Suomeksi |  På svenska |  In English

Anvisningar

Inlämning av kandidatavhandlingen för granskning i E-thesis

Medicinska fakulteten

Du lämnar in din kandidatavhandling för gransking genom att spara den som en pdf-fil i E-thesis.

För att du ska kunna lämna in avhandlingen via systemet krävs det att du har:

  1. Konvertera avhandlingen inklusive titelblad till en enda pdf-fil, ge filen ett namn (utan åäö och specialtecken) och spara den. Om du har frågor se Hjälp längre ner på sidan.
  2. Aktivera din Office 365-postlåda, om du har inte gjort det.  Avhandlingen kan inte lämnas utan fungerande helsinki.fi -postlådan.
  3. Logga in på kandidatavhandlingsblanketten (länken nedan) med ditt användarnamn vid universitetet och fortsätt ett steg i taget för att spara avhandlingen. När du har sparat avhandlingen går den vidare i granskningsprocessen.
  4. När granskningen är färdig, får du ett meddelande som gäller vitsordet för din avhandling. 
  5. Din godkända avhandling kan läsas på Helsingfors universitets biblioteks kioskdatorer.
  6. Obs. Informationen sparas och e-posten skickas till den användaren son har loggat sig in till systemet. 
    Upplåt aldrig ditt användar-id eller dina lösenord till någon annan!

Medicinska fakultetens inlämningsblankett (psykologie och logopedi)

 

Kandidatavhandlingens elektroniska arkivering

Sammandraget från en godkänd kandidatavhandling är officiellt och publiceras i E-thesis.

Alla avhandlingar arkiveras så att de är tillgängliga på universitetets bibliotek.

Hjälp i problemsituationer

Om du stöter på problem i samband med inlämnandet av avhandlingen kan du ta kontakt med din institutionens ansvarspersoner:

med-thesis [ attts] helsinki.fi

Länkar: