Suomeksi |  På svenska |  In English

Anvisningar

Inlämning och publicering av pro gradu –avhandlingen i E-thesis

 
Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Du lämnar in din pro gradu -avhandling för gransking genom att spara den som en pdf-fil i E-thesis.

Hur du lämnar in din pro gradu-avhandling för granskning

  1. Konvertera avhandlingen med titelblad och sammandrag till pdf-format, ge filen ett namn (utan åäö och specialtecken Efternamn_Fornamn_Pro_gradu_aret) och spara den. Om du behöver hjälp, läs anvisningen nere på sidan. Obs! Pdf-dokumentet får inte ha några begränsande inställningar, t.ex. utskriftsmöjligheten inaktiverad.
  2. Aktivera din Office 365-postlåda, om du har inte gjort det.  Avhandlingen kan inte lämnas utan fungerande helsinki.fi -postlådan.
  3. Logga in på pro gradu-blanketten (länk nedan) med ditt användarnamn vid universitetet (på adressen helsinki.fi) och fortsätt ett steg i taget. Du kan kopiera in beskrivningen och sammandraget på blanketten. När du har sparat avhandlingen går den vidare i granskningsprocessen.
  4. När granskningen är färdig, får du ett meddelande om publiceringen av din avhandling på nätet.
  5. Obs. Informationen sparas och e-posten skickas till den användaren son har loggat sig in till systemet. 
    Upplåt aldrig ditt användar-id eller dina lösenord till någon annan!

Agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens inlämningsblankett

 

Pro gradu-avhandlingens elektroniska arkivering och nätpublicering

Sammandraget från en godkänd pro gradu-avhandling är officiellt och publiceras i E-thesis.

Alla avhandlingar arkiveras så att de är tillgängliga på universitetets bibliotek.

Om du godkänner villkoren om nätpublicering, publiceras din avhandling i universitetets elektroniska lärdomsprovssamling, E-thesis, och den är då öppet tillgänglig på internet. Nätpubliceringsbeslutet görs då du får ett skilt meddelande om detta, efter att din avhandling har godkänts.

 

Hjälp i problemsituationer

Om du stöter på problem i samband med inlämnandet eller publiceringen av avhandlingen kan du ta kontakt med agrikultur-forstsvetenskapliga fakultetens ansvarspersoner viikki-student@helsinki.fi.

 

OBS. Om du vill lämna in en pro gradu-avhandling som har redan godkänts, var god och fyll i E-thesis pro gradu blankett och skicka in en undertecknad publiceringsavtalsblankett till E-thesis.

 

Länkar