Suomeksi |  På svenska |  In English

Anvisningar

Inlämning och publicering av pro gradu –avhandlingen i E-thesis

Pedagogiska fakulteten

De här anvisningarna hjälper dig att spara din avhandling i pdf-format och skicka in den för granskning. Kolla länkarna längst ner om du behöver ytterliga instruktioner.

Hur du lämnar in din pro gradu-avhandling för granskning
 1. Konvertera avhandlingen med titelblad och sammandrag till pdf-format, ge filen ett namn (utan åäö och specialtecken Efternamn_Förnamn_Pro_gradu_år) och spara den. Obs! Pdf-dokumentet får inte ha några begränsande inställningar, t.ex. utskriftsmöjligheten inaktiverad.
 2. Aktivera din Office 365-postlåda , om du inte redan har gjort det. Avhandlingen kan inte lämnas in utan fungerande helsinki.fi-postlåda.
 3. Logga in på pro gradu-blanketten (länk nedan) med ditt användarnamn vid universitetet och fortsätt steg för steg.
  • Fyll i avhandlingens uppgifter på blanketten
  • Lägg till avhandlingen som pdf
  • Kontrollera att uppgifterna som du angett stämmer och spara, när du sparat går avhandlingen vidare i processe
 4. OBS! När avhandlingen har skickats till E-thesis-systemet kan den inte längre redigeras. Var försiktig!
 5. När granskningen är färdig, får du ett meddelande om publiceringen av din avhandling på nätet.
 6. Obs. Informationen sparas och e-posten skickas till den användare som har loggat in på systemet. Ge aldrig ditt användar-id eller dina lösenord till någon annan

Pedagogiska fakultetens inlämningsblankett

Pro gradu-avhandlingens elektroniska arkivering och nätpublicering

Sammandraget från en godkänd pro gradu-avhandling är officiellt och publiceras i E-thesis. Examensarbeten för högre högskoleexamina vid Helsingfors universitet publiceras i universitetets öppna digitala arkiv HELDA. När fakulteten har godkänt ditt arbete får du ett e-postmeddelande med en länk till en tillståndsblankett för webpublicering. Om du godkänner villkoren om nätpublicering, publiceras din avhandling i universitetets elektroniska lärdomsprovssamling, E-thesis, och den är då öppet tillgänglig på internet.

Arkivet

Ta kontakt med din handledare om din avhandling innehåller material som inte ska publiceras offentligt. Om du inte godkänner webbpublicering arkiveras din avhandling som pdf så att den endast kan påses i universitetsbiblioteket, bara sammanfattningen syns då offentligt på E-thesis.

Hjälp i problemsituationer

Om du stöter på problem i samband med inlämnandet eller publiceringen av avhandlingen kan du ta kontakt med pedagogiska fakultetens ansvarspersoner:

siltavuori-student@helsinki.fi Skriv redan i mailets rubrik tydligt vad problemet handlar om : Problem relaterat till att spara pro gradu-avhandling (eller liknande)

Du kan lämna in och publicera din avhandling även efter du har blivit klar med studierna. Vänligen skicka e-post till e-thesis@helsinki.fi.

Länkar: