Gå till innehållet
Suomeksi |  På svenska |  In English

Anvisningar

Inlämning av kandidatavhandlingen för granskning i E-thesis

Pedagogiska fakulteten

Instruktioner för att lämna in en kandidatavhandling

  1. Konvertera examensarbetet till tillgänglig pdf-format. Filen ska innehålla först titelblad och sen sammandrag/abstract och slutligen avhandlingen. Namnge filen utan åäö och specialtecken som följande, Efternamn_Förnamn_Avhandling_År, och spara filen. Kontollera att filen är i text-form. Lättast gör du det genom att försöka måla/välja texten med musen.
  2. Aktivera din Office 365-postlåda, om du inte redan har gjort det. Examensarbetet kan inte lämnas in utan fungerande helsinki.fi-postlåda. (OBS! Aktivering tar en natt.)
  3. Logga in på kandidatavhandlingsblanketten (länken nedan) med ditt användarnamn vid universitetet. Fortsätt steg för steg och spara avhandlingen. När du har sparat avhandlingen går den vidare i granskningsprocessen.
  4. OBS! När avhandlingen har skickats till E-thesis-systemet kan den inte längre redigeras. Var försiktig!
  5. När granskningen är färdig får du ett meddelande om avhandlingens vitsord.
  6. Din godkända avhandling kan läsas på Helsingfors universitets biblioteks kioskdatorer.

Obs. Informationen sparas och e-posten skickas till den användare som har loggat in på systemet. Ge aldrig ditt användar-id eller dina lösenord till någon annan

Pedagogiska fakultetens inlämningsblankett

Kandidatavhandlingens elektroniska arkivering

Sammandraget från en godkänd kandidatavhandling är officiellt och publiceras i E-thesis. Alla avhandlingar arkiveras så att de är tillgängliga på universitetets bibliotek.

Hjälp när problem uppstår

  • Tilläggsinformation om att spara och publicera examensarbeten fås via digitutkielmat@helsinki.fi.
  • Ytterligare information om gransknings- och bedömningsprocessen får du via Studentservicen i Brobergsterrassen (siltavuori- student@helsinki.fi).

Nyttiga länkar: