Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by discipline "Anaesthesiology and Intensive Care Medicine"

Sort by: Order: Results:

 • Fallenius, Marika (2016)
  Liberal use of oxygen after brain insults remains controversial. We studied whether high arterial oxygen tension (PaO2) is associated with decreased long-term survival in patients with spontaneous intracerebral hemorrhage (ICH) treated in the intensive care unit (ICU). Adult patients treated for ICH in Finnish ICUs in 2003-2012 were included in the study. Patients were divided into high (>150mmHg), intermediate (97.5-150mmHg), and low (<97.5mmHg) PaO2 groups according to the lowest measured PaO2/FiO2-ratio during the first 24 hours after ICU admission. In univariate analysis, patients in the high PaO2 group had a significantly increased risk of six-month death compared with the low group (OR 1.82; 95%CI,1.36–2.42;p<0.001), but this statistically significant relation was lost after controlling for case mix in multivariate analysis (OR 1.10; 95%CI,0.76–1.60;p=0.598). No significant relation between PaO2 levels and long-term mortality was found. The clinical role of hyperoxemia in ICU-treated ICH patients remains controversial and warrants further studies.
 • Marttinen, Maiju (2016)
  BACKGROUND: Chloride-rich fluids have been found to associate with an increased risk for acute kidney injury (AKI) among intensive care unit (ICU) patients. Studies evaluating the association of plasma chloride (Cl) with the development of AKI are few. We hypothesized that higher plasma Cl is associated with an increased risk for the development of AKI. METHODS: In this sub-study of the prospective FINNAKI study, we analyzed Cl values measured during ICU stay in two ICUs at a tertiary center including 445 patients. We calculated time-weighted mean values within the first 24h in ICU for plasma Cl (ClTWM 24). We analyzed the association of ClTWM 24 primarily with the development of AKI, and secondarily with 90-day mortality. RESULTS: Based on the first measured Cl value, 350 of 445 patients [78.7 (95 CI, 74.8-82.5)] had hyperchloremia (PCl >106 mmol/L) and 48 [10.8 (95 CI, 7.9-13.7)] severe hyperchloremia (P-Cl > 114 mmol/L). Altogether 217 of 445 [48.8% (95% CI 44.2-53.4%)] patients developed AKI. Of these 217, AKI was diagnosed in 62 (28.6%) after 24h from ICU admission and were included in the analysis regarding development of AKI. ClTWM 24 was associated with an increased risk for the development of AKI (OR1.099; 1.003-1.205) after multivariable adjustments. According to ClTWM 24, no difference in 90-day mortality between severely hyperchloremic patients and others existed. CONCLUSIONS: More than three of four critically ill patients had hyperchloremia and one of ten had its severe form. Higher time-weighted mean chloride was independently associated with an increased risk for AKI.
 • Lankinen, Christoffer (2014)
  Mål: Syftet med studien var att kartlägga behovet av akuta ambulanstjänster förorsakade av diabetes inom HUCS Peijas sjukvårdsområde under året 2012, att undersöka hur ofta patienten kunde lämnas hemma efter behandling och hur många patienter som behövde ambulanstjänster på nytt inom en tid på 4 veckor. Metoder: Denna studie är en retrospektiv, deskriptiv studie baserad på ambulans- och sjukhusjournaler. Alla fall som var kategoriserade som störning av sockerbalansen i HUCS Peijas sjukvårdsområde under året 2012 samlades in och analyserades ifall patienten hade hypo- eller hyperglykemi vid ankomst av akutvårdspersonalen. Resultat: Materialet utgjordes av 146 ambulansuppdrag. Antalet patienter totalt var 94. Hypoglykemi var den vanligaste orsaken till behov av ambulanstjänst med 130 uppdragorsakade av 79 patienter. Av dessa uppdrag orsakades 50,8% av 15patienter med 2 eller fler hypoglykemiepisoder. I 16 uppdrag hade patienten hyperglykemi och 4 av fallen hade ketoacidos. Av patienter som lämnades hemma efter behandling fick 10,9% återfall inom 4 veckors tid. 2 patienter fick återfall inom 24 h efter behandling. Slutsats: En stor del av hypoglykemierna inom akutvården uppstår hos en liten mängd patienter med relapser. Dessa patienter borde beaktas i protokollen för behandling av hypoglykemi.
 • Björkbom, Emil (2016)
  BACKGROUND: Approximately 10-25 lung transplantations are performed annually in Finland, and one-year survival has been 95 % the last 10 years. 1-3 Our aim was to find associations between perioperative fluid replacement therapy and postoperative patient outcome, with special emphasis on the use of colloids and blood products. MATERIAL AND METHODS: We retrospectively evaluated data from 100 patients who underwent lung transplantation with cardiopulmonary by-pass support in Finland from 2007 to 2013. Outcomes of interest were length of stay in the intensive care unit, hospital stay time, time in ventilator, use of extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) postoperatively, postoperative renal replacement therapy, postoperative graft failure, and one-year mortality. RESULTS: 100 patients were studied. 12 patients were on ECMO preoperatively. One-year mortality was 5/100 (5 %) and three-year mortality was 7/100 (7 %). Intraoperative fluid balance was positive (4762±3018 ml), but fell significantly postoperatively, being below +1000 ml on the first postoperative day. During the 2-7 postoperative days net fluid balance continued decreasing and stayed negative. Intraoperative use of hydroxyethyl starch and fresh frozen plasma were significantly higher in non-survived patients than in survivors, p<0.05. Intraoperative use of fresh frozen plasma, but not red blood cells or platelet concentrates, correlated with graft failure, p=0.012. The postoperative use of colloids or blood products did not correlate with mortality or graft failure. Patients who were on ECMO preoperatively, stayed longer on ventilator and their length of stay in the intensive care unit and the hospital ward were longer, p<0.001. 8 patients needed postoperative renal replacement therapy. CONCLUSIONS: Intraoperative use of fresh frozen plasma and hydroxyethyl starch is associated with increased mortality and graft failure. Postoperative use of colloids and red blood cells did not correlate with patients' outcome. Use of ECMO preoperatively resulted in prolonged length of stay.
 • Muhonen, Taru (2017)
  Epiduraalianalgesiaa käytetään runsaasti kolorektaalikirurgiassa, sillä sen on ajateltu nopeuttavan potilaan toipumista. Laparoskooppisten leikkausmenetelmien kehittyminen sekä erilaisten ERAS-protokollien hyödyntäminen on vähentänyt potilaiden kokemaa postoperatiivista kipua ja lyhentänyt sairaalahoidon kestoa. Kirjallisuuskatsauksessa selvitetään epiduraalianalgesian hyötyjä aikuispotilaiden kivunhoidossa laparoskooppisen kolorektaalikirurgian yhteydessä. Katsaukseen on otettu mukaan yhdeksän satunnaistettua alkuperäistutkimusta vuosilta 1999–2015, jotka on valittu mukaan tietokantahaun perusteella sekä artikkeleihin tutustumisen jälkeen. Tutkimuksista saatujen tulosten perusteella epiduraalianalgesia tarjoaa tehokkaan kivunlievityksen, mutta ei lyhennä sairaalahoidon kestoa. Sen haitat, kuten hypotensio ja virtsaretentio, voivat jopa hidastaa potilaan toipumista. Leikkausmenetelmien muuttuessa vähemmän kajoaviksi epiduraalianalgesian hyödyt voivat jäädä vähäisiksi, jolloin muilla kivunhoitomenetelmillä voidaan päästä yhtä hyviin tuloksiin.
 • Salovaara, Aino (2015)
  Mortality is one of the main criteria in the evaluation of burn centre effectiveness. Different scoring systems predict mortality, the main variables being age, TBSA and inhalation injury. This retrospective study was conducted on 170 consecutive patients treated in the Helsinki Burn Centre and individual factors affecting mortality were assessed. The applicability of the Baux and ABSI scales was also evaluated. The mortality rate of the 147 actively treated patients was 19.7%. 23 patients were directed into palliative care within 48 hours. The non-survivors had a significantly higher mean age, proportion of women, mean TBSA, prevalence of inhalation injury and Baux and ABSI values than the survivors. Age, gender and TBSA were significant predictive factors. The Baux and ABSI scoring systems were statistically significant and specific in the prediction of mortality. No patients with a Baux score > 112 or an ABSI score ≥ 12 survived.
 • Nurminen, Nelli (2017)
  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Meilahden sairaalassa tehdään tuhansia päivystysleikkauksia vuosittain. Meilahden leikkausosaston kiireellisyysluokitukseen tuli 1.1.2016 sairaalan ohjausryhmän päätöksellä uusi luokka, violetti, ilmaisemaan hätäleikkausta. Kansainvälisten ja sairaalan sisäisten ohjeistusten perusteella hätäleikkauksia suositellaan tehtäväksi potilaille, joilla on vuotosokki. Tässä tutkimuksessa selvitettiin Meilahdessa vuonna 2016 neljän ensimmäisen kuukauden aikana tehtyjen hätäleikkausten ja hätäleikattujen potilaiden tiedot. Hätäleikattuja potilaita oli tarkastelujakson aikana yhteensä 79. Hätäleikkaukseen johtaneissa diagnooseissa ja tehdyissä toimenpiteissä oli runsaasti vaihtelua. Tutkimuksen perusteella yleisimmät hätätoimenpiteeseen johtaneet diagnoosit olivat toimenpiteiden vuotokomplikaatiot (16,7%) sekä repeytynyt vatsa-aortan aneurysma (9,0%). Tutkimuksen perusteella potilaat, joille hätätoimenpide Meilahden sairaalassa tehdään, ovat pääsääntöisesti vakavasti sairaita ja tarvitsevat toimenpiteen jälkeen runsaasti tehohoitoa. Sairaalakuolleisuus hätätoimenpiteiden jälkeen on tämän tutkimuksen perusteella huomattava.
 • Vartiainen, Pekka; Heiskanen, Tarja; Sintonen, Harri; Kalso, Eija; Roine, Risto P. (2016)
  Health-related quality of life (HRQoL) measurement aims to capture the complete, subjective health state of the patients and to comprehensively evaluate treatment outcomes. The aim of this study was to assess, using the 15D HRQoL instrument, HRQoL in a sample of 1528 chronic pain patients, referred to the multidisciplinary pain clinic of the Helsinki University Hospital during 2004 to 2012. The 15D results of the chronic pain patients were compared with those of a matched general population. To analyse the properties of the 15D, the results were compared with the preadmission questionnaire of the pain clinic, containing questions about background factors, aspects of the pain, and its impact on life. The mean 15D score of the chronic pain patients was one of the lowest reported using 15D; 0.710 vs 0.922 in the general population. It equalled the score of advanced cancer patients in palliative care. The 15D scores were normally distributed, and 15D showed both statistically and clinically significant discriminative power in pain-related background factors. Visual analogue scale on pain intensity, visual analogue scale on pain-related distress, and the impact of pain on daily life correlated well with the 15D score. Pain intensity did not have independent predictive value on the score. The results indicate heavy perceived burden of illness in chronic pain patients. In light of the questions analysed, 15D appears sensitive and discriminative in chronic pain patients in tertiary care. Instead of pain intensity, the impaired HRQoL in chronic pain was mainly because of the psychosocial aspects of pain.
 • Hietanen, Timo (2014)
  Myrkytyspotilaat ovat yleinen ensihoitoa kuormittava potilasryhmä. Lääkärihelikopteriyksikön saamien myrkytystehtävien määrässä on tapahtunut merkittävää kasvua ja yksikön henkilöstön keskuudessa oli tuntuma, että potilaat ovat aiempaa huonommassa tilassa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää myrkytystapausten lisääntymisen taustoja ja myrkytyspotilaiden kliinistä tilaa. Lisäksi tarkoitus oli selvittää nykyhoitomuotojen tehoa rasvaliukoisten lääkeaineiden aiheuttamissa myrkytyksissä ja selvittää onko rasvaemulsiolle mahdollista käyttöaihetta näiden potilaiden piirissä. Tutkimus oli retrospektiivinen pitkittäinen havainnoiva tutkimus yksikön vuosien 2008–2012 aikana kohtaamista myrkytyspotilaista Uudenmaan alueella pois lukien Helsinki. Aineisto kerättiin ensihoito- ja sairaskertomuksista. Minkään tietyn lääkeaineen aiheuttamien myrkytysten suhteellisessa osuudessa ei todettu kasvua. Potilaiden tila ei myöskään vaikuttaisi olevan huonompi kuin aiemmin. Itse asiassa ensihoidossa intuboitujen potilaiden osuus putosi 89,3 %:sta 47,5 %:n. Potilaiden lyhytaikainen ennuste myrkytyksessä on hyvä. Ensihoidossa kuoli vain kolme potilasta ja hoitojakson kokonaiskuolleisuus oli 4,8 %. Ensihoidossa epävakaaksi potilaista jäi ainoastaan 6,3 % ja näistä vain neljä tapausta oli rasvaliukoisten aineiden aiheuttamia, joten rasvaemulsion käytölle ei liene tarvetta. Tutkimuksessa ei löydetty syytä lisääntyneille tehtävämäärille.
