Gå till innehållet
Suomeksi |  På svenska |  In English

Anvisningar

Lämna in din magisteravhandling för granskning och publicera den i E-thesis

Juridiska fakulteten

Att beakta före inlämningen

 • Varje examensarbete ska ha titelblad och en separat sida med ett sammandrag/abstract. Skriv sammandraget/abstractet på ditt skolbildningsspråk, det fungerar som ditt mognadsprov.
 • Examensarbetets skribent sparar avhandlingen i E-thesis systemet senast kl. 23.59 på inlämningsdagen.

Instruktioner för att lämna in magisteravhandlingen

Följ denna instruktion när du lämnar in din magisteravhandling för bedömning.

 1. Konvertera examensarbetet till tillgänglig pdf-format. Filen ska innehålla först titelblad och sen sammandrag/abstract och slutligen avhandlingen. Namnge filen utan åäö och specialtecken som följande, Efternamn_Förnamn_Avhandling_År, och spara filen. Kontollera att filen är i text-form. Lättast gör du det genom att försöka måla/välja texten med musen.
 2. Aktivera din Office 365-postlåda, om du inte redan har gjort det. Examensarbetet kan inte lämnas in utan fungerande helsinki.fi-postlåda. (OBS! Aktivering tar en natt.)
 3. Logga in på magisteravhandlings-blanketten (länk nedan) med ditt användarnamn vid universitetet och fortsätt steg för steg.
  • Fyll i en beskrivning av ditt examensarbete i fältet på blanketten.
  • Notera att sammandraget/abstractet ska finnas i pdf- filen och på blanketten under rubriken “Sammandrag”.
  • Fyll i fältet Sammandrag en gång till om ditt examensarbete innehåller ett sammandrag också på ett annat språk.
  • Ladda upp pdf-filen med ditt examensarbete.
  • Kontrollera att uppgifterna är korrekta och slutför uppladdningen eller korrigera uppgifterna vid behov.
  • Efter framgångsrik inlämningen genomgår ditt arbete en gransknings- och utvärderingsprocess som inkluderar upptäckt av plagiering i Ouriginal-systemet. Efter en lyckad inspelning får du ett automatiskt bekräftelsemeddelande från systemen Ouriginal och E-thesis.
  • Efter att avhandlingen har sparats skickar systemet en automatisk bekräftelse till dig.
 4. OBS! Efter att examensarbetet är inlämnat i E-thesis är det inte mera möjligt att redigera. Var av den orsaken noggran när du lämnar in din avhandling!
 5. När du har sparat din avhandling kommer granskarna att läggas till i din avhandling och först därefter kommer din avhandling att skickas till granskarna.
 6. När gransknings- och bedömningsprocessen är färdig får du ett meddelande från systemet med ett betygsförslag. Betygsförslaget kommer innan fakultetsrådets möte.
 7. När examensarbetet är godkänt på det beslutsfattande mötet ska studieprestationen och mognadsprovet registreras så fort som möjligt.
 8. När registrering har gjorts får du ett meddelande om du vill publicera ditt examensarbete online i Helsinfors universitets databas Helda.
 9. OBS! E-post skickas till den användare som har loggat in i systemet. Ge aldrig ditt användar-id eller dina lösenord till någon annan!

Juridiska fakultetens inlämningsblankett OBS! Var noga med att inte välja alternativet "ingen studieinriktning" på inlämningsblanketten.

Webbpublicering

Examensarbeten för högre högskoleexamen publiceras i Helsingfors universitets öppna digitala arkiv Helda. Efter att fakulteten har godkänt examensarbete får du ett e-postmeddelande med en länk som du kan använda för att tillåta elektronisk publicering. Det lönar sig att tillåta elektronisk publicering, eftersom ditt examensarbete då får en permanent webbadress. Om du inte godkänner elektronisk publicering arkiveras examensarbete och kan endast användas lokalt via bibliotekskioskerna på Helsingfors universitets bibliotek. Avhandlingens sammandrag är alltid offentlig och tillgänglig.

Om en del av din avhandling är en artikel som ska publiceras i en tidskrift eller en artikel är på gång, får avhandlingen som sådan inte publiceras öppet. Det är ofta möjligt att få information från ett artikelförlag om villkoren för öppen publicering. Om du behöver mer information om publicering kan du kontakta tjänsteadressen e-thesis@helsinki.fi.

Arkivering

Om ditt examensarbete innehåller information som inte kan publiceras online ska du ta kontakt med din handledare. Om du inte godkänner avtalet om webbpublicering, arkiveras pdf-versionen av ditt examensarbete så att det endast kan användas lokalt via bibliotekskioskerna på Helsingfors universitets bibliotek (endast sammanfattningstexten kommer att offentliggöras i E-thesis). Bedömningblanketten för din avhandling arkiveras som en bilaga till fakultetsrådets mötesprotokoll.

Ouriginal-plagiatidentifieringssystemet

Examensarbetet som har sparats i E-thesis behandlas i Ouriginal-plagiatgranskningssystemet. Från systemet genereras en rapport som examensarbetets bedömare granskar. När Ouriginal-systemet har genererat rapporten får du ett meddelande till din e-post. Du kan använda länken i meddelandet för att spara ditt examensarbete i Ouriginal databas. Helsingfors universitet rekommenderar att du sparar ditt examensarbete i databasen för att ditt arbete inte ska plagieras i framtiden. Du kan spara ditt examensarbete i Ouriginal, även om du inte ger tillstånd för arbetet att publiceras online. Studenten har på begäran rätt att se Ouriginal-rapporten.

Ytterligare information och hjälp i problemsituationer

 • Tilläggsinformation om att spara och publicera examensarbeten fås via digitutkielmat@helsinki.fi.
 • Ytterligare information om gransknings- och bedömningsprocessen får du via Studentservicen i Porthania (porthania-student@helsinki.fi).

Länkar

Du kan lämna in och publicera din avhandling även efter du har blivit klar med studierna. Vänligen skicka då ett meddelande till e-thesis@helsinki.fi.