Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by study line "Teollisuusfarmasia"

Sort by: Order: Results:

 • Lindevall, Mari (2021)
  The purpose of this systematic review is to investigate the usage of artificial intelligence in the pharmaceutical industry in the fields of pharmaceutical manufacturing, product development, and quality control. Today, developing and getting a new drug on the market is time-consuming, ineffective, and expensive. Artificial intelligence is seen as one possible solution to the problems of the pharmaceutical industry. From 734 articles 77 academic study articles were included. Included articles showed artificial neural networks to be the most used artificial intelligence method between 1991 and 2021. The search was conducted from three databases with the following inclusion criteria: studies using AI in either pharmaceutical manufacturing, product development or quality control, English as the language, and Western medicine-based pharmacy as a branch of science. This systematic literature review has three main limitations: the possibility of an important search word missing from the search algorithm, the selection of articles according to one person's assessment, and the possible narrow picture of the used artificial intelligence methods in the pharmaceutical industry, as pharmaceutical companies also research the subject. The use of artificial intelligence in product development has been studied the most, while its use in quality control has been studied the least. In the studies, tablets were a popular drug form, while biological drugs were underrepresented. In total, the number of studies published increased over three decades. However, most of the articles were published in 2020. Nearly half of the articles had some connection to a pharmaceutical company, indicating the interest of both the academy and pharmaceutical companies in the use of artificial intelligence in manufacturing, product development, and quality control. In the future, the efficacy of artificial intelligence, as well as its limitations as a method, should be investigated to conclude its potential to play a key role in reforming the pharmaceutical industry. The results of the study show that a wave of artificial intelligence has arrived in the pharmaceutical industry, however, its real benefits will only be seen with future research.
 • Harju, Lauri (2023)
  In pharmaceutical sciences the pharmaceutical supply chain is often examined from a quality perspective. As the world is becoming more uncertain due to pandemics and conflicts the societal and political situation where the supply chain operates should be considered. Understanding the big picture helps to consider the cause and effect that lead to medicinal shortages. Effects of these shortages can be seen on every level of the supply chain from the manufacturer to the patient, which is why actors on the supply chain can benefit from understanding the background factors. The aim of the master’s thesis was to examine, whether pharmaceutical field actors could affect realisation of geopolitical risks by preparation and examination that the pharmacotherapy would not be interrupted. Second aim was to bring forward political and societal aspects to pharmaceutical availability which are often side-lined by quality aspects in pharmaceutical context. The study was conducted as a qualitative semi-structured interview between October 2022 and February 2023. Participants (n=11) were recruited via e-mail using representative sampling. Due to recruitment problems, convenience sampling was also used. Questions presented to the interviewees were depending on the group (n=3) they were assigned. Term ”geopolitics” was associated mainly with political and economic factors. Main geopolitical risks for Finland were seen to be small market size and distant location. For Europe, the risks were centralisation of manufacturing (and dependence) to Asia due to economic factors and long disruption-prone supply chain. Transport of pharmaceuticals from Asia to Europe was with sea and air cargo. Inside Europe, transport to Finland was with mainly with lorries utilising ferries. Rail transport was mentioned to be used only on one interview. The transport routes were seen to be staying the same in the future both for Asia-Europe and Europe-Finland. Even though risk management is an important part of functioning of every company, the change in the type of risks requires a new mindset in the pharmaceutical field both from the individual actors as well as international organisations. From risk of strikes and natural disasters we have moved to trade wars, pandemic restrictions, and the strategic acting of industries critical to society. At the same time, the ability/willingness of societies to pay for pharmaceuticals is decreasing, which leads to the manufacturers to find new ways to ensure business.
 • Korventausta, Susanna (2022)
  Etätyö yleistyi maaliskuussa 2020 äkillisesti COVID-19 pandemian seurauksena maailman terveysjärjestö WHO:n suosituksesta. Etätyö on ollut ennen koronapandemiaa harvinaista lääketeollisuudessa, joten etätyötä lääketeollisuudessa on tutkittu hyvin vähän. Etätyön on arvioitu jäävän pysyväksi ratkaisuksi, joten on ajankohtaista tutkia etätyön soveltuvuutta ja tehokkuutta lääketeollisuudessa. Etätyöntekijöiden tuottavuus kasvaa yleensä huomattavasti. Työpaikalla koetaan jatkuvasti keskeytyksiä, melua ja muita häiriötekijöitä, joiden lisäksi työmatkat kuormittavat työntekijöitä. Etätyöntekijät säästyvät suurimmalta osalta näistä ongelmista, jolloin suurempi osa heidän työpäivästään kuluu varsinaiseen työntekoon. Valtaosa etätyöntekijöistä tekee etätyötä osan työajastaan. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kokemuksia etätyöstä, etätyön soveltuvuutta ja etätyön tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä lääketeollisuudessa. Tutkimus on toteutettu Orion Oyj:n Suomen toimipisteissä. Tutkimuksen toteuttamistapa oli kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen kyselytutkimuksen yhdistelmä. Yhdistämällä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia kysymyksiä pyrittiin saamaan tarkempia tietoja kuin pelkällä kvantitatiivisella tutkimuksella voitaisiin saada. Kysely oli avoinna 15.11.–26.11.2021. Vastausprosentiksi saatiin 34,9 %. Etätyön merkittävimmiksi hyödyiksi havaittiin työ- ja vapaa-ajan joustavampi yhteensovittaminen ja se, että etätyössä keskittyminen on parempaa. Kommunikaation koetaan onnistuvan hyvin etätyössä, mutta kasvokkain tapahtuvaa kommunikaatiota pidetään myös tärkeänä. Esimerkiksi kehitys- ja ideointipalaverit olisi hyvä järjestää mahdollisuuksien mukaan kasvokkain. Lisäksi hiljaisen tiedon siirtyminen on vähäisempää etätyössä. Etätyö soveltuu hyvin tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, eikä sen koeta heikentävän merkittävästi kykyä innovoida. Tulosten perusteella etätyötä haluttaisiin tehdä enemmän kuin 40 % työajasta ja etätyötä pidetään tehokkaana työskentelytapana. Kyselyssä ei selvitetty, minkälaisia etätyömääriä vastaajat ovat tehneet vahvan etätyösuosituksen aikana. Osa vastaajista on saattanut olla muita enemmän lähitöissä, mikä voi vaikuttaa tuloksiin. Saadut tulokset olivat kuitenkin samansuuntaisia kuin aikaisemmissa tutkimuksissa. Suurin osa tähän kyselyyn osallistuneista oli erittäin kokeneita ja työnsä hyvin osaavia työntekijöitä, mikä voi lisätä etätyömyönteisyyttä tuloksissa.
 • Ritamäki, Kaisu (2019)
  Pharmaceutical companies are required to comply with fair market guidelines and regulations. However, definition of fair market value (FMV) in clinical trial is not unambiguous. In literature are some suggestions how to determine the phenomenon of FMV in clinical trial. Understanding the FMV and how it should be applied into practice when conducting clinical research is challenging. This study provides more focused information on FMV in clinical trials and its determination. FMV should be determined for research-related activities in clinical drug research. FMV of research related activities can be consistent if similar sites are performing similarly conducted studies for similar sponsors. Therapeutic area and geographical location of the trial site can also influence for the FMV. This study was performed in co-operation with Roche. The aim of the study was create a consistent and transparent method to assist in the determination of FMV in medical drug research in relation to the payments paid by the sponsor to the sites. Clinical trial agreements (CTA) and associated agreements were analysed to investigate FMV of research-related activities by study site, study type, therapeutic area and geographical area. Average price and price range of each research-related activity from previous CTAs and associated agreements of Roche Finland was calculated. Based on available data from literature and study results research-related activities and factors affecting to the FMV of clinical trials were discussed to create comprehensive understanding of FMV in clinical drug research. Based on this study average price of the specific research-related activities can be different by therapy area, site, study type and geographical area. All these factors are relevant when assessing FMV of specific research-related activity. Studied therapy area and site seems to have the most important impact when evaluating FMV. For some research-related activities such as national coordinator investigator (NCI) fee price ranges could be very big whereas in other research-related activities such as pharmacy fees prices could be quite similar. Some research-related activities were very study specific which affected evaluation of those activities. CTAs and associated agreements are valid documents to gather information assessing FMV of research-related activities in medical drug research. Average price and price range of the research related activity can be used when assessing FMV in medical drug research. However, price of the specific research-related activity need to be evaluated considering the studied therapy area, site, study type and geographical area.
 • Salminen, Veera (2021)
  Continuous monitoring of the safety profile of medicinal products is essential also after marketing authorisation approval to ensure the patient safety. Spontaneous reporting of adverse drug reactions is one of the most important methods to collect post-approval safety data of medicinal products. The advantages of spontaneous reporting system include reaching large population throughout a long period of time for many medicinal products, however, it also has some limitations. One commonly recognized problem of the system in many countries is under-reporting of adverse drug reactions. The national reporting scheme in different countries slightly vary, even between Nordic countries. The main aim of this study was to find out what improvements should be done to the current reporting scheme in Finland so that it would better encourage healthcare professionals to report in relevant situations, which respond to the purpose of the spontaneous reporting system. Physicians (n=20), pharmacists (B.Sc.) (n=78), pharmacists (M.Sc.) (n=21) and nurses (n=13) responded to the anonymous open voluntary online questionnaire. Close-ended questions were analyzed and results summarized in graphs and tables. Statistical analysis was done using chi-squared test. Content analysis was performed for open-ended questions by utilizing both, inductive and deductive approach. In the study, we found some differences in healthcare professionals’ opinions what kind of adverse drug reactions should be reported. Some of the healthcare professionals were also aware that they had not reported all suspected adverse drug reactions that came into their knowledge and several reasons were recognized for this. Seriousness of the reaction was considered the most motivating factor for healthcare professionals to report about suspected adverse drug reactions. The results of this study suggest that in healthcare professionals’ opinion, the most important factors that should be considered to improve reporting in Finland are training for healthcare professionals and simplifying the reporting as much as possible. Some differences were noticed between the occupational groups regarding preferences in the reporting route and especially physicians seemed to prefer formation of the report from the information system as a reporting method more than open web-based reporting form. Mobile application for reporting was not preferred that much among Finnish healthcare professionals. The results of this study support the hypothesis that under-reporting of suspected adverse drug reactions is also present in Finland. The reporting instructions should be clarified, training availability should be considered and reporting should be simplified as much as possible to improve the reporting.
 • Böhling, Linda (2021)
  Tablet is the most common pharmaceutical dosage form due to ease of administration, chemical and physical stability, and relatively low manufacturing cost. Direct compression is the preferred method for tablet production. Direct compression formulations typically contain a considerable amount of excipients. Therefore, excipients can have a significant effect on the tableting properties of formulations. More research is needed for better comprehension of the compression behaviour of different materials. The objective of this work was to investigate tableting properties of different excipients and their binary mixtures with two different laboratory scale tableting devices; the Gamlen® D1000 Powder Compaction Analyzer and the FlexiTab®. The excipients used were microcrystalline cellulose (MCC), lactose, mannitol, starch, and dicalcium phosphate (DCP). Different compression pressures were used to survey the compression behaviour of the excipients at a wide pressure range. In addition, potential effects of compression speed, dwell time, and lubrication method were considered. The excipients and their binary mixtures were characterised based on compressibility (solid fraction vs. compression pressure) and tabletability (tensile strength vs. compression pressure). The results obtained with the devices were compared to enhance process understanding. Based on the compressibility curves, it appeared that plastic deformation was the main compression mechanism of MCC and starch and fragmentation the main compression mechanism of lactose, mannitol, and DCP. The tabletability of MCC was excellent, and also the tabletability of mannitol was good. The tabletability of DCP was intermediate, whereas lactose and starch had inferior tabletabilities. In general, the tabletabilities and compressibilities of the binary mixtures were more or less what was expected based on the results of the individual materials. The results obtained with the different speed parameters and lubrication methods were mainly in line with the perceptions of the compression mechanisms of different materials. In overall, the results obtained in the Gamlen and FlexiTab experiments were quite similar. However, tensile strengths appeared generally slightly lower in the FlexiTab experiments. Probable explanations are the higher compression speed of the FlexiTab and differences in hardness measurements. This study indicated that the FlexiTab and Gamlen devices have different benefits. The Gamlen device is clearly very suitable for investigating tableting properties during formulation development, but the FlexiTab device has the advantages of higher compression speed and automatic powder feeding mechanism. Tabletability results were slightly better with the Gamlen, but more experiments are needed for solving the reasons (e.g. compression speed and hardness measurements). More information of the compression behaviour of different materials could be obtained by analyzing punch displacement data and by using different compression equations.
 • Suominen, Riina (2022)
  COVID-19 pandemic has caused a global crisis and its effects have also been reflected to pharmaceutical supply in Finland. At the beginning of the crisis the effects were especially evident in the consumption of self-medication analgesics, prescription drugs and drugs related to respiratory diseases. In a global crisis, collaboration between the public, private and third sector is becoming increasingly important, and it is important to consider how to develop the capacity for collaboration between organizations in different sectors during a pandemic. The purpose of this study was to find out how the cross-sector collaboration between the public, private and third sector of the pharmaceutical supply in Finland was organized in the crisis caused by the COVID-19 pandemic, what was the role of the cross-sector collaboration and how the preparedness and crisis management of the drug supply could be improved. The study was conducted as a semi-structured interview survey and the interviewees were selected to cover the various sectors of Finnish pharmaceutical care as well as possible. The analysis was performed by the Gioia method and thematic design. Based on the study the organization of cross-sector collaboration was both operator- and authority-oriented and the legislation and environment in the drug supply created the framework for the crisis management. Both the authorities and the advocacy organizations can be described as having acted as hubs for organization. There was no clear crisis organization in drug supply, but different actors were involved in the crisis management at different stages of the crisis. The role of collaboration was emphasized in the sharing of information and resources and in joint solution of problems. The collaboration enabled foresight and preparedness, a focus on core tasks and crisis management, and mutual benefit. Lessons learned from the COVID-19 pandemic include the need to increase and intensify collaboration, increase crisis plans and crisis training, update the system of security of supply and mandatory reserve supplies, increase self-sufficiency, and increase overall governance. Cross-sectoral collaboration was seen as useful in crisis management of the crisis in the drug supply chain. The collaboration promotes the formation of a common picture of the situation and the flow of information from the field to decision-makers. Comparing the results of this study with the literature it can be said that the results partially support the previous literature. However, crisis management of the pharmaceutical supply chain from the organization of cross-sectoral collaboration point of view has not been studied in the past.
 • Virtanen, Anne (2023)
  This qualitative study was carried out as a semi-structured interview study, which was supplemented with quantitative information from centralized cytotoxic preparation units in Finland hospital pharmacies and with information about interviewees. Quantitative information was collected using questionnaires. The proportion of centralized cytotoxic preparation units that responded to the background information questionnaire was 95% (19/20) of all centralized cytotoxic preparation units in mainland Finland. In the autumn of 2022, hospital pharmacy employees (n=23) participating in the reconstitution of cancer drugs were interviewed. On average, the interviewees had 14 years of work experience in the reconstitution of anticancer medicines. They represented 75% (15/20) of the centralized cytotoxic preparation units in mainland Finland, covering centralized cytotoxic preparation units of different sizes and locations in different parts of Finland. In 2021, 88% of the anticancer medicines in all centralized cytotoxic preparation units in Finland were reconstituted at the workplaces of interviewed. According to the interviews, the reconstitution of anticancer medicinal products involves the possibility of an error in several stages of the process. An error can occur when prescribing the medicine, transferring prescription information, when selecting the raw materials, reconstituting of the cancer medicine and during transport. The interviewees identified 24 risks associated with these stages, that could lead to patient safety incidents. Safeguards have been built to avert errors or promote the detection of the errors. Based on the research data, the safeguards were classified into six categories: the development of the technology, guiding work through guidelines, strengthening competence, standardizing practices, controlled working environment and learning from deviations. In Finland, it has not previously been studied or classified with which functions and principles the centralized cytotoxic preparation units have built safeguards to prevent patient safety incidents. This study shows that reconstitution of cancer medicines is a risky process. To improve the quality of reconstituted cancer medicines and patient safety, both the system- and person-focused safeguards have been built into the risk points of the processes of the centralized cytotoxic preparation units, but their utilization varied between centralized cytotoxic preparation units. Based on comprehensive data, the research result can be generalized to centralized cytotoxic preparation units in Finland hospital pharmacies.
 • Siltakorpi, Matleena (2021)
  Obesity is a growing health challenge in Finland. Despite the fact, that obesity is recognized as a chronic disease, it remains underdiagnosed and undertreated. In the past few years, two new anti-obesity drugs have entered the market to support the lifestyle changes Anti-obesity medication would be a natural option to support lifestyle changes, but physicians have not widely adopted the medication in their treatment patterns. The aim of this study was to understand, what are the abilities of primary care physician (PCP) to treat obesity, considering their knowledge, resources and, local care pathways. In addition, the study sought to determine the most important factors, that are involved in the initiation of anti-obesity medication. The study was conducted as a semi-structured thematic interview. A total of nine PCPs from all over Finland were interviewed for the study. Of these, three worked on the private sector and six on the public sector. The interviews were conducted during October-November 2020. The framework of the interviews was built based on the previous studies and information within a pharmaceutical company specializing in the treatment of obesity. The content was analysed with inductive content analysis. PCPs interested in the treatment of obesity raised the topic of weight quite easily in various situations and some of them mentioned that they even find it easy to bring up the subject. However, the subject is mainly brought up when the patient already has some weight-related comorbidities. Preventively, weight is less often talked about, especially because of a lack of human and time resources. Currently the most comprehensive care pathways and interdisciplinary teams are in occupational healthcare. In occupational healthcare, resources are perceived as adequate and the interdisciplinary teams works well. In most healthcare centers, a separate care pathway for the treatment of obesity had not been built. In general, knowledge of the obesity treatment was considered adequate, but education on the biological basis of obesity is needed. Most of the PCPs knew about the new anti-obesity drugs and had positive attitude towards them, but they did not prescribe the drugs themselves. The most significant barrier to prescribe the anti-obesity drugs, was the price of the products and the lack of reimbursement. In addition, experience with anti-obesity drugs is limited and the need for education is high. Currently, occupational health physicians have better abilities to treat obesity in terms of care pathways, interdisciplinary teams and, resources than PCPs in public healthcare. The conditions are also better for the implementation of pharmacotherapy as resources and care pathways enables proper lifestyle guidance alongside pharmacotherapy. Prior to reimbursement, pharmacotherapy may not be a realistic option in the public sector, and the conditions for proper lifestyle guidance alongside pharmacotherapy are not sufficient in all locations.
 • Kuosmanen, Hanna (2022)
  More and more drugs for the treatment of lung cancer are entering the market with limited research evidence and high cost. However, health care resources are limited. To provide rationale and sustainable treatment for all patients, the need for health technology assessments has increased. International value frameworks with varying uses, structures, and components have also been developed to help assess the value of drug therapies. The purpose of the study is to illustrate how physicians, authorities, and pharmaceutical industry experts define the value and the effectiveness of drug therapy. The study also aims to chart the attitudes of health care professionals towards international value assessment frameworks and to describe the current challenges in health technology assessments focusing on lung cancer therapy. In addition, the purpose of the study is to evaluate the importance of therapeutic and economic evaluation of lung cancer therapies. The research material includes interviews with physicians (n=2), authorities (n=3), and pharmaceutical industry experts (n=5). The interviews were conducted as an individual (n=8) and pair interviews (n=1). The interview method used was a semi-structured thematic interview. The interviews were analyzed by using inductive and abductive content analysis and theming. The theoretical framework in the study was related to the challenges of assessing the therapeutic and economic value of pharmacotherapies. According to the study, the value and effectiveness of drug therapy are determined in a varied and perspective-dependent manner. The value of drug therapy can be divided into three dimensions, which were therapeutic, social, and economic impact. Treatment’s effectiveness was primarily determined by the health benefits gained and by the effects the therapy has on patients, society and care pathways. Based on the data, the current challenges of the therapeutic and economic evaluation of pharmacotherapies are related to the implementation methods and criteria of evaluation and decision-making, resources, cooperation needs, scientific evidence, ethics, the structure of the health care system and legislation. Based on the results, physicians, authorities, and pharmaceutical industry experts have different opinions of the need for cooperation. The interviewees also evaluated differently the status of the current development activities and the importance of international evaluations. There were also differences in the opinions on how important the therapeutic and economic evaluation of lung cancer therapies was considered. If the importance was considered low, the importance of the evaluations was expected to increase only after the refinement of treatment recommendations and guidelines. According to the data, the international value frameworks are not actively used in Finland and their significance will be considered insignificant in the future as well. The usefulness of the value frameworks was primarily limited due to structural factors, the assessment of reliability and the current evaluation system in Finland. The benefits of the value frameworks were primarily related to the coherence of the evaluation process, easing the evaluation process and improving patient equality.
 • Rantanen, Heta (2020)
  Iäkkäiden määrän lisääntyminen aiheuttaa tarpeen kehittää ja tutkia uusia lääkkeitä sekä lääkemuotoja entistä enemmän. Iän tuomat fysiologiset muutokset sekä useat sairaudet voivat aiheuttaa ongelmia perinteisten lääkkeiden annostelussa. Annosteluongelmien ratkaiseminen lääkemuodon muokkaamisella voi kuitenkin aiheuttaa riskin lääkitysturvallisuudelle. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tutkia iäkkäitä potilaita hoitavien lääkäreiden kohtaamia lääkemuotoihin liittyviä ongelmia. Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään, kohtaavatko lääkärit hoitotyössä lääkemuotojen aiheuttamia ongelmia, ja minkälaisia ongelmia lääkärit kohtaavat. Lisäksi lääkäreiden haastatteluissa esiinnousseita teemoja verrattiin hoitajien kolmen päivän seurantajakson aikana verkkokyselylomakkeelle kirjaamiin lääkemuotoihin liittyviin käytännön ongelmiin, joita käytännön hoitotyössä palveluasumisen yksiköissä ilmeni aiemmin toteutetussa tutkimuksessa. Tutkimuksessa haastateltiin viittä lääkäriä, joilla oli kokemusta iäkkäiden lääkehoidosta. Lääkärit etsittiin tutkimukseen mukaan sosiaalisen median kautta hakuilmoituksella. Puolistrukturoidut haastattelut nauhoitettiin ja litteroinnin jälkeen niiden analysoinnissa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tabletteihin liittyviksi ongelmiksi lääkärit mainitsivat niiden ison koon ja pintaominaisuudet, joiden vuoksi niiden nieleminen vaikeutuu. Muita ongelmia olivat tablettien tunnistettavuus, jakouurteen puute sekä sopivien vahvuuksien puute, vaikkakin yleisesti lääkäreiden mielestä eri vahvuuksia on tarpeeksi markkinoilla. Kapseleiden ongelmiksi lääkärit mainitsivat myös ison koon sekä epäselvyyden siitä, saako kapselia avata vai ei. Oraaliliuosten ongelmiksi koettiin paha maku, liian laimeat vahvuudet, lasku- ja mittaamisvirheen riski sekä sekaantumisen vaara. Lääkelaastarit jakoivat mielipiteitä, mutta niiden ongelmiksi lueteltiin muun muassa iho-oireet ja laastarin irtoaminen. Yleisesti lääkärit eivät olleet tablettien murskaamisen kannalla, mutta jokainen haastatelluista lääkäreistä totesi murskaamisen olevan joissakin tilanteissa ainoa vaihtoehto. Lisäksi lääkärit luettelivat useita lääkemuotoihin liittymättömiä ongelmia, jotka liittyivät sekä potilaaseen mutta myös terveydenhuoltojärjestelmään. Jotta lääkemuotoihin liittyviä ongelmia voitaisiin vähentää, tulisi iäkkäiden kohdalla aina arvioida lääkehoito säännöllisesti. Arvioinnin perusteella iäkkäälle voitaisiin valita hänelle parhaiten sopivat lääkemuodot ja huolehtia siitä, ettei tarpeettomia valmisteita ole käytössä. Lääketeollisuuden ja lääkeviranomaisten vastuulla on edistää lääkkeiden kehitystä ja uusien innovaatioiden tuomista markkinoille. Käytännössä lääketeollisuus voi helpottaa terveydenhuollon ammattilaisten työtä tuottamalla selkeitä lääkeinformaatiotekstejä, joilla voisi esimerkiksi helpottaa murskaamispäätöksen tekemistä.
 • Kiljunen, Sanna (2021)
  The objective of this research has been to investigate the management of alerts of Medicines Verification Systems in Europe. Verification of medicines according to Falsified Medicines Directive (FMD) came into force 9.2.2019. There is no standardized tool or system for the management of alerts, every Medicines Verification Organisation and manufacturer have had to find their own ways to manage the alerts. The research has been performed as a theme survey via questionnaire that has been sent to Medicines Verification Organisations in 30 European countries. Information to the questions of the questionnaire has also been gathered from the Internet pages that are mainly maintained by the Medicines Verification Organisations. This kind of method triangulation has been used in order to improve the reliability of the research. Answering rate of the survey was 17 %. By including the information gathered by method triangulation the overall yield percent of information in this study was 45 %. The information received via the questionnaire did not contradict with the public information. As conclusion, marketing authorization holders have been registered as users of the National Medicines Verification Systems or they have signed a contract with Medicines Verification Organisations. Marketing authorization holders are paying the costs of the Medicines Verification Systems. Penalties of FMD non-compliance are in use in part of the European countries. In the beginning of the implementation of the Medicines Verification System there has been stabilization periods in use which have already ended in half of the European countries. National competent authority is informed about system alerts typically in case of suspected falsification. In half of the European countries there is a separate computerized alert management system in use. Marketing authorization holder usually has access to the system. In some of the countries it is possible to integrate the system to the own serialization system of the marketing authorization holder. In six European countries there has been set a specific time for the alert investigation of the marketing authorization holder. Based on the results of this research the alert management system that covers the whole Europe that European Medicines Verification Organization is planning would really be needed. One common computerized system and common rules would ease up the alert management of all the stakeholders of the medicines verification.
 • Yliniemelä-Sipari, Sanna (2022)
  Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää Bayer Oy:n Turun tuotantolaitoksella käytettävän CAPA-prosessin kehittämiskohteita. Tutkimuksessa pyrittiin erityisesti selvittämään, kuinka korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden eli CAPA-toimenpiteiden toteuttamista voidaan tehostaa ja mitkä tekijät vaikeuttavat aikataulussa pysymistä. Lisäksi tavoitteena oli etsiä syitä myös sille, miksi juurisyyanalyysi ja todellisten juurisyiden löytäminen koetaan haastavaksi. Tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua, johon valittiin tavoitteellisella otannalla 10 tuotantolaitoksella työskentelevää asiantuntijaa. Haastattelut toteutettiin videohaastatteluina etäyhteyden kautta. Aineiston laadullinen analyysi tehtiin deduktiivisesti ATLAS.ti -ohjelmaa apuna käyttäen. Tutkimuksen tulosten perusteella CAPA-prosessin kehittämiskohteet voidaan jakaa neljään pääkategoriaan: suunnittelu ja resurssit, järjestelmä, koulutus sekä yhteistyö ja merkitys. Keskeiseksi kehittämiskohteeksi nostettiin selvitys- ja toteuttamisvaiheiden suunnittelu, niiden toteutumisen seuranta sekä riittävien resurssien (aika, henkilöstö) varmistaminen. Lisäksi sähköistä Dev@com-dokumentointijärjestelmää tulisi kehittää niin, että se tukee CAPA-prosessin eri vaiheita ja on helppokäyttöinen sekä yhteinen kaikille CAPA-tapauksille. Juurisyyanalyysissä hyödynnettävien menetelmien ja työkalujen käyttöön toivottaisiin lisäkoulutusta, jonka lisäksi CAPA-prosessin tavoitteita tulisi selventää. Myös yhteistyön lisääminen yli osastorajojen ja vastuun jakaminen useammalle henkilölle koettiin tärkeiksi keinoiksi kehittää CAPA-prosessia ja lisätä sen merkitystä eri työtasoilla ja koko tuotantolaitoksella. Tutkimuksen tulokset ovat linjassa kirjallisuudessa esitettyjen havaintojen ja mielipiteiden kanssa ja siten mahdollisesti yleistettävissä muihin lääkeyrityksiin tai lääkinnällisiä laitteita valmistaviin yrityksiin. Yleistettävyyttä voitaisiin parantaa vielä laajentamalla tutkimusta muihin lääkeyrityksiin. Tämä tutkimus on yksi ensimmäisistä julkaistuista laadullisista tutkimuksista, jossa saatiin hyödyllistä tietoa siitä, mikä auttaa lääkeyrityksiä tehostamaan CAPA-prosessia ja tukemaan toiminnan jatkuvaa parantamista.
 • Helle, Emilia (2021)
  Background. Parallel importing of pharmaceuticals has potential to generate significant savings but results of previous theoretical and empirical studies on the consequences of parallel importing and its ability to generate competition have been contradictory. Little research on the effects of parallel importing has been conducted in Finland. In April 2017, the reference price system in Finland was extended to also cover substitution groups determined on the basis of parallel imports. The aim of the reform was to increase competition between direct and parallel imports and thus to generate savings in reimbursement costs. However, the impact of the reform has not yet been significantly studied. Aim. The aim of this study was to examine the effects of parallel importing and the expansion of the reference price system on the price development of direct and parallel imported medicines and reference prices. The purpose was to investigate in general the price development of products and reference prices in the period following the expansion of reference price system, to examine the importance of how long a reference group was involved in the system on price development, to examine the impact of the extension of the reference price system and the market entry of a competing parallel import in particular on prices of direct imported products and to examine the importance of the number of parallel imports competing with the direct imported product on price development. Methods. Reference price decisions and lists of prices of reimbursable medicinal products were used as research material. The data was found on the website of the Pharmaceuticals Pricing Board. Quarterly price data on the prices of products belonging to the reference price groups determined on the basis of parallel imports was extracted from the data. Price data was examined from January 2016 to October 2019. Price development was monitored as percentage changes on a quarterly and annual basis. The effect of extension of the reference price system and the entry of a competing parallel import was examined using a sort of before-after set-up by comparing the price development of products before the change to the price development of products after the change. Regression analysis was used to assess the statistical significance of the variables explaining price development of products. Results and conclusions. During the period, the prices of direct and parallel imports and the reference prices decreased in most of the reference price groups. Price increases amongst the groups were very rare. Based on price development and regression analyzes, both the expansion of the reference price system and the market entry of a competing parallel import significantly reduced the prices of direct imports. However, the time that the reference group was involved in the reference price system or the number of parallel imports competing with the direct import did not have a significant impact on the price development of direct and parallel imports. It can be stated that parallel imports are likely to generate significant savings in Finland and the expansion of the reference price system has contributed to the ability of parallel imports to generate savings. However, further research on the real savings generated by parallel imports is still needed.
 • Korhonen, Mira (2021)
  Good availability of medicines means that authorised medicines are placed on the market and not in a short supply. Drug shortages have increasingly become a common problem that has compromised the continuous availability of medicines. Drug shortages are caused by many complex factors, such as capacity constraints, manufacturing difficulties, business decisions, availability of raw materials, and sudden increase in demand. Drug shortages can cause adverse effects, medication errors, allergies, and delays in necessary treatments. There have been studies that have explained the reasons behind medicines shortages. However, more information is needed especially from the perspective of markets in Finland. The aim of this study was to reinforce and deepen the knowledge concerning the availability of medicines in Finland. The aim was to identify the group of medicines that are more exposed in short supply than others and define the root causes of medicine shortages. In addition, the aim was to form an overview of the availability of medicines in Finland. The study was based on a Finnish medicine agency's registry. Data were collected retrospectively from materials that contained shortage notifications from marketing authorisation holders and mandatory reserve supplies permissions for exemption to maintain lower stock levels. The study was dated between the years 2017 and 2020. More detailed data from the medicine shortage was only available from the year 2020 because of changes in procedures. The study also contained data from the register for all marketed and non-marketed medicinal products with marketing authorisation. The data classified with ATC-codes, because it is used internationally and thus makes the study to comparative to other studies. Data were analysed with cross-tabulation and frequency distributions. The study addressed that drug shortages were reported of medicines that are commonly used in Finland, such as nervous and cardiovascular system drugs. These medicines covered almost half of the annual shortage notifications. The number of drug shortage notifications has increased annually by approximately 40 percent. Correspondingly mandatory reserve supplies permission for an exemption to maintain lower stock levels were reported most on nervous system drugs and anti-infectives for systemic use. The number of annual permissions remained quite constant. The amount of the permissions increased 14 percent between the years 2017 and 2018 and a further 6 percent to the year 2019. However, the amount of permissions increased 26 percent in the year 2020. There is clearly recognized the effect of the COVID-19 pandemic when considered the rate of shortage notifications and mandatory reserve supplies permissions. The main reasons for the shortages were capacity constraints (32%) and increased demand (21%). Most of the drugs in short supply were drugs with national (33%) or decentralised (30%) marketing authorisation procedures. Broadly were able to state that the availability of medicines was at an acceptable level. 62 percent of all medicinal products with marketing authorisation were placed on the market. In addition, only 29 percent of older drugs with marketing authorisation accept during the years 1996 to 2003 were withdrawn from the market. In future, more large-scale studies are needed based on this study to improve the system that maintains the continuous and high-quality medicine distribution. Most important is to create a better tracking system and co-operation between national and international officials.
 • Sinnemaa, Olivia (2022)
  The package leaflet (PL) is a technical document sheet included in medicine packages to provide guidance on safety and rational use of medicines for the user. The EU is increasingly encouraging the adoption of digital product information, which in time should be seen as the basic medicine information. The outdated package leaflet has for a long time been criticized by both patients and pharmaceutical operators. As a result, it is important to map the perspectives of various pharmaceutical operators on the electronic package leaflet. The aim of the study was to gain broader knowledge and deeper understanding of what opportunities and challenges the electronic package leaflet entails from the perspective of different pharmaceutical operators, and whether there are differences between opinions of the pharmaceutical operators. The study also sought to find out how the electronic package leaflet compared with the printed current leaflet from an environmental perspective. The study was conducted as a questionnaire e-survey, whose target groups were companies in the pharmaceutical industry, The Finnish Medical Agency (Fimea) and hospital pharmacies / departmental pharmacists. The material was collected over a three-week period in April 2022. The data was analysed both quantitatively and qualitatively. Based on the results of the study, it emerged that 55 experts, broadly across the pharmaceutical field, took part in the study. According to the pharmaceutical operators, the main opportunities of the electronic package leaflet were its ease of use and environmental friendliness. Patient safety, which is always a focal point when discussing medicines, would also increase as the users would have access to the most up-to-date medicine information (75 %, n = 41). In addition, the QR code on the medicine packages could be utilized when introducing ePL. The challenges, however, mainly concerned the user's lack of internet connectivity and incompetence in the use of e-services. Although pharmaceutical operators are of different opinion on the electronic package leaflet, it is highlighted that the majority of respondents (69 %, n = 38) believe that ePL would be an improvement and a more environmentally friendly alternative than the current printed leaflet. The study shown that there are differences in the perspectives on ePL between different pharmaceutical operators. The varying opinions on the electronic package leaflet depends on the respondent's position in the pharmaceutical sector. Despite the disagreement, the majority believe that ePL would be a positive development and a prerequisite for achieving the challenges of the future.
 • Jansson, Teresa (2019)
  Conditional reimbursement was introduced in Finland in January 2017 as a temporary addition in the Finnish Health Insurance Act. An agreement can be made between a marketing authorisation holder (MAH) and the Pharmaceuticals Pricing Board. Conditional reimbursement status can be allowed for a medicinal product if the drug is addressing unmet medical need and there are uncertainties associated to the medicinal product considering i.e. therapeutic value or cost-effectiveness, when traditional reimbursement procedures are not suitable. Risk-sharing is an essential part of the agreements and the results are monitored. Types of agreements are divided into financial- and performance-based agreements. Conditional reimbursement in Finland has not yet been studied in a large extent since its introduction. The aim of this study was to create an overview of the medicinal products with conditional reimbursement in Finland, how the unmet medical need is addressed, and which treatment options are available. Also, benefits and risks of the different stakeholders of risk-sharing agreements (RSA), why these agreements are worth to implement, earlier experiences from the European Economic Area (EEA) countries and what pharmaceutical companies should consider prior to negotiations were investigated. A document analysis was performed for investigating the medicinal products with conditional reimbursement status in Finland. A systematic literature review was conducted for collecting information and earlier experiences of RSAs and managed entry agreements (MEA) in the EEA-countries. On February 1st, 2019 there was 19 medicinal products with conditional reimbursement in Finland. These drugs are successfully addressing unmet medical need. All stakeholders of RSAs encounter benefits and risks of these agreements but the MAH is the one carrying the largest responsibilities and risks. Risk-sharing agreements gained in popularity since the early 2000s in the EEA-countries. There is no golden standard for types of agreements made but MEAs are enshrined in legislation in most countries. The pharmaceutical company should as early as possible start shaping details and collect information of the product for which conditional reimbursement will be proposed to. Negotiations might be challenging, but the aim is an agreement in which both the MAH and the payer are content with. Finland is following a similar trend as other EEA-countries, since most of the medicinal products with conditional reimbursement are oncology medicines. The use of the drugs has been limited through reimbursement number codes for certain patients who are most likely to benefit from the treatment. Rationales for introducing RSAs in EEA-countries were similar, e.g. working with finite resources, improving access, reducing uncertainty and prices, managing budget impact and improving cost-effectiveness. It seems like Finland is unique by the temporary introduction of conditional reimbursement in legislation and in other countries it has been introduced as permanent. Starting the preparations early for negotiations could save time and resources. When a RSA is made and the medicinal product shows the benefits expected, this is the ideal situation where all stakeholders benefit.
 • Ukkonen, Anni (2020)
  The package leaflet (“leaflet”) is a technical document included in medicine packages to provide information about the medicinal product to the user. With the EU now encouraging the adoption of eHealth, it can be assumed that written medicine information would be included in the digitalisation process. Medicine users’ views on electronic forms of medicine information should be assessed before any changes can be made, but so far there is very little data on this. The aim of this study was to find out what kind of leaflet medicine users would prefer and how they would feel about an electronic leaflet. The main aim was to find out if there is a difference in preferences between different types of medicine users and between medicine users of different ages in the provision of a package leaflet. The study also sought to find out if the current leaflet is being read by medicine users. This study was conducted by carrying out a survey to pharmacy customers over the age of 16 collecting prescription medication(s) for themselves (n = 110). The data was collected at one retail pharmacy in Helsinki, Finland during July 2020. The data was analysed quantitatively. This study found that medicine users generally feel positively about an electronic leaflet (liked by 63%) and many are open to idea of an electronic leaflet (75%). The majority (88%) could see positives in using an electronic leaflet, regardless of leaflet preferences. The study did not find a difference between new and repeat medicine users in the preference for a particular leaflet format, but age is correlated with the preference for a particular leaflet type, with younger medicine users wanting an electronic leaflet as often as older medicine users want a printed leaflet. Having the leaflet appear in My Kanta pages after the medication has been dispensed was found to be the most popular way to receive an electronic leaflet. This study also found that there is a difference between new and repeat medicine users when it comes to reading the leaflet after a medication has been dispensed. With the current printed leaflet 81% of repeat medicine users and 38% of new medicine users do not read it. The most common reason given for not reading the leaflet was that the participant had read it before and did not feel the need to read it again. According to this study, medicine users, especially younger medicine users, feel positively about the idea of an electronic leaflet, which is encouraging for the future of an electronic leaflet. The results are in line with prior research, but also suggest that more medicine users feel positively about the idea of an electronic leaflet than before. The leaflet reading behaviours of medicine users also highlight the need for a system, where a medicine user can be alerted to any changes in the leaflet, which is something only an electronic system could do.
 • Ollinkangas, Joni (2022)
  The problems caused by hypromellose in sterile filtration of ophthalmic products in the pharmaceutical industry were investigated. The research project was performed at NextPharma Oy's ophthalmics manufacturing facility in Tampere during the autumn of 2020. Hypromellose is an excipient commonly used in ophthalmic products as a viscosity enhancer to prolong the contact time of the preparation on the eye surface. In the ophthalmics compounding process, hypromellose is first dispersed by slowly sprinkling it into a hot solution and thoroughly mixing, after which the solution is cooled to room temperature. During cooling, the hypromellose dissolves and gels, increasing the viscosity of the solution. Incomplete dispersion or dissolution of hypromellose during the manufacturing process can slow down the filtration rate or even clog the filter completely due to undissolved hypromellose polymer material. Hypromellose is an industrially produced cellulose derivative that often contains some amounts of unreacted cellulose and other sparingly soluble polymer particles as impurities, which can also cause problems in filtration processes. Sterile filtration is a commonly used sterilization method for ophthalmic products, in which the prepared bulk solution is filtered through a 0.1 to 0.2 µm pore size filter membrane into a sterile receiving vessel. Due to the very small pore size, sterile filters are easily clogged if the solution contains poorly dissolved material. The purpose of this work was to collect additional information on the possible causes of clogging caused by hypromellose and to determine whether the filterability of a solution containing hypromellose can be improved by optimizing the manufacturing process parameters. The design of experiments was prepared, creating a two-level full-factorial test matrix without replicates and with three centre points. Four different process parameters were used (mixing time, mixing speed, dispersion temperature, and cooling temperature). Minimum and maximum levels for the parameters were obtained in the initial tests, after which the test solutions were prepared and filtered in a randomized order according to the test matrix. The aim of the screening was to find out which parameters were affecting the filterability and what would be their optimal combination that would maximize the filtration rate and the yield of filtration. Finally, the optimized parameters were used to test different batches of hypromellose, comparing the results to previous filtration tests. Additionally, an alternative hypromellose dispersion method was tested to minimize the amount of insoluble material remained during the dispersion and cooling steps. Of the parameters tested, mixing speed was the least significant, while cooling temperature had the most effect on the filtration results. The solutions with lower cooling temperature had better filtration results, which may be due to reduced aggregation of hypromellose due to increased hydration of the polymer chains. The temperature behaviour of hypromellose solutions could be an interesting subject for further investigation. Longer mixing times and higher dispersion temperatures produced slightly better filtration results on average, but the differences were not statistically significant. Most challenging in the study was controlling the temperature and mixing of the solutions, and the retention of insoluble hypromellose material at the walls of the compounding vessel. The alternative dispersion method gave promising preliminary results, but the method still requires further testing. It would be important to also find the root cause of the filter clogging mechanism e.g., by further analysing the clogged filter membrane. The study provided additional useful information of the behaviour of hypromellose solutions in solution preparations and during sterile filtration, which has been helpful in solving production problems.
 • Kekkonen, Kati (2020)
  Background. Critical thinking skills, which are an aspect of generic skills, are related to the success students have in their university studies and working life after graduation. When it is considered whether the current degree programs and education systems support sufficiently the development of the skillset needed in the future working life of a university student, one can focus on examining the development of critical thinking skills of a student. Due to the lack of scientific studies on critical thinking, research should be done on the field of pharmacy to gather information on the critical thinking skills of master of pharmacy students and to determine, if the master’s degree program in pharmacy is generating the kind of professionals needed in the working life. Aim. The main goal is to study the level of critical thinking skills possessed by students in the beginning of their Master of Pharmacy studies. Combining the theoretical background and empirical study is considered in choosing a suitable method for the study. The method chosen for the study has to be applicable to determining a student’s ability to interpret, analyse and evaluate information, based on which a student consciously arrives on a conclusion while taking into consideration the context and different point of views of students. In addition to studying critical thinking skills, the aim is to analyse the students’ quality of argumentation and the use of references in comprising quality arguments. Methods. The studied set of students comprised of 17 students on their first year in the Master of Pharmacy program in University of Helsinki. The study was performed using a constructed-response task which was based on a real-life problem and was composed of three statements the students had to address utilizing the provided materials. When answering an open question, a student has to be able to analyse, evaluate and synthesize information from different sources. Based on this process, the student must demonstrate in their own words the relevance of the processed information and to construct a coherent essay that also utilizes the provided sources appropriately. The critical thinking skills of the students were evaluated from three aspects: the relevance of the content, processing of information and augmentation. A table for evaluation and classification of the data was created based on the literature study on critical thinking. According to the table, the studied material was divided into three categories. Category 1 entailed students with essays showing the lowest level of critical thinking skills while category 3 entailed students with essays showing the highest level of critical thinking skills. Results and conclusions. A deficiency in the level of critical thinking and argumentation skills possessed by the students was found, which has been encountered in previous studies, as well. All in all, only three out of the studied 17 students, showed impressive critical thinking skills. Most of the student (82%) showed defective argumentation, and more than half (65%) had problems with referencing. In addition, all but one student struggled in utilizing the information gathered from the reference materials. Based on the results, it is important to focus on developing the critical thinking skills of the students in the master’s program in pharmacy. To further study the matter, the same study should be performed on students at the end of their master’s studies to determine if the teaching and evaluation methods in the master’s program in pharmacy are sufficient in developing adequate critical thinking skills