separation to signaling lipids was achieved with a reversed phase column at alkaline conditions. However, with this method also several drawbacks were encountered. Peaks were shifting and broadening, there were carryover effects, and problems with repeatability and sensitivity. Direct infusion on the contrary turned out to be problematic because of the unstable electrospray and formation of lysophosphatidic acid from lysophosphocholine in the ionization chamber. Development of a single analytical method for these signaling lipids turned out to be a challenging task and a complete working method for all the studied compounds was not attained.
 • Videnoja, Laura Susanna (2013)
  Pro gradu -tutkielma keskittyy analyyttisiin menetelmiin, joilla luontaisten eli endogeenisten steroidien dopingkäyttö osoitetaan ihmisvirtsasta. Endogeeniset anabolis-androgeeniset steroidit ovat välttämättömiä ihmiselle aina sikiöstä vanhuuteen, mutta niitä käytetään niiden anabolisten ominaisuuksiensa vuoksi myös dopingaineena. Steroidien endogeenisuus, pienet pitoisuudet näytteissä, virtsan hankaluus matriisina ja henkilökohtaiset steroidiprofiilin vaihtelut tuovat haastetta dopinganalytiikalle. Anabolis-androgeeniset steroidit myös metaboloituvat lähes täysin ennen niiden eritystä virtsaan ja vain pieni määrä alkuperäistä steroidia on havaittavissa virtsasta. Yhdisteen dopingkäyttö voidaankin havaita sen aineenvaihduntatuotteiden pitoisuuksien kasvuna tai tiettyjen aineenvaihduntatuotteiden suhteiden muutoksina. Maailman Antidopingtoimisto ohjaa vahvasti tätä analytiikkaa. Pitkään analytiikkaa hallinneiden kaasukromatografi-massaspektrometristen menetelmien sijaan yhä useampi uusista tutkimuksista perustuu nestekromatografiaan. Endogeenisten steroidien dopingkäytön osoittamisessa ollaan yhä enemmän myös siirtymässä tandem-massaspektrometrisiin menetelmiin. Isotooppisuhdemassaspektrometriaa hyödynnetään varmistusanalyyseissä steroidin endogeenisen tai eksogeenisen alkuperän selvittämisessä. Elimistön oman ja ulkoisesti nautitun steroidin hiilen isotooppisuhteiden hiuksenhieno ero voidaan mitata tarkasti. Tutkielmassa valotetaan myös luontaisten steroidien dopinganalytiikan tulevaisuutta. Steroidien endogeenisyyden vuoksi niiden analytiikka ja raja-arvojen asettaminen on ollut erityisen haasteellista. Biologisen passin avulla dopinganalyysit painottuvat yhä enemmän henkilökohtaisiin muutoksiin eri yhdisteiden pitoisuuksissa ja suhteissa. Tarkan massan analysaattoreiden hyödyntäminen erityisesti uusien biomarkkereiden etsimisessä on laajan mielenkiinnon kohteena. Pro gradu -tutkielman kokeellinen osuus suoritettiin Yhtyneet Medix Laboratorioiden huume-, lääkeaine- ja dopinganalytiikan yksikössä. Työn aiheena oli testosteronin ja eräiden muiden endogeenisten steroidien dopingkäytön osoittamiseen käytettävän kaasukromatografi-poltto-isotooppisuhdemassaspektrometrisen menetelmän jatkokehittely. Menetelmään muun muassa lisättiin yhdisteitä. Uuton ja nestekromatografisen fraktioinnin olosuhteet optimoitiin kohdeyhdisteille, testattiin ja optimoitiin derivatisointimenetelmä niiden kaasukromatografi-poltto-isotooppisuhdemassaspektrometristä analyysiä varten ja suoritettiin menetelmän alustavaa testausta ja validointia steroidistandardeilla ja biologisilla näytteillä. Lopullinen menetelmä vaatii vielä lisätutkimusta.
 • Myllyperkiö, Minna (2016)
  Synthetic polymer matrices are found in many materials being part of people's everyday life. Metals are utilized in the polymerization process, and added to plastic polymers as colorants and additives. Toxic metals, such as Cd, As and Pb should not exceed certain limits within polymeric materials. Various analytical techniques may be utilized for quantification of metal concentrations in polymer samples. Many analysis methods require liquid samples with low carbon concentration. Therefore, efficient sample preparation methods are needed. Different sample digestion techniques and analytical instruments employed for these tasks are reviewed in the literature part of this thesis. Because polymers are a wide group of material with very different properties, there is no single sample preparation method applicable to all of them. Even within one sample digestion technique, there are multiple optimization parameters to be considered; generally these parameters need to be studied for every polymer type separately. In addition to the variable properties of polymer classes, also the specific properties of each metal and its chemical forms affect the choice of the analytical approach. The most frequently employed sample preparation technique is closed-vessel microwave digestion, attractive because of its efficiency and its ability to retain volatile elements. Other techniques discussed in this thesis include dry and wet ashing, fusion, and microwave induced combustion (MIC). Most commonly used instrumentation for metal analysis are inductively coupled plasma optical emission and mass spectroscopy (ICP-OES and ICP-MS), atomic absorption spectroscopy (AAS) and x-ray fluorescence XRF. In the experimental part, a microwave digestion method for quantification of As, Cd, Cr, Cu, Hg and Pb in selected polymers and monomers and using ICP-MS analysis was developed. For every studied sample, suitable digestion conditions using nitric acid as reagent were identified. Water insoluble polymers were found to be more challenging to digest as compared to water soluble and solid polyethylene samples. In addition, a full evaluation of method uncertainty was performed for the method addressing the water soluble polymer. Final expanded method uncertainty was found to be approx. 15 % at 95 % confidence level at a measurement level of 2 μg l-1 for every studied metal.
 • Moilanen, Maria (2013)
  Aine määritellään nanopartikkeliksi, kun vähintään yksi sen ulottuvuuksista on alueella 1-100 nm. Nanopartikkelit jaetaan kahteen ryhmään; luonnolliset ja ihmisten aikaansaamat. Ihmisten aikaan saamat nanopartikkelit ovat joko tarkoituksella rakennettuja tai muiden prosessien sivutuotteita. Luonnollisiin nanopartikkeleihin kuuluvat elottomat orgaaniset yhdisteet (mm. humus- ja fulvohapot) epäorgaaniset yhdisteet (mm. oksidit ja metallit) ja biologiset yhdisteet (mm. virukset). Ihmisten aikaansaamat nanopartikkelit voivat olla orgaanisia (mm. polymeerit) tai epäorgaanisia (mm. metallit ja oksidit). Luonnollisten ja rakennettujen nanopartikkelien analysointi on tärkeää, sillä mm. luonnollisten nanopartikkelien koko ja koostumus määrittävät osaltaan sen, mitkä yhdisteet voivat sitoutuvat niihin. Täten luonnollisten nanopartikkelien koko vaikuttaa mm. saasteiden ja metallien liikkuvuuteen ja biosaatavuuteen ympäristössä. Koolla on hyvin tärkeä merkitys myös rakennettujen nanopartikkelien tapauksessa, sillä se voi vaikuttaa mm. niiden myrkyllisyyteen. Poikittaisvirtauskenttävirtausfraktiointi (FlFFF) on monipuolinen erotusmenetelmä nanopartikkeleille, sillä FlFFF:lla voidaan vähentää näytteiden polydispersiivisyyttä ja erottaa nanopartikkeleita koon ja massan mukaan. Partikkelien erottumiseen FlFFF-kanavassa vaikuttavat käytetty ajoliuos, membraani, kanavan paksuus ja virtaukset. Optimoimalla näitä parametreja niin, että näytteen saanto, resoluutio ja toistettavuus ovat parhaat mahdolliset, on mahdollista saada luotettavia tuloksia. Pro gradu -tutkielman kirjallisessa osassa keskitytään FlFFF:n käyttöön luonnollisten ja rakennettujen nanopartikkelien erotuksissa. Kirjallisuustutkimuksissa luonnollisien nanopartikkelien kokojakaumia ja koostumuksia on määritetty erilaisista vesi- ja maaperänäytteistä. Rakennettuja nanopartikkelien määrityksissä on selvitetty valmistettujen partikkelien kokoja sekä pitoisuuksia erilaisista näytteistä (kuluttajatuotteet ja ympäristönäytteet). Niitä on tutkittu myös autenttisissa, biologisissa ympäristöissä, jotta saataisiin oikeaa tietoa niiden stabiilisuudesta sekä niiden mahdollisesta myrkyllisyydestä. Pro gradu -tutkielman kokeellisessa osassa asymmetristä poikittaisvirtauskenttävirtausfraktiointia käytettiin erilaisten bionäytteiden (lipoproteiinit, mikrovesikkelit, plasmidi-deoksiribonukleiinihapot ja nanotimantit) erottamiseen ja koon määrittämiseen. Tutkittavien bionäytteiden sovelluskohteita löytyy lääketieteestä, jossa on erityisen tärkeää erottaa erikokoiset partikkelit toisistaan.
 • Stenman, Annaleena (2017)
  As a consequence of industrialization, metal concentrations in nature are big enough to have harmful effects on humans, animals and the environment. On that grounds, EU legislates maximum metal concentrations in several matrices. More sensitive and more selective analytical techniques are required in making sure these norms are being followed. To assess the biological activity and toxicity, along with the total metal concentration, the knowledge on the oxidation state of the metal and speciation is to be signified. In the literature part of the thesis the most used sample pretreatment and analysis techniques in metal determination in the years 2007–2017 are covered. Atomic absorption spectrometry and inductively coupled plasma based techniques are compared in determination of total metal concentration. Liquid chromatography and capillary electrophoresis coupled with mass spectrometry detection are presented as techniques used in speciation analysis. Also, sample pretreatment techniques are presented – especially solid-phase extraction – as well as parameters influencing extraction efficiency and selectivity. New sorbent materials, their synthesis and characterization, and applications are discussed in the last section of the literature part. A few studies regarding metal speciation analysis are also presented. Some future aspects of solid-phase extraction are evaluated in the end of literature part. In the experimental part of the thesis, metals were determined with inductively coupled mass spectrometer (ICP-MS) from boric acid containing waters in Loviisa Nuclear Power Plant. Determination of metals relates directly to the safe operation of the plant. However, the large concentration of boric acid in the process water samples prevents their analysis with ICP-MS. In the experimental part, boric acid concentration was diluted with two sample pretreatment methods: esterification or on-line aerosol dilution. Aerosol dilution was a better approach in process water analysis than esterification. Thus, three analytical methods using aerosol dilution in different boric acid and metal concentrations were optimized. Validation of two of these methods are presented in the end of the experimental part.
 • Haara, Riikka-Mari (2016)
  Capillary electrophoresis is a great option for analyzing metabolomics compounds since the analytes are often charged. The technique is simple and cost-efficient but it is not the most popular equipment because it lacks high concentration sensitivity. Therefore, on-line concentration techniques have been developed for capillary electrophoresis. The aim of this thesis is to give an introduction to the most common on-line concentration methods in capillary electrophoresis, and to demonstrate a novel on-line concentration technique termed electroextraction. Until now, the research of on-line concentration techniques in capillary electrophoresis is mainly focused on methods based on field amplification, transient isotachophoresis, titration incorporated methods or sweeping, which are presented in the literature section. In a two-phase electroextraction, the electrodes are placed in an aqueous acceptor phase and in an organic donor phase, in which the analytes are dissolved. When the voltage is applied, the conductivity difference in the two phases cause high local field strength on organic phase leading to fast migration of the cationic analytes towards the cathode. As soon as the analytes cross the solvent interface, their migration speed decrease and they are concentrated at the phase boundary. In these experiments, a normal capillary electrophoresis analyzer was used with a hanging aqueous phase droplet at the tip of the capillary inlet. The experimental part was carried out at Leiden University, Division of Analytical BioSciences in the Netherlands. An electroextraction-capillary electrophoresis system was built for the analysis of biological acylcarnitine compounds. After the method parameters were assessed with ultraviolet detection, the method was coupled with mass spectrometric detection, and the selectivity and repeatability were briefly tested. Sensitivity was enhanced with the electroextraction procedure but the extraction factors were not satisfactory yet. Selectivity of electroextraction was discovered when the extraction of acylcarnitines was performed using different solvents. All parameters affecting the electroextraction procedure were not tested, and therefore the instability of the method was not completely understood. Thus, the method should be further investigated and optimized. In fact, all on-line concentration methods ought to be optimized for the target analytes in their existing matrix.
 • Salminen, Sari (2013)
  Rapid detection of bioactive compounds plays an important role in the phytochemical investigation of natural plant extracts.The hyphenated techniques, which couple on-line chromatographic separation and biochemical detection, are called high-resolution screening methods. In this system, high-performance liquid chromatography separates complex mixtures, and a post-column biochemical assay determines the activity of the individual compounds present in the mixtures. At the same time, parallel chemical detection techniques (e.g., diode-array detection, mass spectrometry, and nuclear magnetic resonance) identify and quantify the active compounds. In recent years, bioassays for radical scavenging (antioxidant) activity and immunoassays for antibodies have particularly been developed and applied. Assays for enzymes and receptors are limited. In the literature section of this thesis the development of on-line, post-column biochemical detection systems for the screening of bioactive compounds from complex mixtures was investigated. The interaction of drugs with proteins has gained significant importance in various areas of analytical chemistry. It can also be expected that more drugs will certainly be discovered with the development of biotechnology in the future. In the experimental section of this thesis comprehensive two-dimensional gas chromatography- time-of-flight mass spectrometry was used for screening for chemical composition of birch bark (Betula pendula). The exploitation of the mass spectra and retention index information allowed the identification of more than 600 organic compounds. Altogether, 59 phenolic compounds were identified in the inner layer of birch bark. To the best of our knowledge some of these compounds (e.g., raspberry ketone and tyrosol) have not been reported as extractives of Betula species before. The results achieved by gas chromatography mass spectrometry showed that several phenols with biological activity were present at relatively high concentrations in the sample. It was noticed that content of the compounds were dependent on the solvents with different polarities and volatilities. Phenols were extracted from birch bark using an environmental friendly pressurized hot water extraction technique. It provided good extraction efficiencies for phenolic compounds compared to those achieved with Soxhlet extraction. With pressurized hot water extraction the amount of extractable phenolic compounds approached for up to 23% of the dry weight whereas the amount was 2-5% (w/w) by Soxhlet extraction. Typical extraction time varied from 20 to 40 minutes. Most of the phenolic compounds were extracted at 180 °C for 40 minutes. Increase in the extraction temperature from 150 to 180°C resulted in an increase in the number of phenols extracted. However, enhanced temperature can accelerate hydrolysis and oxidation, so that unwanted or thermo-labile compounds can compose. Pressurized hot water extraction using water as a solvent proved to be a very promising extraction technique, and it surely has a great potential for the extraction of phenols from birch bark in the future.
 • Vyavaharkar, Kashmira (2016)
  Ionic liquids (ILs), also known as molten salts or fused salts, are a unique class of non-volatile and low-melting solvents which are composed entirely of cations and anions. These salts are liquid at room-temperature or below 100°C, thus the term 'room-temperature ionic liquids' (RTIL). Ionic liquids are known to possess some very intriguing properties such as negligible vapour pressure, remarkable thermal and electrochemical stability, non-flammability and high ionic conductivity. They have notable feature of tunability, due to which they are commonly known as 'designer solvents'. Interest in the different aspects and application of ILs in diverse fields has increased rapidly in the past few years which is pretty evident from the increasing number of research publications. The main aim of this thesis is to study the applicability of phosphonium-based ionic liquids in the field of analytical chemistry, focusing on extraction techniques. In this work, novel phosphonium-based ILs are synthesized by maintaining a common phosphonium-based cation and varying the counter-anion with carboxylate ones. Furthermore, these prepared ILs were tested for their critical micelle concentrations by using capillary electrophoresis as the mode of determination. In this work, different prospects of the use of phosphonium ILs in traditional as well as modern extraction techniques have been studied. This sub-set of ionic liquids has been the favourite choice of researchers in liquid-liquid extraction as a co-solvent as replacements of traditional volatile organic solvents. Similarly, in various microextraction techniques, phosphonium ionic liquids have been favored as a co-solvent or an ion-pair reagent while in the membrane extraction processes, they have been used as carrier in the transport of metal ions. Moreover, different parameters affecting the extraction process, for example, the effect of alkyl chain length of the ionic liquid cation and anion, branching, or even the effect of temperature have been studied. Phosphonium based ionic liquids not only find their place in the extraction of metal ions, phenolic compounds and radiochemical elements. ILs with desirable properties can be obtained by playing with the design of cation and anion of a particular IL. Taking advantage of this unique feature, many researchers have synthesized ILs to test their applicability in the extraction methods with remarkable extraction efficiencies. In the experimental section of this work, the critical micelle concentration of the synthesized phosphonium based ILs has been determined by using CE. Also, the electrosmotic flow in the fused silica capillaries are measured with the synthesized ILs and the influence of the alkyl chain length on the same is determined. Such ILs have great potential as novel capillary coatings for CE.
 • Taskinen, Tuukka (Helsingin yliopistoUniversity of HelsinkiHelsingfors universitet, 2000)
 • Puolakka, Aura (2017)
  The aim of this thesis was to present some non-antibody-based analytical techniques and methods for protein analysis and separation. The first part of the thesis focused on the possibilities of aptamers, chemically synthesized oligonucleotide affinity tools, in protein analysis. Aptamer-based affinity chromatography, affinity capillary electrophoresis, and biosensor applications in protein analysis published in the past ten years (2007−2017) were studied. Also, microfluidic applications are discussed shortly. The literature review revealed the outstanding prospects of aptamer-based techniques in clinical diagnostics and biomedical research. Especially aptamer-based biosensors are expected to become an important technique in diagnostics assays of disease-related biomarkers. The detection limits achieved with aptasensors were in the picomolar to attomolar range in most of the reviewed studies, thereby, being comparable (or even superior) to many of the detection limits achieved with traditional antibody-based methods. However, challenges, such as the special expertise needed when working with aptamers and the low availability of appropriate aptamers mean that a commercial breakthrough of these applications is still being waited to happen. The second, the experimental, part of the thesis studied the possibility to separate lipoproteins (HDL2, LDL, VLDL, and IDL) by capillary zone electrophoresis (CZE) and capillary gel electrophoresis (CGE) using UV-VIS detection. Different parameters, such as separation voltage, injection style, and capillary dimensions were investigated. The capillaries were coated with poly(N-methyl-2-vinylpyridinium iodide-block-ethylene oxide (P2QVP-b-PEO) in order to prevent the adsorption of lipoproteins onto the capillary wall. It was found that CZE under physiological conditions (phosphate buffer at pH 7.4) resulted in broad low-intensity lipoprotein peaks. Furthermore, a lipoprotein mixture of all three fractions (HDL2, LDL, and VLDL/IDL) migrated as two peaks. CGE with linear polyacrylamide, on the other hand, resulted in sharp high-intensity peaks for the lipoproteins. The separation of lipoprotein mixture, however, did not succeed. The gel used in CGE studies consisted of 4% m/v acrylamide and 0.1% sodium dodecyl sulfate in Tris-aspartic acid buffer at pH 8.0. For further studies, a more systematic research plan needs to be constructed.
 • Lai, Ching Kwan (2012)
  Gas chromatography is considered to be a powerful tool for studying a wide range of phys-icochemical parameters. Gas chromatography is able to separate components from a mixture and determine the physicochemical properties simultaneously; only simple modifications of the gas chromatographic instrument is required for various measurement conditions, and the advances in technology has improved the gas chromatographic hardware for measurement. However, the analysis of aerosols or other complex samples requires excellent separation efficiency, which may not be achieved by a single chromatographic technique alone. Therefore, comprehensive two-dimensional gas chromatography is a very powerful separation technique that can be used for complex samples. The focus of this thesis was the measurement of physicochemical parameters using gas chromatographic techniques. The experimental part focused on the development of a new method for simultaneous determination of vapor pressures for several compounds in complex matrices. The main aim was to develop a technique for utilization of comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled to time-of-flight mass spectrometry in order to study unknown compounds with similar structures from aerosol sample. In addition, several approaches for the vapor pressure determination were studied for some environmentally important compounds. The development of the measurement technique included isothermal and temperature-programmed gas chromatography with different polar and derivatized homologous series as reference. The new technique for vapor pressure determination using comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled to time-of-flight mass spectrometry was successfully developed. It is a simple, rapid and versatile method that can be used to analyze other complex samples without extensive sample pretreatment. Inverse gas chromatography has become a powerful technique in evaluating properties of materials, including their physicochemical properties. However, this thesis focused on the potential of other gas chromatographic techniques such as those utilizing Kováts' retention indices, headspace-gas chromatography techniques and the gas-stripping method to measure some selected thermodynamic parameters. The basic fundamental theories of the methods, experimental practices and their applications were described.
 • Kari, Eetu (2013)
  Biological interactions have been studied by many different techniques. One of the frequently applied techniques is affinity capillary electrophoresis (ACE), which has proven to be effective, fast and simple, especially for the elucidation of molecular non-covalent interactions and for the determination of binding constants between receptors and ligands. However, traditional ACE has disadvantages, when highly UV absorbing compounds, such as proteins are studied and when a limited amount of sample is available. Fortunately, these disadvantages can be overcome by partial-filling affinity capillary electrophoresis (PFACE), which was developed to minimize the consumption of sample. Different PFACE methods have been successfully utilized for the interaction studies between different biological compounds including proteins, ligands, D-alanine-D-alanine terminus peptides and glycopeptide antibiotics. Literature part of this M.Sc. thesis concentrates on different PFACE methods and on their utilization for the clarification of different biological interactions. In the experimental part the applicability of two different capillary electrophoretic systems, capillary electrochromatography and PFACE, to the studies on high-density lipoprotein (HDL), apolipoprotein (apo) A-I, phospholipid transfer protein (PLTP) and cholesteryl ester transfer protein (CETP) was clarified. Because all of these biomolecules have links to the development of atherosclerosis by removing cholesterol from peripheral cells, their investigation is an important topic. Both capillary electromigration techniques demonstrated that not only apoA-I of HDL, but also lipids play a role in the interactions with PLTP and CETP.
 • Leppänen, Heidi (2013)
  Pro gradu -tutkielma käsittelee pseudostationaarifaasin ja analyyttien välisten vuorovaikutusten määrittämistä misellisessä elektrokineettisessä kapillaarikromatografiassa (MEKC). Tässä menetelmässä elektrolyyttiliuokseen lisätään pinta-aktiivista ainetta, joka muodostaa misellejä, jos niiden konsentraatio ylittää ns. kriittisen misellikonsentraation ja Kraftin lämpötilan. Misellit toimivat sitten erotuksissa pseudostationaarifaasina. Yhdisteiden erottuminen perustuu niiden elektroforeettisiin liikkuvuuksiin ja jakautumiseen misellifaasin ja vesipohjaisen elektrolyyttisysteemin välille. Näytemolekyylin erottuminen perustuu sekä elektroforeettisiin että kromatografisiin mekanismeihin. Analyyttien ja pseudostationaarifaasin välisten vuorovaikutusten arvioiminen auttaa ymmärtämään näyteyhdisteiden retentiomekanismeja sekä erilaisten pseudostationaarifaasien ominaisuuksia. Tutkielmassa on käyty läpi analyyttien ja pseudostationaarifaasin välisiä vuorovaikutuksia ilmaisevien tekijöiden määrittämistä. Yleisimmin vuorovaikutuksien kuvaamiseen on käytetty retentiotekijää ja jakautumisvakiota. Tutkielmassa on käsitelty myös analyyttien ja pinta-aktiivisen aineen monomeerien välisiä vuorovaikutuksia sekä ionisten yhdisteiden retention mallintamista. Vuorovaikutusten määrittämiseen ja pseudostationaarifaasien karakterisointiin on kehitetty erilaisia matemaattisia mallinnusmenetelmiä. Malleja kehitettäessä pyritään siihen, että ominaisuuksia ja retentiota voitaisiin arvioida ilman laajoja, aikaa vieviä kokeellisia mittauksia. Yleisimmin käytetty matemaattinen malli on lineaarinen solvaatioenergiasuhde. Sen avulla pyritään selvittämään vuorovaikutuksia, jotka kontrolloivat erilaisten misellifaasien retentiota ja selektiivisyyttä. Lineaarista solvaatioenergiasuhdetta hyödyntävät tutkimukset ovat osoittaneet, että hydrofobisten vuorovaikutusten lisäksi myös pinta-aktiivisen aineen pääryhmän spesifisimmillä vuorovaikutuksilla on merkitystä analyyttien retentioon ja selektiivisyyteen. Toinen varsin yleisesti käytetty matemaattinen malli on kvantitatiivinen rakenteen ja aktiivisuuden/retention malli, jolla yleensä pyritään selittämään yhdisteen retentiota käyttämällä yhtälössä tekijöitä, jotka perustuvat yhdisteiden rakenteellisiin ominaisuuksiin. Näiden mallien käyttö misellisessä elektrokineettisessä kapillaarikromatografiassa on vielä vähäistä verrattuna niiden käyttöön nestekromatografisissa menetelmissä. Tutkielmassa on esitelty lineaarista solvaatioenergiasuhdetta ja kvantitatiivista rakenteen ja aktiivisuuden/retention mallia hyödyntäviä julkaisuja vuosilta 2002–2012. Tutkielman kokeellisessa osassa perehdyttiin tähtipolymeerien ja liposomien käyttöön pesudostationaarifaaseina. Tarkoituksena oli tutkia kahdeksan sakaraisten tähtipolymeerien polymetyylimetakrylaatti-b-polyakryylihapon ja polybutyylimetakrylaatti-b-polyakryylihapon kykyä kompleksoida fullereenia määrittämällä analyytin ja pseudostationaarifaasin välisiä vuorovaikutuksia. Fullereeneilla ei havaittu olevan vuorovaikutuksia tähtipolymeerien muodostaman pseudostationaarifaasin kanssa. Kokeellisen osan toisessa osassa selvitettiin kaupallisen lipidipohjaisen Intralipidi-emulsion ja kahden muun liposomidispersion vuorovaikutuksia yhdeksän yleisesti käytetyn huumaus- ja lääkeaineen kanssa. Liposomit pseudostationaarifaasina mahdollistivat liposomien ja lääkeaineiden vuorovaikutusten tutkimisen.
 • Sirén, Saija (2015)
  Lipids can be found in all living organisms, and complex lipids are typically determined from biological samples and food products. Samples are usually prepared prior to analysis. Liquid-liquid extraction (LLE) is obviously the most often used technique to isolate lipids. Two fundamental protocols are Folch and Bligh & Dyer methods. In both methods, the extraction is based on lipid partitioning between chloroform and water-methanol phases. Methyl-tert-butyl ether offers an environmentally friendly alternative to chloroform. Total lipid fraction can be further separated by solid-phase extraction. Complex lipids are typically isolated from other lipid species with silica SPE cartridges. Three main techniques used in quantitative determination of complex lipids are thin layer chromatography (TLC), high performance liquid chromatography (HPLC) and direct infusion mass spectrometry (MS). Thin layer chromatography is a traditional technique, but its applicability is limited due to poor resolution and requirement of post-column derivatization. Instead, HPLC provides an efficient separation and it is easily coupled with several detectors. HPLC methods are the most commonly used in lipid analysis. Direct infusion mass spectrometry is the incoming technique. Lipid molecules can be precisely identified during the fast measurement. Other advantages are excellent selectivity and sensitivity. New method for glycolipids was developed during the experimental period. Glycolipids were isolated from bio oil samples using solid phase extraction cartridges. Normal phase liquid chromatography was utilized to separate glycolipids, and detection was carried out with parallel tandem mass spectrometry (MS/MS) and evaporative light scattering detection (ELSD). Quantification was based on ELSD measurements, whereas MS/MS was adopted to confirm the identification. Developed method was validated and following parameters were determined: linearity, trueness, precision, measurement uncertainty, detection and quantification limits. Precisions were successful and they were mainly between 5-15 %. Trueness results were however more undesired, because measured concentrations were typically higher than theoretical concentrations. Results were dependent on analyte, but generally they varied between 66 % and even 194 %. Validation pointed out that method needs further development. Mass spectrometric quantification can be considered, if appropriate internal standards would be available.