Suomeksi |  På svenska |  In English

Anvisningar

Inlämning av kandidatavhandlingen för granskning i E-thesis

Medicinska fakulteten  (psykologi och logopedi)

Du lämnar in din kandidatavhandling för granskning genom att spara den som en pdf-fil i E-thesis.

Instruktioner för att lämna in en kandidatavhandling:

  1. Konvertera avhandlingen med titelblad till en enda pdf-fil, ge filen ett namn (utan åäö och specialtecken) och spara den. Kolla länkarna nere på sidan om du behöver hjälp.
  2. Aktivera din Office 365-postlåda, om du inte redan har gjort det.  Avhandlingen kan inte lämnas in utan fungerande helsinki.fi-postlåda.
  3. Logga in på kandidatavhandlingsblanketten (länken nedan) med ditt användarnamn vid universitetet. Fortsätt steg för steg och spara avhandlingen. När du har sparat avhandlingen går den vidare i granskningsprocessen.
  4. När granskningen är färdig får du ett meddelande om avhandlingens vitsord. 
  5. Din godkända avhandling kan läsas på Helsingfors universitets biblioteks kioskdatorer.

Obs. Informationen sparas och e-posten skickas till den användare som har loggat in på systemet. Ge aldrig ditt användar-id eller dina lösenord till någon annan!

Medicinska fakultetens inlämningsblankett (psykologie och logopedi)

 

Kandidatavhandlingens elektroniska arkivering

Sammandraget från en godkänd kandidatavhandling är officiellt och publiceras i E-thesis.

Alla avhandlingar arkiveras så att de är tillgängliga på universitetets bibliotek.

Hjälp när problem uppstår

Om du stöter på problem i samband med inlämnandet av avhandlingen kan du ta kontakt med din institutionens ansvarspersoner:

med-thesis [ attts] helsinki.fi

Länkar: