Suomeksi |  På svenska |  In English

Anvisningar

Lämna in din pro gradu-avhandling för granskning och publicera den i E-thesis

Medicinska fakulteten

Att beakta före inlämningen

 • Varje avhandling ska ha titelblad och en separat sida med ett sammandrag. Skriv sammandraget på ditt skolbildningsspråk, det fungerar som ditt mognadsprov. Kontrollera ditt utbildningsprograms anvisningar för sammandrag i Instruktioner för studerande.
 • Om du har kommit överens om embargo med din handledare ska du meddela dess längd (1–24 mån.) i fältet för ytterligare uppgifter på blanketten du fyller i för att spara avhandlingen.
 • Ge in eventuella bilagor till Studentservicen.
Hur du lämnar in din pro gradu-avhandling för granskning
 1. Konvertera avhandlingen med titelblad och sammandrag till pdf-format, ge filen ett namn (utan åäö och specialtecken) Efternamn_Förnamn_Pro_gradu_år och spara den. Kontollera att filen är i text-form. Lättast gör du det genom att försöka måla/välja texten med musen. För kandidatavhandlingar i psykologi och logopedi, och för pro gradu-avhandlingar i medicin och odontologi behövs ett sammandrag på skolbildningsspråket. Om du behöver hjälp, läs anvisningarna nere på sidan. Obs! Pdf-dokumentet får inte ha några begränsande inställningar, t.ex. utskriftsmöjligheten inaktiverad.
 2. Aktivera din Office 365-postlåda , om du inte redan har gjort det. Avhandlingen kan inte lämnas in utan fungerande helsinki.fi-postlåda.
 3. Logga in på pro gradu-blanketten (länk nedan) med ditt användarnamn vid universitetet och fortsätt steg för steg.
  • Fyll i en beskrivning av ditt examensarbete i fältet på blanketten.
  • Fyll i fältet Sammandrag en gång till om ditt examensarbete innehåller ett sammandrag också på ett annat språk.
  • Hämta pdf-filen med ditt examensarbete.
  • Kontrollera att uppgifterna är korrekta och slutför uppladdningen – eller korrigera uppgifterna vid behov.
  • Efter framgångsrik inlämningen genomgår ditt arbete en gransknings- och utvärderingsprocess som inkluderar upptäckt av plagiering i Urkund-systemet. Efter en lyckad inspelning får du ett automatiskt bekräftelsemeddelande från systemen Urkund och E-thesis.
 4. Efter att avhandlingen har sparats skickar systemet en automatisk bekräftelse till dig. Därefter väntar examensarbetet på fortsatt behandling. Den övergår alltså inte direkt till granskaren för bedömning.

 5. OBS! När avhandlingen har skickats till E-thesis-systemet kan den inte längre redigeras. Var försiktig!

 6. När granskningen är färdig, får du ett meddelande om

 7. När avhandlingsutvärderingen har godkänts vid mötet, kommer du att få ett meddelande som låter dig bevilja eller neka tillstånd för publicering online i University Open Repository Helda.

 8. Obs. Informationen sparas och e-posten skickas till den användare som har loggat in på systemet. Ge aldrig ditt användar-id eller dina lösenord till någon annan!

 9. Målet är att registrera studieprestationerna för examensarbetet och mognadsprovet snarast möjligt efter fakultetsrådets möte.

Medicine och odontologie studerande ska besvara responsenkäten om avhandlingar innan studieprestationerna registreras.

Responsblanketten (ML/OL)
Responsblanketten (psykologi&logopedi, på finska)

Medicinska fakultetens inlämningsblankett

Webbpublicering

Examensarbeten för högre högskoleexamen publiceras i Helsingfors universitets öppna digitala arkiv Helda. Efter att fakulteten har godkänt ditt examensarbete får du ett e-postmeddelande med en länk som du kan använda för att tillåta elektronisk publicering. Det lönar sig att tillåta elektronisk publicering, för då får ditt examensarbete en permanent webbadress. Om du inte godkänner elektronisk publicering arkiveras ditt examensarbete så att det endast kan användas lokalt via bibliotekskioskerna på Helsingfors universitets bibliotek. Avhandlingens sammandrag är alltid offentligt och öppet tillgängligt.

Arkivering

Om du inte godkänner avtalet om webbpublicering, arkiveras pdf-versionen av din avhandling så att den bara kan användas lokalt i biblioteket på bibliotekskiosker (endast sammanfattningstexten kommer att offentliggöras i Helda publikationsarkiv). Bedömningblanketten för din avhandling arkiveras som en bilaga till beslutsorganet.

Urkund-plagiatidentifieringssystemet

Examensarbetet som har sparats i E-thesis behandlas i Urkund-plagiatgranskningssystemet. Från systemet genereras en rapport som examensarbetets bedömare granskar. När Urkund-systemet har genererat rapporten får du ett meddelande till din e-post. Du kan använda länken i meddelandet för att spara ditt examensarbete i Urkunds databas. Helsingfors universitet rekommenderar att du sparar ditt examensarbete i databasen för att ditt arbete inte ska plagieras i framtiden. Du kan spara ditt examensarbete i Urkund, även om du inte ger tillstånd för arbetet att publiceras online. Studenten har på begäran rätt att se Urkund-rapporten.

Du kan lämna in och publicera din avhandling även efter du har blivit klar med studierna. Vänligen skicka e-post till e-thesis@helsinki.fi.

Ytterligare information och hjälp i problemsituationer

Instruktioner för studerande Om du har frågor som gäller avhandlingens granskning och bedömning kan du kontakta Studentservicen i Mejlans (meilahti-student@helsinki.fi). Om du har problem med att spara avhandlingen, kontakta digitutkielmat@helsinki.fi.

Länkar