Suomeksi |  På svenska |  In English

Anvisningar

Inlämning av kandidatavhandlingen för granskning i E-thesis

Du lämnar in din kandidatavhandling för granskning genom att spara den som en pdf-fil i E-thesis.

Obs! Från och med vårterminen 2016 måste alla kandidatavhandlingar lämnas in för granskning på det sätt som beskrivs här. Ytterligare information om avhandlingar finns på instruktioner för studerande.

Instruktioner för att lämna in en kandidatavhandling:

  1. Konvertera avhandlingen med titelblad och sammandrag/abstract till en enda pdf-fil, ge filen ett namn (utan åäö och specialtecken) och spara den. Kolla länkarna nere på sidan om du behöver hjälp.
  2. Aktivera din Office 365-postlåda, om du inte redan har gjort det. Avhandlingen kan inte lämnas in utan fungerande helsinki.fi-postlåda.
  3. Logga in på kandidatavhandlingsblanketten (länken nedan) med ditt användarnamn vid universitetet. Fortsätt steg för steg och spara avhandlingen. När du har sparat avhandlingen går den vidare i granskningsprocessen.
  4. OBS! När avhandlingen har skickats till E-thesis-systemet kan den inte längre redigeras. Var försiktig!
  5. När granskningen är färdig får du ett meddelande om avhandlingens vitsord.
  6. Din godkända avhandling kan läsas på Helsingfors universitets biblioteks kioskdatorer.
  7. Obs. Informationen sparas och e-posten skickas till den användare som har loggat in på systemet. Ge aldrig ditt användar-id eller dina lösenord till någon annan!

Svenska social- och kommunalhögskolans blankett (spara din avhandling i pdf)

Hjälp när problem uppstår

Frågor om hur avhandlingen sparas och hur processen går kan skickas till digitutkielmat@helsinki.fi eller till Soc&kom kruununhaka-student@helsinki.fi

Universitetets HelpDesk besvarar frågor om konverteringen till pdf-format (tfn 02941 55555).

Nyttiga länkar: