Suomeksi |  På svenska |  In English

Anvisningar

Inlämning och publicering av pro gradu –avhandlingen i E-thesis

Pedagogiska fakulteten

Du lämnar in din pro gradu-avhandling för gransking genom att spara den som en pdf-fil i E-thesis.

För att du ska kunna lämna in avhandlingen via systemet krävs det att du har:

  1. hela pro gradu-avhandlingen i en pdf-fil och
  2. avhandlingens beskrivning och sammandrag, som kopieras in i inlämningsblanketten

Pedagogiska fakultetens inlämningsblankett

 

Pro gradu-avhandlingens elektroniska arkivering och nätpublicering

Sammandraget från en godkänd pro gradu-avhandling är officiellt och publiceras i E-thesis.

Alla avhandlingar arkiveras så att de är tillgängliga på universitetets bibliotek.

Om du godkänner villkoren om nätpublicering, publiceras din avhandling i universitetets elektroniska lärdomsprovssamling, E-thesis, och den är då öppet tillgänglig på internet. Nätpubliceringsbeslutet görs då du får ett skilt meddelande om detta, efter att din avhandling har godkänts.

 

Hjälp i problemsituationer

Om du stöter på problem i samband med inlämnandet eller publiceringen av avhandlingen kan du ta kontakt med pedagogiska fakultetens ansvarspersoner:

siltavuori-student@helsinki.fi

 

OBS. Om du vill lämna in en pro gradu-avhandling som har redan godkänts, var god och fyll i E-thesis pro gradu blankett och skicka in en undertecknad publiceringsavtalsblankett till E-thesis.

 

Länkar: