Suomeksi |  På svenska |  In English

Anvisningar

Lämna in din pro gradu-avhandlingen för granskning och publicera den i E-thesis

Humanistiska fakulteten

Hur du lämnar in din pro gradu-avhandling för granskning

 1. Konvertera ahandlingen med titelblad och sammandrag till pdf-format, ge filen ett namn (utan åäö och specialtecken Efternamn_Förnamn_Pro_gradu_år) och spara den. Obs! Pdf-dokumentet får inte ha några begränsande inställningar, t.ex. utskriftsmöjligheten inaktiverad.
 2. Aktivera din Office 365-postlåda, om du inte redan har gjort det. Avhandlingen kan inte lämnas in utan fungerande helsinki.fi -postlåda.
 3. Logga in på pro gradu-blanketten (länk nedan) med ditt användarnamn vid universitetet och fortsätt steg för steg. 
  - Fyll i avhandlingens uppgifter på blanketten
  - Lägg till avhandlingen som pdf
  - Kontrollera att uppgifterna som du angett stämmer och spara, när du sparat går avhandlingen vidare i processen
 4. När granskningen är färdig, får du ett meddelande om publiceringen av din avhandling på nätet.
 5. Obs. Informationen sparas och e-posten skickas till den användare som har loggat in på systemet. Ge aldrig ditt användar-id eller dina lösenord till någon annan!

 

Humanistiska fakultetens inlämningsblankett

 

Arkivering och webbpublicering

Avhandlingar för högre högskoleexamina vid Helsingfors universitet publiceras i universitetets öppna digitala arkiv HELDA. När fakulteten har godkänt ditt arbete får du ett e-postmeddelande med en länk till en tillståndsblankett för webpublicering.

Om du godkänner avtalet om webbpublicering kommer din avhandling att vara öppet tillgänglig och sökbar. Avhandlingen får en fast webbadress och du hjälper andra pro gradu-författare och andra som är intresserade av ämnet. Humanistiska fakultetens rekommendation är att du ger tillstånd till öppen publicering.

Ta kontakt med din handledare om din avhandling innehåller material som inte ska publiceras offentligt. Om du inte godkänner webbpublicering arkiveras din avhandling som pdf så att den endast kan påses i universitetsbiblioteket, bara sammanfattningen syns då offentligt på E-thesis.

Plagiatkontrollprogrammet Urkund

Avhandlingar som förs in i E-thesis med blanketten granskas i enlighet med rektorns beslut i plagiatkontrollprogrammet Urkund. Programmet sammanställer en rapport som granskaren läser. Du får ett meddelande per e-post när rapporten är färdig. Via en länk i meddelandet kan du besluta om du vill att din avhandling ska ingå i Urkunds textdatabas.

Humanistiska fakulteten rekommenderar starkt att avhandlingarna sparas i Urkund, det är en garanti för att ditt arbete inte plagieras. Du kan spara ditt arbete i Urkund, även om du inte samtycker till öppen webbpublicering.

Studenter har rätt att på begäran se sin avhandlings Urkund-rapport.

Hjälp när problem uppstår
För frågor om hur avhandlingen laddas upp på E-thesis eller sparas i Urkund kan du kontakta Forsthusets studentservice: metsatalo-student@helsinki.fi
Du kan maila E-thesis direkt: digitutkielmat@helsinki.fi
HelpDesks instruktioner för pdf-formatet
HelpDesk svarar också på frågor om pdf-formatet över telefon (02941 55555)
 
Nyttiga länkar: