Suomeksi |  På svenska |  In English

Anvisningar

Arkivering av lärdomsprov i E-thesis

Veterinärmedicinska fakulteten

En elektronisk version av veterinärmedicinska fakultetens licentiatavhandlingar lagras i E-thesis. Publiceringen sker med författarens samtycke.

Detaljerade instruktioner finns i Flamma: Avhandlingen för kandidatexamen i veterinärmedicin - Avhandlingen för licentiatexamen i veterinärmedicin