Suomeksi |  På svenska |  In English

Anvisningar

Lämna in din avhandling för granskning och publicera den i E-thesis

Farmaceutiska fakulteten

Här beskrivs hur du lämnar in din pro gradu-avhandling i pdf-format för granskning i E-thesis. Om du vill ha ytterligare anvisningar se länkarna längst ner på sidan.

Du kan lämna in och publicera din avhandling även efter du har blivit klar med studierna. Vänligen skicka e-post till e-thesis@helsinki.fi.

Hur du lämnar in din pro gradu-avhandling för granskning
  1. Konvertera avhandlingen med titelblad och sammandrag till pdf-format, ge filen ett namn (utan åäö och specialtecken Efternamn_Fornamn_Pro_gradu_aret) och spara den. Om du behöver hjälp, läs anvisningen nere på sidan. Obs! Pdf-dokumentet får inte ha några begränsande inställningar, t.ex. utskriftsmöjligheten inaktiverad.
  2. Aktivera din Office 365-postlåda, om du har inte gjort det. Avhandlingen kan inte lämnas utan fungerande helsinki.fi -postlådan.
  3. Logga in på pro gradu-blanketten (länk nedan) med ditt användarnamn vid universitetet (på adressen helsinki.fi) och fortsätt ett steg i taget. Du kan kopiera in beskrivningen och sammandraget på blanketten. När du har sparat avhandlingen går den vidare i granskningsprocessen.
    OBS! När avhandlingen har skickats till E-thesis-systemet kan den inte längre redigeras. Var försiktig!

  4. När granskningen är färdig, får du ett meddelande om publiceringen av din avhandling på nätet.

  5. Obs. Informationen sparas och e-posten skickas till den användaren son har loggat sig in till systemet.

Upplåt aldrig ditt användar-id eller dina lösenord till någon annan!

Farmaceutiska fakultetens inlämningsblankett

Arkivering och webbpublicering

Om du inte godkänner avtalet om webbpublicering i samband med uppladdningen, arkiveras pdf-versionen av din pro gradu-avhandling. Den kan bara användas på plats i biblioteket (endast sammandraget publiceras i E-thesis).

Om du godkänner avtalet om webbpublicering kommer din avhandling att vara öppet tillgänglig och sökbar t.ex. med Google. På så sätt ger du ditt arbete det värde det förtjänar och hjälper andra pro gradu-författare och andra som är intresserade av ämnet.

Om ditt examensarbete anknyter till ett företags eller en organisations verksamhet, lönar det sig att separat komma överens om webbpubliceringen med en representant för företaget eller organisationen.

Plagiatkontrollprogrammet Urkund

Avhandlingar som förs in i E-thesis med blanketten granskas i enlighet med rektorns beslut i plagiatkontrollprogrammet Urkund. Programmet sammanställer en rapport som handledaren läser. Du får ett meddelande per e-post när rapporten är färdig. Via en länk i meddelandet kan du besluta om du vill att din avhandling ska ingå i Urkunds textdatabas.

Farmaceutiska fakulteten rekommenderar att avhandlingarna sparas i Urkund, det är en garanti för att ditt arbete inte plagieras. Du kan spara ditt arbete i Urkund, även om du inte samtycker till öppen webbpublicering.

Studenter har rätt att på begäran se Urkund-rapporterna om sina avhandlingar.

Hjälp i problemsituationer

· Frågor om hur du sparar avhandlingen och om publiceringen kan du också skicka till digitutkielmat@helsinki.fi

· Universitetets HelpDesk kan också besvara frågor om pdf-formatet (tfn 02941 55555)

Länkar:

Detaljerade instruktioner finns i Flamma: Farmaseutin lopputyö.