Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by department "Farmaceutiska fakulteten"

Sort by: Order: Results:

 • Aalto, Aura (2019)
  Medicinal products, medical devices and combination products, that include both the medicinal product and medical device part, need to fulfill the regulatory requirements for their efficacy, safety and quality before they can be placed on the market. Documentation requirements, application processes and authoritative processing differ between medicinal product and medical device registration. In European Union, combination products are registered either as medicinal products or medical devices according to their principal mode of action. Registration requirements for medical devices are currently changing since the new medical device regulation 2017/745 (MDR) in the EU came into force in May 2017. Transition period in MDR implementation will last until May 2020. This study is continuation to an earlier study (Nuolimo 2016) where registration process differences between medicinal products and medical devices were investigated. In the earlier study it was concluded that registration process differences seem to favour the registration of the product as CE marked medical device in borderline cases where the product can be registered both as medicinal product and medical device. The aim of this theme interview study was to further clarify registration process differences and particularly underlying factors affecting the selection of the registration status. Furthermore, the study aimed to clarify how the registration process for combination products differs from other registration processes and how the new European medical device regulation 2017/745 influences registration work in practice. In the theme interview study, regulatory affairs professionals with experience from the different product groups were interviewed. In total, eight interviewees participated in the study. Regulatory professionals’ job descriptions varied so much that it was difficult to compare registration processes. Registration process for medical devices was discovered to be lighter than the equivalent for medicinal products. Registration status is chosen product-specifically. Load in registration process for combination products depends on whether the product is registered as a medicinal product or as a medical device. Regarding combination products, borderline cases where it needs to be determined whether the product is registered as a medicinal product or a medical device, can be challenging. Implementation of the new medical device regulation (MDR) was still incomplete when the study was conducted. However, the regulation had already increased workload in medical device and combination product registration and created new business opportunities for contract research organisations.
 • Itämö, Satu (2018)
  Marketing authorized pharmaceutical preparations that are aimed at adult use cause problems both in administration and when dosing. Over and underdosing are the most common medication errors in pediatric population. Only a fraction of medicinal products are clinically tested and evaluated for pediatric use. Children should have the right for the best achievable health, medical care and rehabilitation. The aim of this study was to determine problematic pharmaceutical preparations, formulations or excipients experienced by healthcare professionals. The another aim of this study was to comprise (?) the view of healthcare professionals about 3D-printed medicinal products by using the collected data. By using the data, the problems, challenges, targets for development and other suggestions regarding pediatric medication were identified. New 3D printed medicines suitable for children can be developed by using the observations of this study. The study was carried out as semi-structured interview. Frameworks of the themes were structured by using the subjects of a recently made semi-structured questionnaire. The semi-structured interview was carried out as a group-interview, where the participants were presented open questions according to the themes structured before. According to the study results, the prejudices of the interviewees towards the new technology were mainly positive. The adjustability of the printed medicine by the means of the patient was most highlighted property in the interviews. Accoring to the experiences of the interviewees’, the most suitable pharmaceutical preparations used are liquid preparations such as oral liquids or suspensions. When using solid oral formulations, the age of the patient was not seen as significant. The most common reason for compounding the preparation was the wrong size of the product or dose. The varying availability of pharmaceutical preparations was seen as delaying factor at the start of the medical treatment. In the interview the pharmacists recognized the most common excipients causing adverse events. The different roles of the occupational groups were identified according to their work duties.
 • Niklander, Johanna (2018)
  Tämä tutkimus esittelee kasviperäisen nanokuituselluloosageelin (NFC; GrowDex®) arvioinnin kolmiulotteisena (3U) kasvualustana rintarauhasen organogeneesin mallinnuksessa. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella kasviperäisen in vitro -kasvualustan aiheuttamaa solusäätelyä normaalissa rinnan epiteelisessä solulinjassa, sekä selvittää rintakudoksen rauhasrakenteiden muodostumisessa keskeisen laminiini 111:n (LAM-111) alustaan lisäyksen mahdollisia hyötyjä viljelmille. Tutkimuksen koeasetelmassa NFC:n edustamaa kasvunicheä arvioitiin ihmisen rintaepiteelistä eristetyllä -ja tyvikalvon proteiinikontaktien säätelystä riippuvaisella MCF 10A -solulinjalla. Solujen in vitro -nicheympäristön verrokkimallinnuksessa hyödynnettiin epiteelisen tyvikalvon proteiiniympäristöä edustavaa proteiinirikasta Matrigel™-2,5U -kasvualustaa. Viljelynäytteistä tehtiin aikapisteittäin valomikroskooppiset -sekä histologiset hematoksyliini – eosiini (HE) morfologian arvioinnit, e-kadheriinin, vimentiinin ja β4-integriinin ilmentymisten vasta-aine-analyysit, sekä β1-integriinin, Bim:in ja c-FLIP-L:n lähetti-RNA:n reaaliaikaiset PCR-analyysit. Analyyseissä keskityttiin tarkastelemaan rintarauhasen epiteelin polarisoitumistapahtumassa havaittavaa solusäätelyä ja proteiinien eritystä. LAM-111 -lisän havaittiin edistävän jossain määrin NFC:ssä viljeltyjen sferoidien sisämorfologian kavitaatiota sekä eritettyjen proteiinien sijoittumista sferoidien pintarakenteisiin Matrigel™ -kontrollinäytteiden kaltaisesti, muttei yksinään riittänyt tuottamaan Matrigel™ :ssä havaittua viljelmien homogeenisyyttä. Kokeen natiivi-NFC:ssä sekä NFC-LAM-111:ssä kasvaneiden sferoidien PCR-analyyseissä havaittiin polarisaatiotapahtumaan liittyvää solusäätelyä viljelmien loppuvaiheessa päivänä 28, poiketen vastaavan PCR profiilin ilmentymisestä Matrigel™ -viljelmissä jo päivänä kolme. NFC -olosuhteissa havaittiin myös Matrigel™ -viljelmistä puuttuvia ylimääräisiä, epiteelisiltä vaikuttavia rakenteita, joiden määritteleminen vaatii lisätutkimuksia. NFC todettiin jäykkyyden suhteen helposti muokattavaksi sekä mahdollisesti kudoksen mekaanisia ominaisuuksia jäljitteleväksi 3U -kasvualustaksi. Tämän kokeen tuloksien perusteella muokkaamatonta NFC:tä voidaan ehdottaa soveltuvaksi kasvualustaksi tyvikalvoproteiinien säätelystä riippumattomille solutyypeille, sekä solutyypeille, jotka kykenevät tuottamaan ympärilleen oman kudostyypillisen proteiiniympäristönsä. Kliiniseen käyttöön kelpuuttavat standardivaatimukset täyttävä NFC vaikuttaa lupaavalta materiaalilta räätälöitävien in vitro -kasvualustojen suunnitteluun, ja mahdollisesti tarjoaa rakenneosiltaan tarkasti määritellyn, xenovapaan, ja proteiinilisillä eri solutyypeille säädettävän in vitro -kasvunichen tulevaisuuden jatkotutkimuksiin.
 • Bruun, Tanja (2018)
  Marine organisms can be regarded as a diverse source of bioactive compounds with the possibility to discover novel drug lead molecules. Sea sponges produce bromine containing alkaloids, bromotyrosines, from which several are active against cancer. Some bromotyrosines have spirocyclic structure and the innate three-dimensionality and structural novelty of spirocycles make them an interesting option in drug design. Clavatadine C, extracted from sponge Suberea clavata, is a bromine containing spirocyclohexa-dienylisoxazoline alkaloid. It’s symmetric spirocyclic core can be viewed as a restricted derivative of open chain oximes, such as purpurealidin I, a bromotyrosine extracted from Pseudoceratina purpurea. Earlier work with purpurealidin I derivatives against melanoma cell line has had some promising results. Inspired by these earlier results, eight spirocyclic clavatadine C derivatives were synthesized according the published synthesis route. The activities of seven synthesized clavatadine C derivatives were tested on A375 melanoma cell line. All spiro derivatives were active with CC50 values ranging between 1.0 μM and 3.4 μM. Also, the activities of 10 earlier synthesized bromotyrosine derivatives were tested, from which four open chain oximes had CC50 values between 13.5 μM and 27.8 μM. Interestingly, the most active compounds were chlorinated and unhalogenated spirocyclic derivatives. In general, the spirocyclic compounds were 2- to 8-fold more active than the corresponding open chain oximes. The selectivity of active compounds was determined as cytotoxicity against Hs27 fibroblasts and by comparing the CC50 values of these two cell lines. The most selective compound was brominated derivative which had three times better selectivity against melanoma cells. The weak selectivity was consistent with the trend with open chain oxime analogs. Despite the selectivity issue, the improved activity of spirocyclic derivatives are promising and support for further investigation of marine-based spirocyclic bromotyrosine derivatives against melanoma.
 • Kurvonen, Sampo (2019)
  Background: Antibiotics have been an important factor in the dramatic decrease of infectious disease mortality in the 20th century. Bacteria are, however, very quick to respond to the changes in their environment because of their short life cycle. Thus, the development of bacterial antibiotic resistance is a natural consequence of the enormous worldwide antibiotic use. The current situation is that the antibiotic resistance develops faster than novel antibiotics are found and developed. The three main resistance strategies of Gram-negative bacteria are: modification of the antibiotic target, enzymatic inactivation of the antibiotic and reduce of the intracellular antibiotic concentration by changing the function of the outer membrane. To decrease the intracellular antibiotic concentration bacteria use efflux pumps. RND efflux pumps are the most important family of efflux pumps regarding antibiotic resistance. They typically function as a part of a tripartite structure which allows the efflux of antibiotics to the extracellular space. Multiple inhibitors have been developed against RND efflux pumps but none has reached the clinical stage of drug development. Objectives: Development and testing of a 384-well plate method for screening efflux pump inhibitors for E. coli (BAA1161) efflux pumps. Methods: Verifying that the absorbance measurement is a sensitive enough method for measuring the bacterial (BAA1161) growth in 384-well plate format. The antibiotic chosen to be used in the screening method was piperacillin and the positive control efflux pump inhibitor was mefloquine. Determining the minimum growth inhibiting concentrations (MICs) of piperacillin and mefloquine in 96- and 384-well plate formats. Verification of the synergistic growth inhibitory effect of piperacillin and mefloquine with the checkerboard method in 96- and 384-well plate formats. Determining the positional effect in the 384-well plate. Determining the highest DMSO concentration without effect on the growth of BAA1161. Screening of 126 natural compounds in 384-well plates to test the developed method. Screening was done in quadruplicates based on the growth inhibitory effect of the natural compounds when combined with piperacillin. Dose-response assay was conducted in combination with and without piperacillin with the compounds that showed growth inhibiting effect during screening. Results and discussion: Absorbance measurement was sensitive enough method for measuring the BAA1161 growth in the 384-well plate. MIC value of mefloquine was 32 μg/ml in both plate formats. Piperacillin’s MIC was 1024 μg/ml in the 96-well plate, but on the 384-well plate there was variation in the MIC. Piperacillin and mefloquine showed synergistic effect on BAA1161 growth inhibition in the checkerboard assays. Positional effect could not be determined, because of the variation in the BAA1161 growth inhibition effect of piperacillin. This randomly occurring phenomenon were piperacillin inhibited BAA1161 growth completely or almost completely with sub-MIC concentration was encountered in all the subsequent experiments in the 384-well plate format. One possible reason for this phenomenon, occuring in the 384-well plate format, could be piperacillin heteroresistance of BAA1161 strain. In the test screen, four compounds, which all included gallic acid ester, showed promising activity. These compounds were: epigallocatechin gallate, hamamelitannin, isopropyl gallate and octyl gallate. In the dose-response assay, hamamelitannin’s and octyl gallate’s effect was synergistic with piperacillin. Conclusions: The developed method can be used to screen novel efflux pump inhibitors. However, to increase the reliability of the method, further optimization is required to eliminate the variability in the effect of piperacillin. When plate format of a method is changed, factors which could affect the functionality of the method in the new format should be carefully assessed. Based on the test screed, gallic acid esters are interesting compounds which combined effects with antibiotics should be studied in the future experiments.
 • Molari, Joonas (2018)
  Currently, there is an undeniable need for more effective treatments of depression. The efficacy of traditional antidepressant drugs becomes apparent after multiple weeks of treatment. New advancements in depression treatments have been made, as glutamatergic NMDA-receptor antagonist ketamine is seen to ameliorate symptoms rapidly, even only hours after drug administration. Understanding ketamine’s mechanism of action as an antidepressant could enable the development of more effective antidepressant drugs. The critical molecular level component in ketamine’s antidepressant effect is considered to be the activation of TrkB tyrosine receptor kinase B, which subsequently leads to the initiation of signaling pathways, which regulate synaptic plasticity. So far, it has not been examined; whether there is a difference in ketamine’s antidepressant effect based on the dosing-time of day. The aim of the present study was to find out if there is a variation between ketamine’s effect on synaptic plasticity and the circadian phase in which the drug is administered. Ketamine’s (200 or 50 mg/kg, i.p.) effects were studied in C57BL/6J–mice during light phase (mouse’s inactive phase) and dark phase (mouse’s active phase) of the day. The phase of the day didn’t affect the activity of TrkB signaling in its related parts (pTrkBTyr816, pGSK3βSer9, p-p70S6KTyr421/Ser424 and p-p44/42MAPKThr202/Tyr204) in prefrontal cortex samples which were analysed in Western blot assay. Ketamine increased dose-dependently the phosphorylation of GSK3βSer9 and p70S6KTyr421/Ser424 as well as decreased p-p44/42MAPKThr202/Tyr204 at 30 minutes after drug administration in both phases of the day. Ketamine (200 mg/kg, i.p.) also lowered the glucose concentration measured from the trunk blood. To examine the effect of hypoglycemia on the activity of TrkB signaling another experiment was conducted. The hypoglycemia induced by insulin detemir (6 IU/kg, i.p.) didn’t affect any measured protein phosphorylation at 60 minutes after drug administration. The results of this study support the notion of ketamine’s rapid and dosedependent induction of neuroplasticity. The possible role of hypoglycemia in ketamine's neuropharmacology should be investigated in future studies.
 • Kari, Otto K. (2018)
  Nanolääkkeiden pinnalle elimistössä muodostuva biomolekyylikerros eli proteiinikorona vaikuttaa muun muassa jakautumiseen, toksisuuteen ja soluvuorovaikutuksiin. Koronan ominaisuuksien tuntemus jakautumisen eri vaiheissa on siten edellytys tehokkaampien ja turvallisempien nanolääkkeiden kehittämiselle, mutta kehitystyötä on hidastanut soveltuvien menetelmien puute. Turvallisuuden ja tehon ennakoinnin osalta on korostettu leimavapaiden in vitro -menetelmien tarvetta. Tutkielmassa kehitettiin multiparametriseen pintaplasmoniresonanssilaitteistoon ja laskennalliseen mallinnukseen perustuva menetelmä liposomien koronan tiheyden ja paksuuden määrittämiseen. Toisin kuin koronan tutkimiseen yleisesti käytetyt menetelmät, valoon perustuva kajoamaton ja leimavapaa menetelmä ei vaikuta koronan rakenteeseen. Näin voidaan tutkia myös löyhemmin sitoutuneista proteiineista muodostunutta pintakerrosta, mikä vastaa keskeisimpään kirjallisuuskatsauksessa todettuun menetelmäpuutteeseen. Menetelmää sovellettiin neljän biosensorille immobilisoidun liposomiformulaation pinnalle ihmisen seerumissa muodostuvan koronan tutkimiseen. Sen avulla oli mahdollista määrittää ensimmäistä kertaa tiiviin ja löyhän koronan tiheys ja paksuus laimentamattomassa seerumissa. Tulokset tukevat käsitystä ns. erotteluhypoteesin kuvaamasta erillisestä löyhästä proteiinikerroksesta ja avaavat uusia mahdollisuuksia sen biologisen merkityksen arviointiin. Lisäksi voitiin määrittää ensi kerran opsoniinimolekyylien sitoutumiskinetiikka liposomien pinnalle, minkä avulla voidaan arvioida nanolääkkeiden taipumusta poistua verenkierrosta ja aktivoida sisäsyntyinen immuunipuolustus. Menetelmä soveltuu siten liposomien koostumuksen ja pinta-arkkitehtuurin optimointiin prekliinisessä lääkekehitysvaiheessa.
 • Luoma, Maaria (2018)
  Inappropriate polypharmacy refers to a situation where more than appropriate amount of medicines are used by a patient. Aged people with multiple morbidities and medications use a lot of health care services and are thus especially vulnerable to iatrogenesis, the health hazards resulting from the acts of a health care system. As a part of normal ageing, geriatric syndromes (e.g. falls, delirium and urinary incontinence) are clinical conditions and symptoms crossing several organ systems and they cannot be connected to a certain individual disease. Geriatric syndromes complicate recognition of adverse drug reactions on aged. This increases the risk of prescribing cascade, where medicines are prescribed to treat adverse drug reactions caused by another medicine. In this master´s thesis the root causes for inappropriate polypharmacy and drug-related problems (DRP) with home-dwelling aged were researched retrospectively from the viewpoint of risk management. Research method was based on root cause analysis (RCA) that was simplified suitable for this research. Research material was based on an intervention research conducted in 2015– 2017 on home-dwelling aged receiving regular home care from the City of Lohja, Finland. In the intervention research, a coordinated community-based medication management model for home-dwelling aged in primary care was developed to identify homedwelling aged with clinically significant drug-related problems. As research material, there were five (n=5) patient cases used who received comprehensive medication review (CMR) in the intervention research to solve their drug-related problems. The research material composed of individual patient interviews conducted at patients’ homes as a part of their CMR visits. Also, the nurses (n=3) of home care and physicians (n=2) from local health centres having participated in the treatment of the home-dwelling aged in question, were interviewed individually. Markings made in the patient records were utilized as well as research material. The interviews of the nurses and physicians were recorded, transcribed and analysed with inductive content analysis considering principles of root cause analysis. According to the nurses and physicians, central clinically significant medication-related problems with home-dwelling aged are various prescribing care parties, multiple medications, the increased use of over-the-counter (OTC) medicines and natural products, the uncertainty of health care professionals of the medication of a home-dwelling aged as well as the occurrence and medication of pain and sleeping disorders with aged. Other essential problems related to the health care system are various attending physicians, obscurely recorded medication data in patient record system, the use of benzodiazepines and other psychopharmaceuticals and ignored renal function in medicine dose adjustment. Problems related to home-dwelling aged are attachment for medicines, resistance to change and desire to take care of their own medication. In addition, memory disorders and vertigo were mentioned as problems related to the medication of aged. Seven root causes for inappropriate polypharmacy and drug-related problems were observed: lack of health care resources, segmented treatment between various health care parties, varying skills and knowledge of health care professionals, ambiguous division of responsibilities between health care professionals, challenges in communication between different care parties, the heterogeneity of patient record systems and problems related to their use as well as the knowledge, opinions and personal situation of a home-dwelling aged. Based on the research, the medication of home-dwelling aged should be improved by striving for centralizing care in one physician either on private or public health care. Among home care nursing personnel there is a need for additional training on medications and pharmacists should participate in regular medication reviews for home-dwelling aged. Patient record systems and data transmission between them should be improved and medication data should be recorded more precisely. Cooperation and communication between home care and health centre should be developed and the division of responsibilities should be clarified. Participation of the home-dwelling aged and their relatives in the care should be promoted. Furthermore, geriatric expertise should be utilized better in the care of the home-dwelling aged.
 • Tseloev, Idris (2018)
  An ultra-high-pressure liquid chromatography method was used for simultaneous detection of 25 small peptide hormones and their metabolites in urine after solid-phase extraction. This method is first screening step in anti-doping analysis of urine samples. It should be fast, generic and able to detect any sample that may contain a prohibited substance while avoiding false negatives and reducing false positive results. Detection was achieved using quadrupole time-of-flight mass spectrometry coupled with electrospray ionization source in positive mode. Analytes included growth hormone secretagogues, gonadotropin releasing factors, anti-diuretic hormones and their metabolites which are all covered by the list of prohibited substances of the World Anti-Doping Agency (WADA). The practical part of investigation was done in United Medix Laboratories and the aim of study was to expand current screening method by adding new compounds. Optimal experimental conditions were stablished after investigation of different parameters concerning sample preparation and instrumental analysis. The extraction procedure was done by using weak cation exchange SPE with two washing steps (Milli-Q water and methanol), and elution with 5 % formic acid in methanol. The procedure was validated in terms of recovery, specificity, limits of detection, stability and robustness. Recovery was evaluated with 10 ng/ml concentration of analytes and the rest of validation procedures were done at half of minimum required performance level set by WADA (1 ng/ml). Recoveries ranged from 2,6 to 85 % with LODs from 0,01 to 1,76 ng/ml. The suitability of the method was assessed by analyzing different spiked urine specimens containing target substances.
 • Skullbacka, Simone (2019)
  Many drugs are associated with the risk of QT prolongation and torsades de pointes (TdP). The risk increases with other risks factors for QT prolongation. Recognizing risk factors and QT prolonging drugs is critical in the management of this drug-related problem. The aim of this master’s thesis was to study the prevalence of use of QT prolonging drugs in older adults receiving home care. Additionally, the aim was to study concomitant use of QT prolonging drugs as well as clinically significant QT prolonging drug-drug interactions in the participants. The secondary objective was to study the most commonly used QT prolonging in the participants. The material used in this master’s thesis originated from a randomized controlled trial in City of Lohja, Finland, which enhanced a coordination in medication risk management for older home care clients. The analysis of the baseline data collected in fall 2015 was only deepened regarding QT prolonging drugs. The participants (n=188) were older adults (≥65 years) receiving regular home care from City of Lohja, randomized into an intervention group (n=101) and a control group (n=87). The majority of the participants were women (69%). The mean age of the participants was 83 years. Data on the participants’ drugs were collected from their medication lists. Clinically significant drug-drug interactions were identified using the SFINX database. The QTDrugs Lists of CredibleMeds were used for identifying drugs associated with QT prolongation and TdP. On average, the participants (n=188) used 2.3 drugs (SD 1.3, median 2.0) associated with QT prolongation and TdP. Of the participants, 36% (n=67) used drugs with known risk of TdP (QTDrugs List 1). The most commonly used drugs with known risk of TdP were donepezil and citalopram. The prevalence of QTDrugs List 2 drugs (possible risk of TdP) was 36% (n=67). Most of the participants (n=156, 83%) used drugs which under certain circumstances are associated with TdP (QTDrugs List 3). One fifth (21%) of the participants used concomitantly 2-3 drugs associated with QT prolongation and TdP. QT prolonging drugdrug interactions (SFINX-D interactions) were found in 3% of the participants. The drugs involved in the drug-drug interactions were donepezil, (es)citalopram and haloperidol. The prevalence of use of clinically relevant QT prolonging drugs (QTDrugs Lists 1-2) was higher in this study compared with the prevalence in outpatients in previous studies. Concomitant use of QT prolonging drugs is common in outpatients. Health care professionals need to be educated on the risks of QT prolongation, TdP and the risks of using QT prolonging drugs concomitantly. Risk assessment tools considering patient-specific risk factors could be more widely used, as they may reduce modifiable risk factors, and actual events of QT prolongation and TdP may be avoided. There is a need for systematic procedures for assessing and managing the risks of QT prolongation and TdP in the Finnish health care system.
 • Kanerva, Meeri (2019)
  Breast cancer is the most common cancer among women world wide and it´s incidence is constantly growing. The prognosis of local breast cancer is good and patients with metastatic breast cancer are living longer with their disease. The growing survivorship and population of chronically ill breast cancer patients has made quality of life one of the most important aspects in the treatment of breast cancer. Cytotoxic chemotherapy is a widely used treatment for breast cancer. Chemotherapy can cause difficult adverse events, which can affect the patients’ quality of life. Chemotherapy can also relieve the symptoms caused by cancer when used to treat metastatic breast cancer. The aim of this systematic review was to collect the currently available literature about breast cancer patients´ health related quality of life as comprehensively as possible, review the quality of the literature and the effects of chemotherapy on breast cancer patients ‘quality of life. The literature search produced 1666 references. According to the inclusion and exclusion criteria, 107 full text articles were accepted to the final systematic review, 53 of which reported the health related quality of life during adjuvant treatment of breast cancer, and 51 of which reported it during the treatment of advanced or metastatic breast cancer. In addition 3 previous systematic reviews were found. The basic information about the articles was extracted into a table. Articles were heterogeneous regarding their study settings, used quality of life instruments and reporting. Most studies used a disease specific quality of life instrument. The collected literature gave a strong indication of quality of life worsening during adjuvant chemotherapy of breast cancer. This observation was further supported by the previous systematic reviews. Most of the studies reporting the quality of life during chemotherapy for metastatic breast cancer, reported less than clinically important changes during the treatment. A few studies reported clinically important worsening or improvement in quality of life. 11 studies, which were made during or after 21: st century, which reported numerical data from quality of life, which reported predominantly quality of life and which had sample size of at least 100 patients in baseline, were accepted to further assessment of quality of the studies and closer observation. The quality of the studies was assessed with STROBE and CONSORT checklists. The quality of studies was heterogeneous as the studies fulfilled 44.8 % to 86.1 % of the scoring items. Only one randomized controlled trial reported quality of life as their primary end point. The data from these studies supported the previous observation of quality of life worsening during adjuvant chemotherapy of breast cancer. The effect of chemotherapy during metastatic breast cancer on quality of life was not unambiguous. Both clinically meaningful worsening and improvement of quality of life was reported. Breast cancer patients´ health related quality of life has been assessed in multiple publications, but the existing literature is heterogeneous and it´s use in decision making and economic evaluation is not easily feasible. Breast cancer patients´ health related quality of life worsened during adjuvant chemotherapy. Significant improvement in breast cancer patients´ health related quality of life was not observed during chemotherapy for metastatic breast cancer.
 • Asikainen, Arsi (2018)
  Breast cancer is the most common cancer in women worldwide and the number of new events is on the increase. Like many other serious diseases, breast cancer reduces patient’s health related quality of life (HRQoL) and breast cancer treatment burdens our society. Examination of breast cancer patient’s HRQoL makes it possible to calculate how effective breast cancer treatments are. Nevertheless, only cost-effectiveness analysis would further help us allocate the resources of our society in the best way possible. The aim of this study was to produce research about breast cancer treatment’s effects on patient’s HRQoL and to compare generic 15D- and EQ-5D-5L-instruments. The results can be used in the future research and the study might be useful, when it’s time to develop international protocol for measuring HRQoL. The study population included 152 breast cancer patients who were treated in HUCH and whose HRQoL were measured by 15D-, EQ-5D-5L- and VAS-instruments. All measurements were done twice, first before the treatments and then six months after the beginning of the treatments. 89 (58.6 %) patients answered both 15D-questionnaires and 81 (53.3 %) patients answered to both EQ-5D-questionnaires. 57 (37.5 %) patients didn’t respond to any questionnaire. Only some background information was available of this population. The average HRQoL for breast cancer patients’ was 0.92 before the treatments and 0.88 six months after the beginning of the treatments when measured by 15D. The same average HRQoL was 0.86 before the treatments and 0.80 six months after the beginning of the treatments when measured by EQ-5D-5L. During six months’ period, patients HRQoL reduced (-0.04) when it was measured by 15D and (-0.06) when it was measured by EQ-5D. The changes of HRQoL were clinically important (The minimum important change, MIC > ± 0,015) when measured by 15D. HRQoL reduced more with patients who received a mastectomy than with patients, who received a breast conserving surgery according to both instruments. According to the results, the chosen instrument has an effect of breast cancer patients’ HRQoL. It means that the chosen instrument also has an effect of treatment’s effectiveness. 15D offers higher HRQoL values, but EQ-5D offers a greater change in patient’s HRQoL. HRQoL was measured by two different generic instruments in two different times, which was assumed to be the strength of this study. The new 5L-version of EQ-5D-instrument was also used. This is possibly the first time, when 5L is used in this type of study.
 • Kontola, Sandra (2018)
  Flowability is an important powder character and, despite decades of research, there are still issues in finding a suitable measurement method. Common challenges are sample size and methodology’s suitability for cohesive powders due to their ability to form vault structures. Powder flowability properties depend strongly on particle features such as size and shape. As particles are in contact with other particles and materials, they receive electric charge and form bonds. In addition to these variables, the gravity and shear stress affect the powder. A combination of all these determine the powder properties such as flowability. Besides the particle properties, process and preservation conditions and especially humidity affects the powder properties significantly. Hence, the powder’s flow behavior varies in different conditions. There are several measurement devices available but none of them is able to yield intrinsic values. Reliability of the measurements presents another challenge as the measured values cannot be directly compared with published literature. Moreover, the flow measurement of cohesive powders is either impossible or extremely difficult with the devices currently available and the sample size needs to be sufficient. Hence, there is a need for new devices, which measure powder flow easily in small-scale. Small sample size is important especially when developing new, expensive drugs since their properties need to be explored in order to develop a new formulation. The aim of the empirical study was to develop a device, which measures particularly the flowability of cohesive powders in small-scale. A ground for the study was a device developed at University of Helsinki, which measures powder flowability by utilizing horizontal movement. In addition, the device breaks the problematic vault formation of cohesive powders by jolts. In the study a cuvette, which utilizes the horizontal movement and measures the powder flow, was developed. Flowability tests were run with five powders – Acetaminophen, Pharmatose 80M, Pharmatose 200M, Emcompress®, Avicel PH-101, Avicel PH-102, Avicel PH-200 and Maize Starch. The results were promising and the device was capable of classifying the powders by their flowabilities but more research is still needed.
 • Salovuori, Noora (2019)
  Background and objectives: Cells secrete extracellular vesicles (EV) and it has been found that cells communicate via EVs. EVs are liposome-like vesicles. Membrane is consisting of a lipid bilayer and hydrophilic moiety is inside the vesicle. It has been found that EVs carry e.g. nucleic acids, lipids and proteins. The aim of this master thesis was to determine whether EVs can transport non-coding RNA (siRNA) into the central nervous system through the blood-brain barrier. In the literature review, investigated methods which has been used to load siRNA into the EVs and how EVs are transported through the blood-brain barrier. The aim of the experimental part was to produce and isolate EVs and to load FAM-labeled dsDNA and siRNA into EVs by physical methods such as sonication and electroporation. Fluorescence measurements were taken to demonstrate FAM-labeled DNA loading into EVs and the functionality of the siRNA-loaded EVs was measured by measuring the expression level of the gapdh gene. Methods: Extracellular vesicles were produced in ARPE-19 and PC-3 cells. EVs were isolated from the cell culture medium by two-step differential centrifugation (DC) and further purified by gradient centrifugation (GC) by using the OptiPrep™-reagent. OptiPrep™-reagent was purified by Amicon 10kDa filtration tubes. The average particle size and size distribution of the isolated EVs were determined by NTA analysis, protein concentration was measured by colorimetric BCA method and EVs were characterized by Western blot method using HSP70 and CD9 antibodies. EVs were loaded with 21 bp length FAM-labeled dsDNA or siRNA by sonication or electroporation. Free nucleic acid and OptiPrep™-reagent were purified from EVs by the size-exclusion chromatography with Sephacryl (S-300) column. Loading efficient of the EVs were studied by measuring the fluorescence (ex 485 nm, em 520 nm) and qPCR method was used to demonstrate the functionality of the siRNA loaded EVs. In qPCR, the expression level of the gapdh gene was measured in dividing ARPE-19 cells. Results: DC and GC purified ARPE-19 and PC-3 EVs had an average particle size of about 140 nm and were successfully characterized by Western blot method. PC-3 EVs were produced in the bioreactor and the yields were enough for loading experiments. ARPE-19 cells produced only small amounts of EVs in culture flasks. The size-exclusion chromatography was a good method to purification free nucleic acids from EVs. The sonication method did not cause EVs to be degradation under the conditions used. Based on fluorescence measurement, FAM-labeled dsDNA could not be loaded into EVs. The functionality of siRNA-loaded EVs could not be demonstrated in ARPE-19 cell experiments. After electroporation large number of EVs were lost and this method of loading siRNA into EVs did not proved to be suitable. Conclusions: ARPE-19 EVs must be produced in the bioreactor to produce enough EVs for loading experiments. The EV purification protocol should be further optimized since the recovery-% of EVs were low after several purification steps. The size-exclusion chromatography is suitable for the purification of the free siRNA from EVs, but the chromatography method needs further optimization and miniaturization. Loaded EVs should be produced by aseptically or alternatively sterilized prior to ARPE-19 cell assay. Physical loading method, such as sonication, can be scaled to larger scale. Sonication method should be optimized e.g. by experimenting with higher temperatures and longer sonication times. The probe sonicator should be tested instead of the water bath sonicator. According to the literature review, the use of extracellular vesicles as carriers for biomolecule delivery into the central nervous system seems to be promising.
 • Solansuu, Kati (2018)
  Formulation development for protein drugs should base on the knowledge of the mechanism of protein degradation. Excipients and formulation can be chosen to stabilize the protein and prevent decomposition. Stability testing is important to identify the likely degradation routes and provide information for formulation development and stability-indicating analytical method development. Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) is a neuropeptide hormone that regulates the synthesis and release of gonadotropins: luteinizing hormone (LH) and follicle-stimulating hormone (FHS). Analogs of the endogenous GnRH have been developed to achieve more potent and longer-acting agonists or antagonists. GnRH agonists degrade in several pathways. The primary degradation routes are hydrolysis/backbone cleavage, oxidation, isomerization and aggregation. The stability of GnRH agonists in solid dosage forms has not been studied as excessively as in solutions. The objective of this study was to evaluate the stability of a GnRH agonist (API) at different storage conditions in powder form and in tablet formulations with maize starch or hydroxypropyl methylcellulose (HPMC). The samples were stored for three months at 5 °C (common refrigerator conditions) 25 °C/58 %RH (long-term conditions), and 40 °C/75 %RH (accelerated storage conditions). The samples were analyzed using high performance liquid chromatography. Additionally, the mechanical properties of the formulations and tablets were studied. The stability of API was confirmed in tablet dosage form, when maize starch or HPMC were used as excipients. No degradation products of API were found. As a pure powder API did not degrade either, but it did not stay physically stable at 40 °C/75 %RH. Stressed conditions could be used to find out degradation products in solid state that were not found in this study. Further, the formulations were not ideal, because neither of the studied excipient produced tablets with desirable properties.
 • Tamminen, Matti (2016)
  Membrane-bound pyrophosphatases (mPPases) are a potential target for drugs against many neglected protozoan diseases, such as malaria, leishmaniasis, toxoplasmosis and trypanosomiasis. New drugs against these diseases are urgently needed, as the clinically used ones are either not effective, suffer from side effects, or resistance against them is developing. The mPPases of these protozoans are genetically conserved, while mammalian DNA does not encode them. A drug development project to find mPPase inhibitors was started, based on mPPase structures solved through X-Ray crystallography. Four hit compounds were identified. The aim of this study was to investigate the binding of these hit compounds at the mPPase binding site, and based on these results, to develop and synthesize novel compounds with higher affinity. A hit compound with an isoxazole ring was chosen as the model compound to be developed further. These novel compounds were evaluated by docking them into the binding site. Eight compounds were chosen to be synthesized and four to be purchased. The Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction was used to couple the isoxazole core to different aromatic substituents, producing 3,5-disubstituted isoxazoles. The reactions mostly succeeded, but the yields were uniformly low. Developing the reaction using different solvents and reaction conditions did not produce clear results. Thirteen compounds were tested for activity, including an intermediate product of the synthesis. Two of the compounds showed increased inhibition activity compared to the hit compound, with approximated IC50 values of 10 and 40 μM, respectively. The knowledge gained from these studies can be used to further develop more efficient inhibitors.
 • Savolainen, Roosa (2018)
  Liposomes are nano-sized vesicles in which the aqueous phase is surrounded by lipid-derived bilayer. They are excellent drug vehicles for example in ocular drug delivery because they can, among other things, increase the bioavailability and stability of the drug molecules and reduce their toxicity. Liposomes are known to be safe to use, because they degrade within a certain period of time and they are biocompatible with the cells and tissues of the body. Owing to its structure, the surface of liposomes can also be easily modified and functionalized. Light-activated ICG liposomes allow drug release in a controlled manner at a given time and specific site. Their function is based on a small molecule called indocyanine green (ICG) which, after being exposed to laser light, absorbs light energy and thereby locally elevates the temperature of the lipid bilayer. As a result, the drug inside is released into the surroundings. The blood circulation time of liposomes has often been prolonged by coating the liposomes with polyethylene glycol (PEG). Although PEG is generally regarded as a safe and biocompatible polymer, it has been found to increase immunological reactions and PEG-specific antibodies upon repeated dosing. Conversely, hyaluronic acid (HA), is an endogenous polysaccharide, which is present in abundance for instance in vitreous. Thus, it could serve as a stealth coating material which extends the otherwise short half-life of liposomes. One of the main objectives of this thesis was to find out whether HA could be used to coat liposomes instead of PEG. In order to prepare HA-coated liposomes, one of the lipid bilayer phospholipids, DSPE, had to be first conjugated with HA. For the conjugation, potential synthesis protocols were sought from the literature. Ultimately two different reductive amination-based protocols were tested. Consequently, the protocol in which the conjugation was achieved via the aldehyde group of HA, proved to be working. Thereafter, HA-coated liposomes were prepared by thin film hydration from the newly synthesised conjugate as well as DPPC, DSPC and 18:0 Lyso PC. Calcein was encapsulated in the liposomes. HA-covered liposomes were then compared with uncoated and PEGylated liposomes by examining their phase transition temperatures, ICG absorbances, sizes, polydispersities, and both light and heat-induced drug releases. The aforementioned tests were also conducted when the effects of the HA and ICG doubling were examined and the possibility to manufacture HA liposomes with small size was assessed. HA-liposomes showed similar results as PEG-coated liposomes. In addition, successful extrusion of HA-liposomes through a 30 nm membrane was also demonstrated in the results. Doubling of HA did not significantly affect the results. In contrast, increasing the molar amount of ICG by double caused spontaneous calcein leakage even before any heat or light exposure. Based on these findings, HA could work as a coating material instead of PEG, yet further studies are required for ensuring this conclusion. The other key objective was to evaluate the stability of four different formulations, named as AL, AL18, AL16 and AL14, in storage and biological conditions. Based on the differences in the formulation phospholipid composition, the assumption was that AL would be the most stable of the group and that the stability would decrease so that AL18 and AL16 would be the next most stable and eventually AL14 would be the least stable formulation. As in the previous study, the liposomes were prepared by thin film hydration with calcein being encapsulated inside the liposomes. In the storage stability test, liposomes were stored in HEPES buffer at either 4 °C or at room temperature for one month. In the test conducted in physiological conditions, the liposomes were added either to porcine vitreous or fetal bovine serum (FBS) and the samples were incubated at 37 ºC for five days. Regardless of the experiment, phase transition temperatures as well as light and heat-induced drug releases were initially measured. As the test progressed, calcein release, ICG absorbance, size, and polydispersity were measured at each time point. The initial measurements confirmed the hypothesis about the stability differences of tested formulations. In the storage stability test, all formulations, except AL14, appeared to be stable throughout the study and no apparent differences between the formulations or temperatures were observed. On the other hand, the stability of liposomes stored in biological matrices varied so that the liposomes were more stable in vitreous than in FBS and the stability decreased in both media as expected.
 • Savolainen, Heikki (2018)
  Tablet manufacturing requires both high-quality equipment and powder blend with high flowability and compactability and low segregation tendency. The process is complex and tablet formation process still remains not fully understood. Adequate powder flow is a necessity for the pharmaceutical manufacturing process, i.e., powder flowability and flow properties play a great role when designing manufacturing processes for solid dosage forms. As such, the powder characteristics need to be investigated. However, one property is seldom enough to predict the flowability of a powder in specific processes and different test methods need to be used to fully understand the tableting performance of a particular powder. It is crucial to know how the assessed properties reflect the manufacturing conditions. The need for test batches and the use of empirical testing still exists despite the numerous powder characterization tests available. The main aim of the study was to understand the influence of material properties, flow properties and segregation tendencies on both the processability of a formulation during tablet compression and the critical quality attributes, such as mass, tensile strength and dose uniformity of the final drug product. Additionally, testing of an in-line NIR method to observe the homogeneity of the powder inside the force feeder right before the compression step and transmission Raman as an at-line method for tablet content were also evaluated. A number of powder characterization tests were employed in order to fully understand the impact of the formulation on the process performance. Three formulations with different particle size of the active substance and mannitol were used throughout the study. Both the sifting segregation and fluidization segregation tests’ results predicted the formulations’ tabletability particularly well. Fluidization segregation test predicted the changing composition of the formulation throughout tableting whereas sifting segregation results showed the constantly fluctuating API concentration in the manufactured tablets. Moreover, the Raman results confirmed the tablets of variable content despite the offset caused by the different particle size of the raw materials used. The functionality of the NIR in the force feeder was tested successfully. The residence time distribution could be determined at a sufficient level to point out tablets of a bad quality from the batch on grounds of the NIR data. Results from the powder flow property tests were rather conflicting. Angle of repose, Carr’s index and volume flow rate gave the best characterizing results, whereas the mass flow rate, shear test with higher normal stress in pre-shear gave the worst results, considering the experienced flow character of the formulations. As stated above, different flow property tests may give conflicting result, and hence, it is crucial to know which results are the most relevant ones. Furthermore, the right settings for the test should be known to gain applicable results, best exemplified by the shear cell test.
 • Karhunen, Emilia (2018)
  Functional in vitro cultured human hepatocytes are needed in different applications in biomedical research. Treatment for liver diseases is usually liver transplantation, but due to the lack of healthy donors, cell therapy using hepatocytes is considered as a better option. Drug industry will also need representative liver models to test metabolic profiles of drug molecules. Primary human hepatocytes are studied in cell therapy and disease modelling, but they have also drawbacks. In vitro they do not proliferate efficiently, and they are short-lived. In vitro differentiated human pluripotent stem cells (hPSCs) to hepatic fate are an alternative for the primary human hepatocytes. Especially human induced pluripotent stem cells (hiPSCs) are widely studied because they are easily available, and they even make personalized therapy possible without problems with ethical issues related to the human embryonic stem cells (hESCs). Differentiation to hepatic fate includes several steps before mature functional hepatocyte-like cells are formed. Hepatocytes are derived from the definitive endoderm (DE) which is one of the germ layers formed in the gastrulation process. Efficient induction of hPSCs into DE lineage would be a good starting point for generating mature hepatocyte-like cells in further hepatic differentiation. Different protocols to differentiate hPSCs in vitro into DE have been published. In vitro cell culture systems should well represent the environment of the target tissue because signals from the environment guide the differentiation. Three-dimensional (3D) cell culture systems are widely studied, because they better mimic the in vivo microenvironment of cells than two-dimensional (2D) cell culture. The aim of the thesis was to study the efficacy of the 3D differentiation of hiPSCs into DE. Before starting the 3D differentiation, differentiation protocol was optimized and the effect of ROCK inhibitor Y-27632 was investigated. Differentiation medium was supplemented with Y-27632 during the whole 6 days differentiation, because survival of the cells and formation of the spheroids were improved, and gene expression studies of pluripotency markers and several DE markers did not show evident effect of Y-27632 on the gene expression of hiPSCs. The main objective in the studies was also to investigate possible differences between different 3D culture conditions on hiPSCs differentiation into DE. Also, the effect of the spheroid size on differentiation was examined. Two different hydrogels were used as a matrix material in the experiments: basement membrane extract (BME) and nanofibrillar cellulose (NFC) hydrogels. Suspension culture was used as a biomaterial-free 3D culture system. Experiments were performed with three spheroid sizes: 200 cells/spheroid, 500 cells/spheroid and 1000 cells/spheroid. Efficacy of differentiation to DE lineage was estimated by studying protein and mRNA expression of some of the DE markers (HNF3B, SOX17, CXCR4, CER1), pluripotency marker OCT4, mesendoderm marker Brachyury and hepatoblast marker HNF4A in the cells. Spheroids differentiated in suspension and NFC were analysed by flow cytometry to get the number of DE positive live cells and dead cells using CXCR4 and 7-AAD double staining. Besides flow cytometry, protein expression of some of the key markers were studied by immunofluorescent staining and further confocal imaging. Viability of the spheroids in BME hydrogel culture were investigated using live/dead staining followed by confocal imaging. BME hydrogel culture was left out from the further experiments due to the morphology of the spheroids and results from viability and protein expression studies. Spheroids in suspension started DE differentiation faster compared to NFC culture. Suspension and NFC cultures yielded high number of double positive cells in flow cytometry and bright fluorescence of other DE markers was seen in the confocal images. NFC hydrogel proved to be a promising 3D culture system by supporting the differentiation of hiPSCs. Flow cytometry results and gene expression studies propose that four days long 3D differentiation would be efficient to produce sufficient number of DE cells. Smaller spheroids showed higher number of DE positive cells than bigger spheroids on day 2 but gene expression studies showed difference in DE marker expression between size conditions rather in later days in differentiation and it was the opposite. Experiments showed signs of more efficient differentiation of the smaller sized spheroids in the beginning of differentiation. But further studies are needed to verify the obtained results and both draw conclusions about the possible differences between different 3D culture systems and explore the best size of the spheroid for hepatic differentiation. However, results obtained from the studies are useful for designing further experiments.
 • Lehtola, Minna (2018)
  Tramadol products for cats are not commercially available. Problems may occur when dividing a tablet registered for humans due to uneven distribution of active ingredient within a tablet and bitter taste of tramadol. Minitablets have multiple benefits, including small size, better uniformity of content, coatability and fast administration, in comparison to a divided conventional tablet. The purpose of this study was to develop minitablets which are possible to coat with a taste masking coating. Physical and chemical properties of tramadol hydrochloride, such as water solubility, temperature behavior and hygroscopicity were studied. Additionally, compatibility of tramadol hydrochloride with excipients was studied by a 3-month stability exam. The pre-tests of granulation were carried out by using lactose or ascorbic acid as an active ingredient to model tramadol hydrochloride. The granulation was performed with high shear granulator and tableting with a rotary tablet press. The only variable factor between the granulation batches was the amount of granulation fluid. The impact of the amount of granulation fluid to the tableting properties was examined by determining particle size distribution, Carr index and Hausner ratio. Uniformity of mass, uniformity of content, hardness, disintegration time and dissolution were examined. The study revealed that tramadol hydrochloride did not have incompatibilities with the examined excipients. Tramadol hydrochloride was not hygroscopic even though it was found out to be freely soluble in water. Tablets with adequate hardness were successfully compressed of both granulated masses and the direct compression mass. However, the direct compression mass had more undesirable properties regarding the processes. Most batches fulfilled the requirements set for uniformity of mass and uniformity of content. Although the purpose of this study was to develop a tablet for veterinary medicine, the results in this study may be utilized in developing a formulation for pediatric medicine.