Suomeksi |  På svenska |  In English

Anvisningar

Publicering av pro gradu-avhandlingar i E-thesis

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Med hjälp av denna guide kan du spara en pdf-version av din avhandling. Ifall du behöver med hjälp, kan du se på länkarna nere på sidan.

1. Konvertera din avhandling till en pdf-fil (som innehäller även sammanfattningen), namnge filen (utan skandinaviska eller specialtecken) och spara den.

2. Logga in med ditt universitetsanvändarnamn på insparningsblanketten och utför följande steg:

  •     Fyll i beskrivningen om avhandlingen i fälten i blanketten. Upprepa vid behov Sammanfattningsfältet, ifall din avhandling har sammanfattningen på flera språk.
  • Hämta pdf-versionen av avhandlingen.
  • Godkänn publikationsavtalet, ifall du vill att avhandlingen publiceras på nåtet (i E-thesistjänsten)
  • Kontrollera, att informationen du gett är korrekt och avsluta insparningen - eller ändra vid behov uppgifterna.

Efter insparningen väntar avhandlingen i systemet på vidare behandling, som sker då avhandlingen godkänts av institutionen.

 

Insparning i arkivet eller nätpublicering

Ifall du i samband med insparningen inte godkänner nätpubliceringsavtalet, är din avhandling tillgänglig endast lokalt i biblioteket. Bara sammanfattningen publiceras i E-thesistjänsten.

Ifall du godkänner nätpubliceringsavtalet, är din avhandling fritt tillgänglig på nätet (och kan sökas på t.ex. Google) efter att den publiceras.

Du ser väl till att du i din avhandling följer god hänvisningspraxis och att du inte har inkluderat upphovsrättsbeskyddat material i avhandlingen utan tillstånd av rättsinnehavaren.

Ifall din avhandling är relaterad till något företag eller någon organisation, är det bra att skilt komma överens om nätpublikationen med företaget eller organisationen i fråga.

En artikel som behandlar fördelarna av nätpublicering finns i Verkkari (Helsingfors universitets biblioteks nättidning, på finska)

 

Hjälp i problemsituationer

Ifall du har problem med insparningen eller publiceringen av din avhandling, kan du kontakta biblioteket: e-thesis@helsinki.fi
  
Ifall du har problem att skapa pdf-filen, kan du även rådfråga universitetes HelpDesk (tfn 02941 55555)

 

OBS. Om du vill lämna in en pro gradu-avhandling som har redan godkänts, var god och fyll i E-thesis pro gradu blankett och skicka in en undertecknad publiceringsavtalsblankett till E-thesis.

 
Länkar