Suomeksi |  På svenska |  In English

Anvisningar

Publicering av pro-gradu-avhandlingar och licentiatavhandlingar i E-thesis

Statsvetenskapliga fakulteten

Med hjälp av de här anvisningarna kan du ladda upp en pdf-version av din pro gradu-avhandling. Klicka på länkarna i slutet av sidan om du behöver ytterligare anvisningar.

  • Konvertera ditt examensarbete till en pdf-fil (som också innehåller sammandraget), ge filen ett namn (använd inte bokstäverna å, ä, ö eller specialtecken) och spara filen.
  • Logga in med universitetets användarnamn på blanketten för uppladdning av en pro gradu-avhandling och fortsätt steg för steg:
    • Konvertera avhandlingen med titelblad och sammandrag till pdf-format, ge filen ett namn (utan åäö och specialtecken) och spara den. Om du behöver hjälp, läs anvisningen nedre på sidan. Obs! Pdf-dokumentet får inte ha några begränsande inställningar, t.ex. utskriftsmöjligheten inaktiverad.
    • Logga in på pro gradu-blanketten (länk nedan) med ditt användarnamn vid universitetet (på adressen helsinki.fi) och fortsätt ett steg i taget. Du kan kopiera in beskrivningen och sammandraget på blanketten. När du har sparat avhandlingen går den vidare i granskningsprocessen.
  • ​När granskningen är färdig, får du ett meddelande om publiceringen av din avhandling på nätet

Statsvetenskapliga fakultetens startsida
 

Efter uppladdningen kommer examensarbetet att behandlas av biblioteket, vilket sker när det har godkänts av fakulteten.

Arkivering eller webbpublicering

Om du inte godkänner avtalet om webbpublicering i samband med uppladdningen, arkiveras pdf-versionen av din pro gradu-avhandling. Den kan bara användas på plats i biblioteket (endast sammandraget publiceras i E-thesis).

Om du godkänner avtalet om webbpublicering, är din pro gradu-avhandling tillgänglig på nätet och kan t.ex. sökas med Google.

Om ditt examensarbete anknyter till ett företags eller en organisations verksamhet, lönar det sig att separat komma överens om webbpubliceringen med en representant för företaget eller organisationen.

Hjälp när problem uppstår

Ta kontakt med biblioteket om du stöter på problem med uppladdningen eller publiceringen på nätet: e-thesis[ att ]helsinki.fi

Om graduprocessen kan du kontakta studentservicen i Kronohagen (kruununhaka-student[  aat ]helsinki.fi).

Du kan också rådfråga HelpDesk om konverteringen till pdf (tel. 02941 55555).

 

OBS. Om du vill lämna in en pro gradu-avhandling som har redan godkänts, var god och fyll i E-thesis pro gradu blankett och skicka in en undertecknad publiceringsavtalsblankett till E-thesis.

 

Länkar