 • Huitti, Maria (2011)
  Anestesiahenkilökunnalla on useissa kansainvälisissä tutkimuksissa todettu esiintyvän enemmän päihteiden väärinkäyttöä kuin muilla erikoisaloilla. Tämän on arveltu johtuvan lääkkeiden helposta saatavuudesta, työn stressaavuudesta tai tahattomasta altistumisesta leikkaussalissa höyrystyneille lääkeaineille. Suomalaisia tutkimuksia aiheesta ei ole julkaistu. Tutkielman tarkoituksena on selvittää sähköpostikyselyiden ja asiantuntijahaastatteluiden avulla henkilökunnan päihdeongelmien yleisyyttä Suomen leikkaus- ja teho-osastoilla. Tavoitteena on myös saada tietoa muun muassa väärinkäytetyistä aineista, ovatko väärinkäyttäjät saaneet hoitoa ongelmaansa ja ovatko he myöhemmin pystyneet palaamaan entiseen työhönsä. Saatujen tulosten mukaan Suomen leikkaus- ja teho-osastojen henkilökunnalla ei näyttäisi esiintyvän sen enempää päihdeongelmia kuin väestössä keskimäärin. Alkoholi on selvästi yleisimmin väärinkäytetty aine, mutta myös opioidien ja bentsodiatsepiinien väärinkäyttöä esiintyy. Huolestuttavaa on, että vaikka suurin osa väärinkäyttäjistä sai hoitoa ongelmaansa, heistä vain kolmasosa pystyi palaamaan entiseen työhönsä ongelmitta. Tutkielmaa käytetään hyväksi Huume- ja päihdetyöryhmän työskentelyssä ja loppuraportissa. Alkuvuodesta 2011 ilmestyvässä loppuraportissa on toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla leikkaus- ja teho-osastoilla voidaan ennaltaehkäistä henkilökunnan päihdeongelmia sekä lääkeainevarkauksia.
 • Liesto, Sonja (2017)
  HIPEC-hoitoa käytetään sytoreduktiivisen kirurgian yhteydessä potilaille, joilla on peritoneaalinen karsinoosi. Nestehoito on haastavaa pitkän leikkauksen, runsaiden nesteiden menetysten ja hypertermisen intraperitoneaalisen sytostaattihuuhtelun vuoksi. Tietoa optimaalisesta nestehoidosta on niukasti. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu retrospektiivisesti miten vuosina 2014-2016 hoidettujen 59 HIPEC-potilaan nestehoito on toteutettu, kuinka nopeaa heidän toipumisensa leikkauksen jälkeen on ollut sekä mitkä asiat ovat vaikuttaneet toipumiseen. Tämän tutkimuksen perusteella maltillinen leikkauksen jälkeinen positiivinen nestetasapaino johti lyhyempään tehohoitoon kuin runsaampi nesteytys. Syövän levinneisyydellä (PCI) oli vahva yhteys sekä tehohoidon että vuodeosastohoidon pituuteen. Nesteytys ja diureesin ylläpito oli kyetty toteuttamaan sairaalan ohjeistuksen mukaisesti. Potilailla on askiteksen määrän, syövän levinneisyyden ym. tekijöiden vuoksi lähtökohtaisesti hyvin erilaiset tarpeet nestehoidolle, joten yhtenäisiä nestehoidon ohjeita ei näin pienestä aineistosta kyetä muodostamaan.
 • Cajanus, Kristiina (2015)
  Most clinically used opioids are mu-opioid receptor agonists. Therefore, genetic variation of the OPRM1 gene that encodes the mu-opioid receptor is of interest. An amino acid changing polymorphism 118A>G (rs1799971) within the OPRM1 gene affects the function of the receptor. We studied the association between the 118A>G polymorphism and oxycodone analgesia and pain sensitivity in 1,000 women undergoing breast cancer surgery. Preoperatively, experimental cold and heat pain sensitivity was tested. Postoperative pain was assessed at rest and during motion. I.v. oxycodone analgesia was titrated first by a research nurse and on the ward using a patient controlled analgesia device. The primary endpoint was the amount of oxycodone needed for the first state of adequate analgesia. The 118A>G polymorphism was genotyped using Sequenom MassArray. The association between this variant and the pain phenotypes was tested using linear regression. The 118A>G variant was significantly associated with the amount of oxycodone requested for adequate analgesia (P=0.001, β=0.016). Oxycodone consumption was highest in the individuals having the GG genotype (0.16 mgkg-1) , lowest in the AA-group (0.12 mg kg-¹) while the AG-group was in between (0.13 mg kg-¹). The G allele was also associated with higher postoperative baseline pain ratings (P=0.001, β=0.44). No evidence of association with the other examined pain phenotypes was seen.
 • Ojanen, Aku (2016)
  Tutkimus on ns. toiminnankehittämisprojekti, joka selvittää Meilahden päivystyspotilaiden hoidonrajauskäytäntöjä. Lisäksi se pyrkii pohtimaan miksi hoidonrajausten kysyminen potilailta on niin harvinaista ja haastavaa. Tutkimus ottaa myös kantaa huonokuntoisimpien potilaiden hoidonrajausten olemassaoloon ja niiden optimaaliseen tekohetkeen. Aineiston muodostavat Meilahden sairaalan päivystyspoliklinikan satunnaisotoksena valitut 501 potilasta. Tutkimukseen on otettu potilaita, jotka ovat saapuneet sekä arkipäivinä että viikonlopun päivinä lokakuu-joulukuu 2015 välisenä aikana. Potilaista 52 % on miehiä, ja aineiston keski-ikä on n. 55 vuotta. Päivystyspoliklinikan hoitajat kysyvät alkuhaastattelussa tarvittavat esitiedot ja kirjaavat ne Clinisoft-ohjelmaan. Clinisoftiin kirjataan myös erikoisala sekä päivystyksen tutkimukset ja toimenpiteet. Clinisoft-ohjelmaan lisättiin syyskuussa 2015 oma kohta hoitotahdolle ja verensiirroille. Kirjausvaiheessa potilaat luokiteltiin anestesiologiassa käytetyn ASA-luokituksen mukaan viiteen ryhmään. Kokonaisaineistosta poimittiin 66 huonokuntoista potilasta ASA IV-V luokkiin. Tästä ryhmästä Miranda-potilastietojärjestelmän jälkitar-kastelun perusteella karsittiin pois 18 potilasta (muutettiin ASA-luokitus IV luokkaan III) Clinisoftin puutteellisten tietojen, lievän taudinkuvan tai hyvän yleisvoinnin ja ennusteen vuoksi. Jäljelle jääneiden 48 potilaan asiakirjoista tutkittiin jatkohoitoa sekä hoidonrajauksia ja niiden tekotapaa ja –hetkeä. Vain kahdelle potilaalle kokonaistotoksesta (N = 501) oli tehty merkintä hoitotahdon kysymisestä Clinisoftin perusteella. ASA IV-V-luokkiin kuuluviksi katsottujen ryhmässä hoidonrajauksia oli jälkitarkasteluvaiheessa 29 potilaalla. Vuodeosastolle ryhmän potilaista otettiin 41/48. Leikkauksia tehtiin seitsemälle ja muita invasiivisia toimenpiteitä kuudelle potilaalle. Yleisin hoidonrajaus on DNAR-päätös. Hoitotahto/hoitotestamentti löytyy ryhmästä potilastietojärjestelmän mukaan vain kahdelta potilaalta. Ennen tutkimukseen liittyvää päivystyskäyntiä DNAR-päätös oli nähtävillä vain 11/48 potilaalla ja 2-4 kuukauden tarkastelujakson jälkeen se on nähtävillä 29 potilaalla. Kyseisistä potilaista 11 oli palliatiivisessa hoitolinjassa ennen tutkimukseen liittyvää päivystyskäyntiä ja neljälle palliatiivinen hoitolinja valittiin myöhemmin. ASA IV-V potilaiden ryhmästä tarkasteluvaiheessa helmikuussa 2016 oli kuollut 17 potilasta (35,4 %). Vuodeosastolle otettiin 25 epästabiilia potilasta ilman määritettyjä hoidonrajauksia sisäänottohetkellä. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että DNAR-päätöksiä ja muita hoidonrajauspäätöksiä tehdään vasta potilaan perussairauden edettyä terminaalivaiheeseen. Potilaiden itselaatimat hoitotahdot ovat väestössä hyvin harvinaisia eikä näistä ilmeisesti keskustella riittävästi eikä riittävän ajoissa.
 • Lång, Marko (2013)
  Tutkielmassa käytiin retrospektiivisesti läpi HUS Naistenklinikan yksikön kiireelliset ja hätäsektiot anestesioiden osalta vuoden ajalta 9/11 – 8/12 (n=850). Ensisijaisesti pyrittiin selvittämään sektioiden regionaalianestesioiden osuudet ja vertaamaan niitä The Royal College of Anesthesian laatimiin kansainvälisiin suosituksiin. Käytettyjä lääkeainemääriä ja aikamääreitä selvitettiin. Myös painoindeksin vaikutusta anestesiamuotoon selvitettiin. Kaikkiaan regionaalianestesiassa tehtiin 83,4 % sektioista, kun suositus on yli 85 %. Kiireellisyysluokassa alle 30 minuuttia regionaalianestesioiden osuus oli 77,0 %. Suositus on yli 50 %. Samassa ryhmässä yleisanestesiakonversioon päädyttiin 3,8 %:ssa, kun suositus on alle 15 %. Käytetyt lääkeainemäärät ovat tavanomaista kansainvälistä tasoa. Naistenklinikan omista sektioiden aikarajoista jäädään joidenkin potilaiden kohdalla. Hätäsektioiden keskiarvoinen viive synnytykseen on noin 8 minuuttia. Painoindeksillä ei ollut merkitystä anestesiamuotoon.
 • Limnell, Niko (2015)
  Background: Fluid therapy is required to maintain the perfusion to donor organs. Recent reviews on the choices of fluids have emphasized the safety of using crystalloids, as opposed to fluid therapy with colloids, which has been reported either unequivocal or potentially harmful in a number of studies on various patient populations. We aimed to analyze if the type of fluids given to donors is connected with the outcome of kidney transplantation. Methods: A total of 100 consecutive brain-dead multi-organ donors and the respective 181 kidney recipients were studied retrospectively. Data concerning donor fluid therapy, the characteristics of the donors and the recipients, and the outcome after kidney transplantation were extracted from organ retrieval and patient records. Cases with early graft function (EGF) were compared to cases with delayed graft function (DGF). Results: The donor had received both crystalloids and colloids in most cases (84 %). Fluid therapy with crystalloids alone was more common among the 40 recipients with delayed graft function (30 %) than the 103 recipients with early graft function (11 %) (P=0.005). Donor age, time on dialysis before transplantation and donor fluid therapy with crystalloids alone were independent risk factors for delayed graft function in multivariate analysis. Conclusion: Our results suggest that donor fluid therapy including colloids could be beneficial instead of harmful when compared to treatment with crystalloids alone. This finding needs to be evaluated in prospective studies.
 • Heinonen, Juho (2011)
  Puudutemyrkytysten hoitoon suositellaan joissain maissa laskimonsisäisesti annettavaa rasvaemulsiota. Suomessa kansallista suositusta ei kuitenkaan ole, eikä kyseisen hoidon yleisyyttä ole aiemmin kotimaassa tutkittu puudute- tai muissakaan lääkemyrkytyksissä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää millaiseen näyttöön hoito perustuu käymällä läpi aiheesta julkaistu kirjallisuus sekä selvittää sähköpostikyselyn avulla kuinka yleisesti anestesiaosastoilla on laadittu omia ohjeistuksia rasvaemulsion käytöstä puudutemyrkytystapauksissa. Lisäksi selvitetään onko kyseistä hoitoa jo käytetty, hoitosuositusten perustaa, käytettyjä rasvaemulsiota ja missä niitä säilytetään. Kysely lähetettiin myös kahteen ensihoitoyksikköön muiden lääkemyrkytysten hoitoon laadittujen ohjeistusten osalta. Hieman yli puolella Suomen anestesiaosastoista on laadittuna oma ohjeistus laskimonsisäisen rasvaemulsion käytöstä puudutemyrkytyksissä, vaikka hoidon tehosta on ristiriitaisaa näyttöä eikä kontrolloituja ihmistutkimuksia ole julkaistu. Ensihoitoyksiköillä taas ei ole omia suosituksia hoidosta. Hoitoa on myös käytetty viidellä anestesiaosastolla. Hoitosuositukset eri osastoilla on kuitenkin johdettu useista eri lähteistä. Käytetyin rasvaemulsio on Intralipid® ja myrkytysten hoitoon tarkoitettuja emulsioita säilytetään pääasiassa leikkaussalissa tai sen yhteydessä.
 • Kivikataja, Karla (2018)
  Petidiini ja oksikodoni ovat vahvoja kipulääkkeitä eli opioideja. Niitä käytetään synnytyskivun hoidossa pääasiassa synnytyksen alkuvaiheessa. Haittavaikutuksista yleisimpiä ovat pahoinvointi, huimaus, ummetus ja uneliaisuus. Suurin osa synnyttäjistä kokee synnytyskivun sietämättömänä tai voimakkaana. Kivun voimakkuutta voidaan kuvata VAS-janan (visual analogue scale) avulla. Siinä kivun voimakkuus merkitään 100 millimetriä pitkälle janalle, jonka toinen ääripää edustaa täysin kivutonta tilannetta (VAS 0 mm) ja toinen ääripää kovinta kuviteltavissa olevaa kipua (VAS 100 mm). Raskauden aikana tapahtuu monia fysiologisia muutoksia, jotka vaikuttavat systeemisten opioidien farmakokinetiikkaan. Tähän mennessä on tehty vain vähän tutkimuksia petidiinin ja oksikodonin vaikutusajasta raskaana olevilla naisilla. Tämän tutkimuksen avulla saadaan alustavaa lisätietoa siitä, kuinka lyhyillä annosväleillä näitä opioideja voidaan antaa synnytyksen alkuvaiheen kivunlievityksessä. Tutkimus tehtiin kyselylomakkeiden ja SPSS-analysointiohjelman avulla. Tutkimuksessa saatiin viitteitä siitä, että perinteisesti käytetyllä petidiinillä saattaa olla pidempi vaikutusaika kuin oksikodonilla. Tulosten perusteella on myös mahdollista, että VAS-lasku on suurempi oksikodonilla kuin petidiinillä. Lisäksi opioidien haittavaikutusprofiili näyttäisi olevan raskaana olevilla samankaltainen kuin muulla väestöllä. Pienen otoksen ja suurten keskihajontojen vuoksi suoria johtopäätöksiä näiden tutkimustulosten perusteella ei voida tehdä. Tulokset antavat kuitenkin arvokasta lisätietoa systeemisten opioidien käytöstä ensisynnyttäjillä. Samankaltaisia tutkimuksia tarvitaan lisää, jotta systeemisiä opioideja pystytään jatkossa käyttämään tällä potilasryhmällä mahdollisimman turvallisesti ja tehokkaasti.
 • Ruoppa, Nina (2016)
  Palliatiivisella sedaatiolla tarkoitetaan potilaan muuten hallitsemattoman oireen lievittämistä tarkoituksellisella tajunnantason alentamisella. Se on tarkoitettu viimeiseksi vaihtoehdoksi kuolevan potilaan hoidossa. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää palliatiivisen sedaation käyttöä ja toteutusmenetelmiä Suomessa sähköpostikyselyin. Käsityksemme mukaan tämä on ensimmäinen kerta, kun asiaa on selvitetty. Tavoitteena oli saada tietoa toteutustavoista, käytön yleisyydestä, sedaatiopäätöksen tekemisestä ja kuolevan potilaan hoidosta ennen palliatiivista sedaatiota. Selvityksemme mukaan palliatiivinen sedaatio on Suomessa harvinaista. Myös palliatiivisen sedaation käsite tuntuu olevan epäselvä sitä toteuttaville lääkäreille. Palliatiivisen sedaation toteutustavat ovat vaihtelevia ja eroavat suosituksista mm. opioidien runsaan käytön osalta. Tutkielman pohjalta on järjestetään seminaari, jossa vaihtelevista käytännöistä voidaan keskustella. Lisäkoulutus palliatiivisesta sedaatiosta kuolevien potilaiden parissa työskenteleville olisi käsityksemme mukaan tarpeen hoitokäytäntöjen yhtenäistämiseksi.
 • Ruottinen, Noora (2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vuonna 2015 HYKS-alueen leikkausosastostoilla anestesian aikana tapahtuneiden äkillisten yliherkkyysreaktioiden eli anafylaksioiden yleisyyttä, aiheuttajia, oireita sekä hoitoa. Lisäksi kirjallisuuden avulla perehdyttiin anafylaksian syntymekanismeihin, tunnistamiseen ja hoitosuosituksiin. Aineistoon potilaat valittiin Opera-potilastietojärjestelmään tehtyjen poikkeamailmoituksien perusteella. Potilaiden (n=30) sairauskertomustiedot käytiin läpi Uranus-potilastietojärjestelmästä. Varsinaisia yliherkkyysreaktioita löytyi kolmetoista, joista kahdeksan täytti anafylaksian kriteerit. Loput viisi potilasta oli saanut luonteeltaan epäselväksi jääneen yliherkkyysreaktion. Varsinaisen tarkastelun ulkopuolelle jääneistä potilaista seitsemän sairauskertomustiedoista ei löytynyt lainkaan tietoja anestesiapoikkeamasta ja kymmenen kohdalla poikkeaman syynä oli jokin muu kuin yliherkkyysreaktio. Tässä aineistossa yliherkkyysreaktioiden yleisyys oli pienempi kuin kirjallisuussa esiintyvät luvut. Reaktioita aiheuttivat etenkin kefuroksiimi, rokuroni sekä siniväri. Hoitosuosituksissa ensisijaisesti suositeltavaa adrenaliinia sai vain 33 % potilaista. Eniten hoidossa käytettiin glukokortikoideja ja niitä sai 89 % potilaista. Reaktion jälkeen allergiatesteissä kävi vain kaksi potilasta ja molemmat olivat saaneet testeissä positiiviset tulokset. Kahdella yliherkkyysreaktion saaneella potilaalla riskitietomerkinnät puuttuivat kokonaan. Tutkielmassa tuli esille lisäkoulutuksen tarve etenkin yliherkkyysreaktioiden tunnistamisen ja hoidon osalta. Asianmukaisen akuutin hoidon ja jatkohoidon toteutumiseksi kaikissa toimipaikoissa tulisi olla selkeät ohjeistukset anafylaksian välittömästä hoidosta, allergiatestaukseen lähettämisestä sekä riskitietomerkintöjen kirjauksesta. Rutiinia reaktion tunnistamiseen ja hoitoon saisi esimerkiksi ottamalla anafylaksiatapauksen osaksi leikkausosastojen säännöllistä elvytysharjoittelua. Tutkielmasta on julkaistu abstrakti Finnanest-lehdessä 4/2016 ja pidetty vapaa esitys Operatiivisilla päivillä 2016.
 • Seppälä, Toni (2015)
  OptiVein® on kehitetty helpottamaan kanylointeja. Laite kiinnitetään tavalliseen verisuonikanyyliin. Kanyylin sisällä sijaitsee kertakäyttöinen, steriili valokuitu, jota pitkin kulkeva lasersäde näkyy vihreänä valona kanyylin päässä. Valo on niin voimakas, että se kuultaa ihon läpi. Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, auttaako OptiVein kokemattomien kanyloijien onnistumista laskimon kanyloinnissa. Tutkielmassa pohditaan myös muita kanyloinnin apuvälineitä sekä niiden suhdetta OptiVeiniin.