Suomeksi |  På svenska |  In English

Anvisningar

Arkivering av lärdomsprov i E-thesis

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

De studerande i bio- och miljövetenskapliga fakulteten som vill publicera sin pro gradu-avhandling i E-thesis, kan sända detta per e-post till adress e-thesis@helsinki.fi.
 För publicering av en pro gradu-avhandling eller en licentiatavhandling ska författaren

 

Den studerande ska förutom den elektroniska versionen fortsättningsvis också lämna in det antal papperversioner av avhandlingen som institutionen behöver. Kontrollera vad som gäller vid din institution.

Ytterligare upplysningar om publicering av pro gradu- och licentiatavhandlingar i E-thesis fås per e-post (e-thesis@helsinki.fi).