Gå till innehållet
Suomeksi |  På svenska |  In English

Anvisningar

Arkivera och publicera din magisteravhandling i E-thesis

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

 1. Konvertera examensarbetet till tillgänglig pdf-format. Filen ska innehålla först titelblad och sen sammandrag/abstract och slutligen avhandlingen. Namnge filen utan åäö och specialtecken som följande, Efternamn_Förnamn_Avhandling_År, och spara filen. Kontollera att filen är i text-form. Lättast gör du det genom att försöka måla/välja texten med musen.

 2. Om du har skrivit din avhandling i LaTeX, vänligen notera instruktionerna om tillgänglighet för en avhandling skriven i LaTeX.

 3. Aktivera din Office 365-postlåda, om du inte redan har gjort det. Examensarbetet kan inte lämnas in utan fungerande helsinki.fi-postlåda. (OBS! Aktivering tar en natt.)

 4. Logga in på pro gradu-blanketten (länk nedan) med ditt användarnamn vid universitetet och fortsätt steg för steg.
  • Fyll i en beskrivning av ditt examensarbete i fältet på blanketten. Fyll i fältet Sammandrag en gång till om ditt examensarbete innehåller ett sammandrag också på ett annat språk.
  • Lägg först till avhandlingens pdf-fil (den första filen går till Ouriginal) och, om du har gjort avhandlingen med LaTeX, om du vill, källkoden som zip-fil, se instruktionerna om tillgänglighet.
  • Kontrollera att uppgifterna är korrekta eller korrigera uppgifterna vid behov.

OBS! När avhandlingen har skickats till E-thesis-systemet kan den inte längre redigeras. Var försiktig!

5. I sista skedet av inlämningen kommer du att bli ombedd att få en webbpubliceringslicens.

6. Efter du har svarat frågan om webbpublicering, besluta inlämningen.

7. Du kommer att se inlämingen slutad -vy. Observera att du inte får ett separat bekräftelsemeddelande från inlämningen!

8. Efter inlämningen förblir avhandlingen i systemet och väntar på vidarebehandlingen. Någon på Student Services kommer att kontrollera att filen du har sparat är den samma som har godkänts av utbildningsprogrammets ledningsgrupp.

Obs. Ge aldrig ditt användar-id eller dina lösenord till någon annan

Matematisk-naturvetenskapliga fakultetens inlämningsblankett

Webbpublicering

Om du ge tillstånd till webbpublicering publiceras högre högskoleexamen i Helsingfors universitets öppna digitala arkiv Helda. Det lönar sig att tillåta elektronisk publicering, eftersom ditt examensarbete då får en permanent webbadress. Avhandlingens sammandrag är alltid offentlig och tillgänglig.

Om en del av din avhandling är en artikel som ska publiceras i en tidskrift eller en artikel är på gång, får avhandlingen som sådan inte publiceras öppet. Det är ofta möjligt att få information från ett artikelförlag om villkoren för öppen publicering. Om du behöver mer information om publicering kan du kontakta tjänsteadressen e-thesis@helsinki.fi.

Arkivering

Om ditt examensarbete innehåller information som inte kan publiceras online ska du ta kontakt med din handledare. Om du inte ge tillstånd till webbpublicering arkiveras examensarbete och kan endast användas lokalt via bibliotekskioskerna på Helsingfors universitets bibliotek.

Ytterligare information och hjälp i problemsituationer

 • Tilläggsinformation om att spara och publicera examensarbeten fås via digitutkielmat@helsinki.fi.
 • Ytterligare information om processen före arkivering (gransknings- och bedömningsprocessen) får du via Studentservicen i Kumpula (kumpula-student@helsinki.fi).

Länkar

Du kan lämna in och publicera din avhandling även efter du har blivit klar med studierna. Vänligen skicka e-post till e-thesis@helsinki.fi.